Xin Việc Hay Tìm Việc?

Sách-Tài liệu: Xin Việc Hay Tìm Việc? PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Nguyễn Xuân Huy Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: NXB TrẻTừ khóa chính sách: Xin Việc Hay Tìm Việc?, xin viec hay tim viec, Nguyễn Xuân Huy

sach xin viec hay tim viec?

XIN VIỆC HAY TÌM VIỆC?

Xin Việc Hay Tìm Việc? Thông tin tác giả Nguyễn Xuân Huy Nguyễn Xuân Huy Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Khi một tân cử nhân cầm hồ sơ đi tìm việc là lúc người ấy đang có thái độ tốt và sẵn sàng trải nghiệm, sẵn sàng học hỏi nhanh, thăng tiến trong con đường nghề nghiệp.

Tuy nhiên, có bạn gửi đơn khắp nơi mà chưa một lần được phỏng vấn.

Có bạn đã được gọi phỏng vấn nhiều lần nhưng vẫn thất nghiệp.

Có bạn được nhận vào làm mà không thể trụ lại sau thời gian thử việc… Một nghịch lý là tỉ lệ cử nhân thất nghiệp cao nhưng các chủ doanh nghiệp muốn tuyển dụng cũng không dễ tìm được lao động phù hợp.

Câu chuyện thất nghiệp của cử nhân, thạc sĩ… không hẳn xuất phát từ thị trường lao động hay kinh tế khó khăn, vậy còn nguyên nhân nào khác? Và thêm nhiều thắc mắc nữa được đặt ra, chung quy là một câu hỏi lớn mà hàng vạn sinh viên đều lo âu, ngơ ngác: Làm gì và làm thế nào để có việc sau khi ra trường? Vấn đề của lao động trẻ được nêu ra cùng các giải pháp gợi ý như một cuốn cẩm nang dành cho các bạn sinh viên và tân cử nhân.

Để bạn biết mình đang ở đâu, cần gì, và tự định ra phương thức phù hợp nhằm có được việc làm, tạo dựng sự nghiệp.Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Nguyễn Xuân Huy Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: NXB Trẻ Mã Sản phẩm: 8934974139966 Khối lượng: 220.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 12 x 20 cm Ngày phát hành: 03/2016 Số trang: 200

sach quan ly du an dau tu xay dung cong trinh

QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Quan Ly Du An Dau Tu Xay Dung Cong Trinh Thong tin tac gia Bui Manh Hung Bui Manh Hung Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Quan Ly Du An Dau Tu Xay Dung Cong Trinh: Cac du an thuong lien quan den nhieu to chuc va hang tram nguoi can duoc dieu phoi. Tat ca deu phai biet cai gi can thuc hien, ai thuc hien cong viec do, khi nao cong viec can duoc thuc hien, cong viec duoc thuc hien ra sao va cac nguon luc nao se duoc su dung. De dam bao rang cac thanh vien tham gia du an cung huong ve mot ket qua va co cung cac ky vong, cac muc tieu ngan va dai han: Quan ly du an la mot phuong tien thuc hien noi dung tren. Cuon sach ” Quan Ly Du An Dau Tu Xay Dung Cong Trinh ” trinh bay noi dung cong tac quan ly cua cac thanh vien lien quan den du an, do la: Nguoi quyet dinh dau tu, chu dau tu, cac ben tham gia dau thau, cac nha dau tu: tu van, khao sat, thiet ke, nha thau thi cong va nha thau giam sat. Muc luc: Loi noi dau Phan I: Du an dau tu va noi dung kinh te cua du an dau tu xay dung 1. Du an dau tu 2. Nhung van de chung ve quan ly du an dau tu 3. Nhung van de chung cua kinh te dau tu 4. Phan tich danh gia hieu qua kinh te – xa hoi cua du an dau tu 5. Phan tich tai chinh cua du an dau tu 6. Mot so van de chung ve kinh te trong thiet ke xay dung 7. Chuong trinh may tinh tro giup quan ly du an Phan II: Quan ly du an dau tu xay dung cong trinh 1. Yeu cau cua quan ly nha nuoc ve dau tu xay dung va trinh tu dau tu xay dung 2. Quan ly khau lap, tham dinh, phe duyet du an dau tu xay dung cong trinh 3. Quan ly khau thuc hien du an dau tu xay dung cong trinh 4. Quan ly ket thuc du an, dua cong trinh vao khai thac su dung 5. Quan ly hop dong trong hoat dong xay dung 6. Lua chon nha thau trong dau tu xay dung 7. Quan ly dieu kien nang luc cua to chuc, ca nhan trong hoat dong xay dung 8. Quan ly nha nuoc ve xay dung va du an dau tu xay dung Phan phu luc: Phu luc 1: Dinh muc du toan va don gia xay dung cong trinh Phu luc 2: Du toan chi phi thiet ke va tu van Phu luc 3: Phan loai du an dau tu xay dung cong trinh Phu luc 4: Dinh muc chi phi quan ly du an dau tu xay dung cong trinh Phu luc 5: He chi tieu danh gia giai phap thiet ke cua cac cong trinh cong nghiep va cac cong trinh nha o va phuc vu cong cong. Tai lieu tham khao Moi cac ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Bui Manh Hung Nha xuat ban: NXB Khoa hoc va ky thuat Nha phat hanh: NXB KHKT Ma San pham: 8935048963739 Khoi luong: 400.00 gam Kich thuoc: 19×27 cm Ngay phat hanh: 10/2006 So trang: 232 Nhan xet tu khach hang Cuon sach hay! Mot phan la do tac gia viet va mot phan la do nguoi doc hieu va thich no. Boi le tu linh 17/08/2010 16:09:11 Toi thay cuon sach “Quan ly du an dau tu xay dung cong trinh” nay bao gom duoc ca quan ly – dau tu. Rat day du. Moi mot cuon sach lai cho toi nhieu cai moi trong tung linh vuc, ma tu lau toi luon nham tuong da du, da nhieu. Du la da doc vua de du Nhieu la nhieu kinh nghiem & nham tuong moi cuon sach deu gan giong nhau. Cuon sach nay tao duoc su ket hop nhieu mang, nhieu khia canh xay dung trong cung mot cuon sach. Cuon sach cho toi biet nhieu hon ve linh vuc toi dang lam. do la nghanh Xay dung. Tra loi cua ban ve danh gia nay , da co 0 phan hoi. Ho ten Email Ma xac nhan Vui long nhap cac chu so o hinh ben canh. Gui tra loi cua ban Huy bo Danh gia trung binh (1 nguoi da danh gia) 3.0 5 ★ 0 4 ★ 0 3 ★ 1 2 ★ 0 1 ★ 0 Dang nhap de gui nhan xet cua Ban Dang nhap Ban chua co tai khoan? Hay Dang ky Binh luan tu facebook ()