Xã Hội Học Báo Chí

Sách-Tài liệu: Xã Hội Học Báo Chí PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Trần Hữu Quang Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: NXB TrẻTừ khóa chính sách: Xã Hội Học Báo Chí, xa hoi hoc bao chi, Trần Hữu Quang

sach xa hoi hoc bao chi

XÃ HỘI HỌC BÁO CHÍ

Xã Hội Học Báo Chí Thông tin tác giả Trần Hữu Quang Trần Hữu Quang Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Sẽ có vàn câu hỏi được đặt ra nếu quý vị và các bạn là những người quan tâm tới báo chí.

Ví dụ như truyền thông là gì và trong Internet sẽ là phương tiện truyền thông độc tôn của tương lai, nhà báo có phải là người có quyền lực? Đâu là nguồn gốc sức mạnh thực thụ của báo chí ?… Tập sách sẽ đem đến cho độc giả một sự hiểu biết tương đối toàn diện về báo chí qua cái nhìn của nhà xã hội học.

Sách của tác giả Trần Đức Quang.

Sách tập trung trình bày về xã hội học truyền thông đại chúng nhưng chú trọng nhiều hơn tới lĩnh vực báo in.

Trong đó, nội dung bao gồm cách tiếp cận xã hội học đối với các quá trình truyền thông, đối với nghề làm báo và hoạt động của nhà báo, những quan điểm và những phương pháp phân tích xã hội học về công chúng truyền thông và nội dung truyền thông, cũng như về các tác động xã hội của truyền thông đại chúng.

Báo chí giới thiệu Xã Hội Học Báo Chí “Xã hội học báo chí” Là công trình nghiên cứu gần như hoàn thiện về toàn cảnh báo chí thế giới và lịch sử báo chí VN cho đến thời điểm này.

Ở phần lịch sử tổng quan, tác giả định nghĩa các khái niệm về truyền thông và truyền thông đại chúng; nêu các đặc điểm của nghề làm báo với các trường phái báo chí Anh-Mỹ, Pháp và Liên Xô cũ.

Ở phần chi tiết, tác giả giới thiệu các đặc điểm của bộ máy tòa soạn, trị sự, phóng viên và những hoạt động nghề nghiệp; giới thiệu những mô hình phân công phóng viên, vai trò của “người gác cửa” và những áp lực trong nghề làm báo.

Trong phần lịch sử báo chí VN, sách giới thiệu quá trình từ khi khai thủy, truyền bá chữ quốc ngữ, rồi ra đời những tờ báo đầu tiên đến các cuộc lột xác trong đời sống báo chí, quá trình định chế hóa, sự tương quan giữa truyền thông và kinh doanh…

Tác giả Trần Hữu Quang; NXB Trẻ-Thời báo kinh tế Sài Gòn-Trung tâm Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương phát hành.

Theo Báo SGGP 25/04/2006 Q.D “Xã hội học báo chí” Là công trình nghiên cứu gần như hoàn thiện về toàn cảnh báo chí thế giới và lịch sử báo chí VN cho đến thời điểm này.

Ở phần lịch sử tổng quan, tác giả định nghĩa các khái niệm về truyền thông và truyền thông đại chúng; nêu các đặc điểm của nghề làm báo với các trường phái báo chí Anh-Mỹ, Pháp và Liên Xô cũ.

Ở phần chi tiết, tác giả giới thiệu các đặc điểm của bộ máy tòa soạn, trị sự, phóng viên và những hoạt động nghề nghiệp; giới thiệu những mô hình phân công phóng viên, vai trò của “người gác cửa” và những áp lực trong nghề làm báo.

Trong phần lịch sử báo chí VN, sách giới thiệu quá trình từ khi khai thủy, truyền bá chữ quốc ngữ, rồi ra đời những tờ báo đầu tiên đến các cuộc lột xác trong đời sống báo chí, quá trình định chế hóa, sự tương quan giữa truyền thông và kinh doanh…

Tác giả Trần Hữu Quang; NXB Trẻ-Thời báo kinh tế Sài Gòn-Trung tâm Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương phát hành.

Theo Báo SGGP 25/04/2006 Q.D Xem thêm Thu gọn Xã Hội Học Báo Chí Những nhóm độc giả nào đọc báo để theo dõi tin tức, mở mang kiến thức và nhóm nào chủ yếu để giải trí? Trước một sự kiện xảy ra quá bất ngờ, các nhà báo đã vận dụng cái “khung giải thích” như thế nào? Không gian công cộng của truyền thông đại chúng mang đặc điểm gì? Phải chăng các phương tiện truyền thông là nguồn gốc dẫn đến tình trạng bạo lực ngày càng tăng và “xã hội thông tin” do Internet tạo ra chỉ là một thứ huyền thoại…? Những vấn đề đó được tác giả Trần Hữu Quang phân tích, trình bày trong cuốn sách mới nhất của ông: “Xã hội học báo chí” do Thời báo Kinh tế Sài gòn, Trung tâm Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (VAPEC) và NXB Trẻ xuất bản.

Như tên gọi, “Xã hội học báo chí” là một công trình nghiên cứu về các vấn đề căn bản của truyền thông đại chúng nói chung, báo chí nói riêng, theo nhãn quan xã hội học.

Đây là đóng góp đáng kể trong lĩnh vực nghiên cứu báo chí, bởi vì trước nay, có rất ít các công trình nghiên cứu được triển khai theo phương pháp này.

Một cách nhìn của nhà xã hội học về quá trình truyền thông, nghề báo và hoạt động của nhà báo, đặc điểm và ứng xử của công chúng truyền thông, tác động xã hội của truyền thông đại chúng… sẽ giúp người đọc phát hiện thêm những khía cạnh mới mẻ, những ý nghĩa bề sâu của một định chế xã hội đang phát triển mạnh nhưng còn chưa được nghiên cứu nhiều ở nước ta.

Điều đáng nói là tác giả không chỉ dừng lại ở việc trình bày một cách có hệ thống các lý thuyết xã hội học truyền thông đại chúng, mà quan trọng là vận dụng các lý thuyết đó vào việc phân tích, luận giải các vấn đề do thực tế đặt ra.

Mặt khác, cuốn sách cũng cung cấp nhiều tài liệu, kết quả điều tra cùng những diễn giải khá thuyết phục từ các kết quả đó.

Một công trình có giá trị, một cuốn sách rất hữu ích cho những ai quan tâm, nghiên cứu lĩnh vực truyền thông đại chúng – đặc biệt là với sinh viên các ngành báo chí, xã hội học.

Theo VTV 21/06/2006 Công Thắng Những nhóm độc giả nào đọc báo để theo dõi tin tức, mở mang kiến thức và nhóm nào chủ yếu để giải trí? Trước một sự kiện xảy ra quá bất ngờ, các nhà báo đã vận dụng cái “khung giải thích” như thế nào? Không gian công cộng của truyền thông đại chúng mang đặc điểm gì? Phải chăng các phương tiện truyền thông là nguồn gốc dẫn đến tình trạng bạo lực ngày càng tăng và “xã hội thông tin” do Internet tạo ra chỉ là một thứ huyền thoại…? Những vấn đề đó được tác giả Trần Hữu Quang phân tích, trình bày trong cuốn sách mới nhất của ông: “Xã hội học báo chí” do Thời báo Kinh tế Sài gòn, Trung tâm Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (VAPEC) và NXB Trẻ xuất bản.

Như tên gọi, “Xã hội học báo chí” là một công trình nghiên cứu về các vấn đề căn bản của truyền thông đại chúng nói chung, báo chí nói riêng, theo nhãn quan xã hội học.

Đây là đóng góp đáng kể trong lĩnh vực nghiên cứu báo chí, bởi vì trước nay, có rất ít các công trình nghiên cứu được triển khai theo phương pháp này.

Một cách nhìn của nhà xã hội học về quá trình truyền thông, nghề báo và hoạt động của nhà báo, đặc điểm và ứng xử của công chúng truyền thông, tác động xã hội của truyền thông đại chúng… sẽ giúp người đọc phát hiện thêm những khía cạnh mới mẻ, những ý nghĩa bề sâu của một định chế xã hội đang phát triển mạnh nhưng còn chưa được nghiên cứu nhiều ở nước ta.

Điều đáng nói là tác giả không chỉ dừng lại ở việc trình bày một cách có hệ thống các lý thuyết xã hội học truyền thông đại chúng, mà quan trọng là vận dụng các lý thuyết đó vào việc phân tích, luận giải các vấn đề do thực tế đặt ra.

Mặt khác, cuốn sách cũng cung cấp nhiều tài liệu, kết quả điều tra cùng những diễn giải khá thuyết phục từ các kết quả đó.

Một công trình có giá trị, một cuốn sách rất hữu ích cho những ai quan tâm, nghiên cứu lĩnh vực truyền thông đại chúng – đặc biệt là với sinh viên các ngành báo chí, xã hội học.

Theo VTV 21/06/2006 Công Thắng Xem thêm Thu gọn Honda Soichiro – Biến Giấc Mơ Thành Sức Mạnh Đi Tới (VTV1 Ngày 14/03/2007) (VTV1 Ngày 14/03/2007) Xem thêm Thu gọn Du Ký Việt Nam (Bộ 3 tập) Đọc Du ký Việt Nam Chuyến hành trình ngược thời gian (SGGP Ngày 26/03/2007 ) Xem những thước phim tài liệu xưa, khán giả dễ có cảm giác bồi hồi về quá khứ, cảm tưởng như mình đang sống trong một khoảng thời gian đã qua của lịch sử.

Đọc các bài viết trong bộ sách 3 cuốn Du ký Việt Nam do NXB Trẻ xuất bản tháng 3-2007, bạn đọc cũng sẽ có một cảm giác tương tự.

Du ký là một thể loại văn học dựa trên sự ghi chép của bản thân tác giả khi có dịp đi xa hay tiếp xúc với những điều kỳ thú.

Hình thức của du ký cũng rất đa dạng, có thể là ghi chép, ký sự, nhật ký, thư tín, hồi tưởng… Và cũng chính vì sự đa dạng trong hình thức và nội dung đã đem lại sự đa dạng cho bộ sách Du ký Việt Nam.

Không ngoa khi nói rằng bộ sách Du ký Việt Nam như một cỗ máy thời gian đưa người đọc về với những thập niên đầu thế kỷ 20.

Khác với những tác phẩm văn học thường tập trung vào một góc độ của cuộc sống, bộ sách Du ký lại mở rộng ra rất nhiều nội dung.

Để thuận tiện cho người đọc, PGS-TS Nguyễn Hữu Sơn, người sưu tầm và giới thiệu các tác phẩm, đã tạm chia những bài du ký trong bộ sách thành 4 loại: Du ký mang tính quan phương, sự vụ, công vụ do các trí thức, ký giả, công chức ghi lại trên con đường công tác của họ.

Dòng du ký viễn du do những người đi đến các quốc gia xa xôi ghi lại, trong điều kiện giao thông còn hạn chế; những bài du ký này thực sự là cách tốt nhất để người đọc biết thêm về những chân trời mới.

Lại có loại du ký mang tính khảo cứu doanh nhân lịch sử, truyền thuyết và sự tích của một địa danh hay cả một vùng văn hóa lớn.

Cuối cùng là những bài du ký mang đậm tính nghệ thuật do người viết ghi lại những cảm nhận của mình về một cảnh đẹp, một hình ảnh cuộc sống đời thường hay một lễ hội, đình đám.

Cũng giống như những bộ phim tư liệu xưa gây ấn tượng bằng nội dung với những hình ảnh đen trắng xưa thì những bài du ký trong Du ký Việt Nam tạo cảm giác của một thời xa xưa thông qua cách hành văn quốc ngữ đầu thế kỷ.

Những lối hành văn không chỉ lạ với người đọc hôm nay mà còn phản ánh cả vai trò, nghề nghiệp của người viết một cách khá rõ ràng.

Cùng Các phái viên Nam Kỳ của Thượng Chi, Pháp du hành trình nhật ký của Phạm Quỳnh, Ngự giá Nam tuần hành trình ký của Song Cử… mang đậm nét ghi chép của quan chức khi quan tâm đến cả những vấn đề quân sự, diễn biến chính trị những vùng đất tác giả đi qua, là những bài ký mang đậm tính thưởng ngoạn, lãng mạn của các văn nhân.

Ở đây cũng phải nhìn nhận rằng nhiều bài ký do các quan chức, nhân viên công sở Pháp viết, đăng trên một tờ báo chính thức thời Pháp thuộc nên không thể tránh khỏi những tư tưởng thân Pháp, nghiêng về chính quyền thực dân.

Tuy nhiên, nếu để qua một bên những vấn đề chính trị đó, người đọc vẫn có thể thấy rõ một tình cảm yêu quê hương đất nước của các tác giả.

Cùng với sự phát triển của kỹ thuật thông tin, giao thông, những chân trời mới lạ ngày nào đã trở nên quen thuộc, các bài du ký mất dần vẻ mới lạ của nó, đề tài du ký dần dần cũng bị quên lãng.

Chính vì thế, khi đọc lại Du ký Việt Nam của các tác giả cách đây gần 100 năm, người đọc mới giật mình khi không chỉ nhìn thấy lại những cảnh đẹp, cuộc sống xã hội ngày xưa của quê hương, mà còn thấy bồi hồi nhớ lại một dòng văn học đầy thú vị mang đậm những dấu ấn cá nhân, vừa có giá trị văn học vừa mang tính tư liệu đầy hấp dẫn.

Đọc Du ký Việt Nam Chuyến hành trình ngược thời gian (SGGP Ngày 26/03/2007 ) Xem những thước phim tài liệu xưa, khán giả dễ có cảm giác bồi hồi về quá khứ, cảm tưởng như mình đang sống trong một khoảng thời gian đã qua của lịch sử.

Đọc các bài viết trong bộ sách 3 cuốn Du ký Việt Nam do NXB Trẻ xuất bản tháng 3-2007, bạn đọc cũng sẽ có một cảm giác tương tự.

Du ký là một thể loại văn học dựa trên sự ghi chép của bản thân tác giả khi có dịp đi xa hay tiếp xúc với những điều kỳ thú.

Hình thức của du ký cũng rất đa dạng, có thể là ghi chép, ký sự, nhật ký, thư tín, hồi tưởng… Và cũng chính vì sự đa dạng trong hình thức và nội dung đã đem lại sự đa dạng cho bộ sách Du ký Việt Nam.

Không ngoa khi nói rằng bộ sách Du ký Việt Nam như một cỗ máy thời gian đưa người đọc về với những thập niên đầu thế kỷ 20.

Khác với những tác phẩm văn học thường tập trung vào một góc độ của cuộc sống, bộ sách Du ký lại mở rộng ra rất nhiều nội dung.

Để thuận tiện cho người đọc, PGS-TS Nguyễn Hữu Sơn, người sưu tầm và giới thiệu các tác phẩm, đã tạm chia những bài du ký trong bộ sách thành 4 loại: Du ký mang tính quan phương, sự vụ, công vụ do các trí thức, ký giả, công chức ghi lại trên con đường công tác của họ.

Dòng du ký viễn du do những người đi đến các quốc gia xa xôi ghi lại, trong điều kiện giao thông còn hạn chế; những bài du ký này thực sự là cách tốt nhất để người đọc biết thêm về những chân trời mới.

Lại có loại du ký mang tính khảo cứu doanh nhân lịch sử, truyền thuyết và sự tích của một địa danh hay cả một vùng văn hóa lớn.

Cuối cùng là những bài du ký mang đậm tính nghệ thuật do người viết ghi lại những cảm nhận của mình về một cảnh đẹp, một hình ảnh cuộc sống đời thường hay một lễ hội, đình đám.

Cũng giống như những bộ phim tư liệu xưa gây ấn tượng bằng nội dung với những hình ảnh đen trắng xưa thì những bài du ký trong Du ký Việt Nam tạo cảm giác của một thời xa xưa thông qua cách hành văn quốc ngữ đầu thế kỷ.

Những lối hành văn không chỉ lạ với người đọc hôm nay mà còn phản ánh cả vai trò, nghề nghiệp của người viết một cách khá rõ ràng.

Cùng Các phái viên Nam Kỳ của Thượng Chi, Pháp du hành trình nhật ký của Phạm Quỳnh, Ngự giá Nam tuần hành trình ký của Song Cử… mang đậm nét ghi chép của quan chức khi quan tâm đến cả những vấn đề quân sự, diễn biến chính trị những vùng đất tác giả đi qua, là những bài ký mang đậm tính thưởng ngoạn, lãng mạn của các văn nhân.

Ở đây cũng phải nhìn nhận rằng nhiều bài ký do các quan chức, nhân viên công sở Pháp viết, đăng trên một tờ báo chính thức thời Pháp thuộc nên không thể tránh khỏi những tư tưởng thân Pháp, nghiêng về chính quyền thực dân.

Tuy nhiên, nếu để qua một bên những vấn đề chính trị đó, người đọc vẫn có thể thấy rõ một tình cảm yêu quê hương đất nước của các tác giả.

Cùng với sự phát triển của kỹ thuật thông tin, giao thông, những chân trời mới lạ ngày nào đã trở nên quen thuộc, các bài du ký mất dần vẻ mới lạ của nó, đề tài du ký dần dần cũng bị quên lãng.

Chính vì thế, khi đọc lại Du ký Việt Nam của các tác giả cách đây gần 100 năm, người đọc mới giật mình khi không chỉ nhìn thấy lại những cảnh đẹp, cuộc sống xã hội ngày xưa của quê hương, mà còn thấy bồi hồi nhớ lại một dòng văn học đầy thú vị mang đậm những dấu ấn cá nhân, vừa có giá trị văn học vừa mang tính tư liệu đầy hấp dẫn.

TÂN TƯỜNG Xem thêm Thu gọn Thông tin chi tiết Tác giả: Trần Hữu Quang Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: NXB Trẻ Mã Sản phẩm: 8934974054092 Khối lượng: 500.00 gam Kích thước: 14×20 cm Ngày phát hành: 03/2006 Số trang: 508 Nhận xét từ khách hàng Đánh giá trung bình (0 – người đánh giá) 0,0 5 ★ 0 4 ★ 0 3 ★ 0 2 ★ 0 1 ★ 0 Đăng nhập để gửi nhận xét của Bạn Đăng nhập Bạn chưa có tài khoản? Hãy Đăng ký Bình luận từ facebook () ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL Đăng ký nhận thông tin sách mới, sách bán Thể loại yêu thích Tất cả Sách Ngoại Văn Sách Kinh Tế Sách Văn học Trong Nước Sách Văn học Nước Ngoài Sách Thường Thức – Đời Sống Sách Thiếu Nhi Sách Phát Triển Bản Thân Sách Tin Học – Ngoại Ngữ Sách Chuyên Ngành Sách Giáo Khoa – Giáo Trình Tạp chí – Văn phòng phẩm Đăng ký ngay Về Công Ty Giới thiệu công ty Tuyển dụng Góc báo chí Chương trình đại lý Chính sách bảo mật Ứng dụng đọc ebook Trợ giúp Quy định sử dụng Hướng dẫn mua hàng Phương thức thanh toán Phương thức vận chuyển Các câu hỏi thường gặp Bọc sách bằng bìa Plastic Tin tức sách Tin tức Chân dung Điểm sách Phê bình Tải ứng dụng trên điện thoại CHẤP NHẬN THANH TOÁN THANH TOÁN AN TOÀN ĐỐI TÁC VẬN CHUYỂN ĐỐI TÁC BÁN HÀNG Thường được tìm kiếm truyện dan brown sách warren buffett sách digital marketing truyện mới của nguyễn nhật ánh sách cho con sách hay về gia đình giáo trình tiếng anh trẻ em sách hay về kinh tế sách về đầu tư sách doanh nhân sach hoc tieng trung tiểu thuyết tình yêu sách y học tủ sách gia đình sách dạy kỹ năng giao tiếp sách blockchain sách du học sách kỹ năng mềm sách làm giàu sách phong thủy cổ sách khởi nghiệp sách bán hàng sách về đầu tư chứng khoán sách dạy nấu ăn sách tâm lý về tình yêu sách quản lý nhân sự sách về quản trị kinh doanh sách tài chính sách hay cho thiếu nhi sách tự học tiếng anh giao tiếp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÊ KÔNG COM Địa chỉ: 52/2 Thoại Ngọc Hầu, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh MST: 0303615027 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tp.HCM cấp ngày 10/03/2011 Tel: 028.73008182 – Fax: 028.39733234 – Email: hotro@vinabook.com Website cùng hệ thống

sach the gioi dang rong mo, ban chon cach hoc nao?

THẾ GIỚI ĐANG RỘNG MỞ, BẠN CHỌN CÁCH HỌC NÀO?

The Gioi Dang Rong Mo, Ban Chon Cach Hoc Nao? Thong tin tac gia Giao su John Vu Dich gia Nguyen Phong ten that la Vu Van Du, sinh nam 1950 tai Ha Noi. ong roi Viet Nam du hoc o Hoa Ky tu nam 1968 va tot nghiep cao hoc o hai nganh Sinh vat hoc va Dien toan.Ngoai cong viec chinh la mot ky su cao cap tai Boeing trong hon 20 nam, ong van tiep tuc nghien … Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Truoc hien thuc the gioi dang ngay mot bien doi khong ngung, viec hoc ngay nay vo hinh chung tro thanh mot van de nan giai. Ban chon cach hoc nao, hay noi mot cach khac, ban tiep can voi thoi dai the gioi moi ra sao? Lieu cu nhap chuot cua ban se dem den mot kho kien thuc nhan loai huu ich hay se dem den tai hoa? Cuon sach “The gioi dang rong mo, ban chon cach hoc nao?” voi mong muon gop phan tao nen nhung con nguoi song co li tuong, co y thuc trong hoc tap, va co trach nhiem doi voi gia dinh, xa hoi. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Giao su John Vu Nha xuat ban: NXB Phu Nu Nha phat hanh: NXB Phu Nu Ma San pham: 9786045609392 Khoi luong: 198.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 13 x 21 cm Ngay phat hanh: 12/2011 So trang: 164