Vui Học Tiếng Anh – Song Ngữ Anh Việt

Sách-Tài liệu: Vui Học Tiếng Anh – Song Ngữ Anh Việt PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Nhà xuất bản: NXB Thanh Niên Nhà phát hành: Thành NghĩaTừ khóa chính sách: Vui Học Tiếng Anh – Song Ngữ Anh Việt, vui hoc tieng anh – song ngu anh viet

sach vui hoc tieng anh - song ngu anh viet

VUI HỌC TIẾNG ANH – SONG NGỮ ANH VIỆT

Vui Học Tiếng Anh – Song Ngữ Anh Việt Mục lục 1.

A private conversation 2.

Breakfast or lunch? 3.

Please send me a card 4.

An exciting trip 5.

No wrong numbers 6.

Percy buttons 7.

Too late 8.

The best and the worst 9.

A cold wellcome 10.

One good turn deserves another …

73.

The ideal servant Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Nhà xuất bản: NXB Thanh Niên Nhà phát hành: Thành Nghĩa Mã Sản phẩm: 2000412008432 Khối lượng: 220.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 13 x 19 cm Ngày phát hành: 12/2010 Số trang: 242

sach cam nang quan ly hieu qua - nha quan ly xuat sac

CẨM NANG QUẢN LÝ HIỆU QUẢ – NHÀ QUẢN LÝ XUẤT SẮC

Cam Nang Quan Ly Hieu Qua – Nha Quan Ly Xuat Sac Thong tin tac gia Robert Heller Robert Heller Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Cam Nang Quan Ly Hieu Qua – Nha Quan Ly Xuat Sac Quyen sach “Nha Quan Ly Xuat Sac” se cung cap cho cac ban mot nen tang kien thuc toan dien ve nhung ky nang bang nhung huong dan thuc te, cung 101 bi quyet ngan gon de tro thanh mot nguoi quan ly gioi va cac bai tap tu danh gia ban than se giup ban xac dinh ra nhung uu diem va nhuoc diem cua minh; Qua do, ban co the nang cao kha nang lam viec aang kha nang phan tich, danh gia nhung muc tieu, de ra cac phuong thuc thuc hien mang tinh quyet dinh cua minh nham dat hieu qua toi uu nhat, tro nen xuat sac vuot bac. Noi dung: Phat huy nang luc ban than Gay dung nhung to chat chu yeu Gay dung su tu tin Vuot qua rui ro Gay dung dong luc Lanh dao mot cach hieu qua Giu suc khoe Theo duoi su hoan hao Cai thien cac ky nang cua ban Tang cuong hoc tap Tu duy hieu qua Tang cuong tri nho Nang cao ky nang doc hieu Noi va viet mot cach luu loat Tro nen hieu qua hon Tang cuong kha nang sang tao Su dung thoi gian mot cach hieu qua Lam viec hieu qua hon Lua chon thu tu uu tien Biet quan ly tien bac Giam cang thang trong cong viec Danh gia su tien trien Dat toi thanh cong Danh gia lai cac muc tieu de ra Tim kiem “co van” Thiet lap quan he Nam lay vai tro lanh dao Gay anh huong den nguoi khac Moi ban don doc Thong tin chi tiet Tac gia: Robert Heller Nguoi dich: Vuong Long , Hoang Thai Phuong Nha xuat ban: Nxb Tong hop TP.HCM Nha phat hanh: Tri Viet Ma San pham: 8935086805770 Khoi luong: 132.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 16 x 24 cm Ngay phat hanh: 12/2009 So trang: 70