Vòng Tròn Bất Tận

Sách-Tài liệu: Vòng Tròn Bất Tận (Tái Bản 2015) PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Bernie Glassman Người dịch: Nguyễn Quyết Thắng Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức Nhà phát hành: Văn LangTừ khóa chính sách: Vòng Tròn Bất Tận (Tái Bản 2015), vong tron bat tan tai ban 2015, Bernie Glassman, Nguyễn Quyết Thắng

sach vong tron bat tan (tai ban 2015)

VÒNG TRÒN BẤT TẬN (TÁI BẢN 2015)

Vòng Tròn Bất Tận (Tái Bản 2015) Thông tin tác giả Bernie Glassman Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả “Một cuốn sách thông thái cả về tâm linh và đời sống.

Glassman là một vị thầy sáng suốt với phương tiện thiện xảo, có thể làm sáng tỏ những chủ đề sâu xa trong Thiền.” – Tạp chí TÂM LINH VÀ SỨC KHỎE “Phong cách của Glassman giống như một tấm kính dày trong suốt: rõ ràng, cô đọng, và mạnh mẽ.

Bằng cách kết hợp ẩn dụ, minh họa và trừu tượng, ông đi tới trung tâm của nhiều khái niệm cốt yếu, nhắc chúng ta nhớ rõ rằng, bên cạnh những yếu tố khác, chúng ta không hành trì để trở nên giác ngộ mà chúng ta hành trì vì chúng ta là người giác ngộ.” – Tuần báo PUBLISHERS WEEKLY “Một cuốn sách có tính chất bước ngoặt cho các môn sinh Thiền, một người bạn đồng hành tốt, và một người hướng dẫn đáng tin cậy.” – ZOKETSU NORMAN FISCHER, người sáng lập Everyday Zen Foundation Ở đây, một trong những bậc thầy dạy Thiền nổi bật nhất đã làm sáng tỏ hai tác phẩm chủ chốt – Bát Nhã Tâm Kinh và Tham Đồng Khế – cũng như những Bồ Tát Giới trong Thiền.

Các luận giải của ông dựa trên những hội thảo mà ông đã thực hiện trong vai trò người đứng đầu Cộng đồng Thiền New York, chứa đựng những nguyên tắc đã trở thành nền tảng của việc hành thiền.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Bernie Glassman Người dịch: Nguyễn Quyết Thắng Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức Nhà phát hành: Văn Lang Mã Sản phẩm: 8935074103345 Khối lượng: 264.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 13.5 x 21 cm Ngày phát hành: 2015 Số trang: 208

sach cam nang dau tu chung khoan - tai ban 06/07/2007

CẨM NANG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN – TÁI BẢN 06/07/2007

Cam Nang Dau Tu Chung Khoan – Tai ban 06/07/2007 Thong tin tac gia Le Van Te Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Nguyen Van Ha Nguyen Van Ha Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Nang khieu kinh doanh mang tinh bam sinh khong ai co the day cho nha dau tu duoc, nhung nhung kinh nghiem rut ra tu cac nha phan tich dau tu co the giup cho nha dau tu dinh huong va tu duy theo nhip dap cua thi truong. Su hinh thanh va phat trien thi truong chung khoan tren the gioi co cach day hang tram nam, nhung cho den nay, no van chua mat di tinh huyen bi von co cua no. Chinh su huyen bi cua thi truong chung khoan da co tac dung lon lao doi voi su phat trien cua nen kinh te thi truong, nhung dong thoi no co the gay ra nhung tac hai khong nho doi voi nen kinh te noi chung, va cho gioi dau tu chung khoan noi rieng. Thi truong chung khoan Viet Nam tuy con het suc non tre so voi thi truong chung khoan nhieu nuoc tren the gioi, nhung nhung gi da dien ra trong thoi gian gan day da chung minh cho tinh hai mat cua thi truong: Viet Nam-Index trong thoi gian qia da len den tot dinh, nhung roi qua nhung con “nao dong” cua thi truong chi so do lai giam mot cach het suc kinh ngac, duoi nguong 1000 diem. Phan lon cac chung khoan giao dich tai trung tam giao dich chung khoan TP. HCM cap nhat luc 16h ngay 16/04/2007 thi co den 68 co phieu tren tong so 86 co phieu deu giam gia. Buc tranh giao dich chung khoan trong thoi gian vua qua ro rang dat cho tat ca nhung nguoi quan ly thi truong va cac nha dau tu tai chinh nhung cach xet doan khac nhau, cang chung minh cho tinh hai mat von co cua ban than thi truong chung khoan o nuoc ta. Nhu moi nguoi deu biet thi truong chung khoan la san pham bac cao cua nen kinh te thi truong da hoan thien, hoac gan den muc hoan thien. Dieu khang dinh nay cung co nghia la, voi nen kinh te dang trong qua trinh chuyen doi nhu o nuoc ta thi thi truong chung khoan chua the phat huy day du tac dung von co cua no, vi ben canh mat tich cuc con co the phat sinh cac yeu to tieu cuc mang tinh dac thu. Mot trong nhung diem nhan quan trong ma nhieu nguoi quan tam khi phan tich tac dung hai mat cua thi truong chung khoan la hieu ung cua yeu to “gia tri ao” chung khoan. “Gia tri ao” chung khoan thuc chat la phan chenh lech giua thi gia va gia tri thuc cua chung. Nhung chinh nho gia tri ao trong thi truong chung khoan da tao nen chat kich thich lam dam me cho bat ky ai buoc vao thi truong chung khoan voi y do kiem loi trong chot lat. Noi mot cach hinh tuong, chinh yeu to “ao” la chat boi tron cho hoat dong giao dich chung khoan, lam chi thi truong chung khoan dien ra lien tuc. Tuy nhien, van de dat ra la “gia tri ao” cua chung khoan la so do khong gioi han, tang giam bat thuong. Chinh tinh bat thuong do ma gia chung khoan co the duoc dua len cao, tao thanh cac “bong bong tai chinh” nhung roi co the giam xuong dot ngot lam chao dao thi truong, tao ra cac rui ro, va cac rui ro do thuong mang tinh day chuyen. La nhung nguoi quan tam den su hinh thanh va van hanh thi truong chung khoan o nuoc ta, chung toi khong the khong dat ra nhung cau hoi va tim kiem cac nguyen nhan dan den tinh hinh noi tren. Trong nhung nguyen nhan that bai cua mot so nha dau tu trong thoi gian vua qua co nguyen nhan xuat phat tu kha nang, dong co, va su am hieu cua nha dau tu vao mot loai thi truong rat dac trung nay. Ai cung thua nhan rang, dau tu chung khoan khong phai la tham gia vao mot canh bac day su may rui. Dau tu chung khoan, dat biet la dau tu vao co phieu, la mot tro choi tri tue doi hoi nha dau tu phai co dau oc phan doan, xem xet va phan tich. Nang khieu kinh doanh mang tinh bam sinh khong ai co the day cho nha phan tich dau tu co the giup cho nha dau tu dinh huong va tu duy theo nhip dap cua thi truong. Chinh tu cach suy nghi do, chung toi thay can thiet phai bien soan cuon sach ban ve cac linh vuc vua moi de cap o tren voi ten goi “Cam nang dau tu chung khoan”. Hy vong cuon sach nay, se giup duoc it nhieu doi voi nhung nha dau tu, dac biet la voi nhung nha “dau tu thu dong” va moi vao nghe. Du sao chang nua, nhung y tuong cua nhung nguoi di truoc ve linh vuc nay, ma chung toi thu nhan duoc khi lam cong viec bien soan, cung co the giup it nhieu cho nhung ai can quan tam. Muc Luc: Loi noi dau Phan I: Nhung hieu biet co ban ve thi truong chung khoan Viet Nam Chuong 1: Tong quan ve thi truong chung khoan he thong quan ly va dieu hanh so giao dich Chuong 2: Cong ty co phan va chung khoan Chuong 3: Phat hanh chung khoan Chuong 4: He thong thong tin thi truong Chuong 5: He thong cong bo thong tin cua to chuc niem yet Chuong 6: He thong dang ky, luu ky va thanh toan bu tru chung khoan Chuong 7: He thong niem yet Chuong 8: He thong giam sat thi truong Phan II: Cam nang ve dau tu chung khoan Chuong 9: Cach thuc dau tu chung khoan Chuong 10: Mot so kinh nghiem cho nha dau tu chung khoan Chuong 11: Quan tri rui ro dau tu chung khoan Chuong 12: Phan tich chung khoan Phu luc: Luat chung khoan Tai lieu tham khao Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Le Van Te , Nguyen Van Ha Nha xuat ban: Nxb Lao dong – Xa hoi Nha phat hanh: Bookshop-Loc Khoi luong: 460.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 16 x 24 cm Ngay phat hanh: 06/2007 So trang: 380