Vẽ, LắP RáP TạO ChuyểN ĐộNg Và Gia Công Khuôn VớI Creo

Sách-Tài liệu: Vẽ, Lắp Ráp Tạo Chuyển Động Và Gia Công Khuôn Với CREO PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Phạm Quang Huy, Phạm Quang Hiển Nhà xuất bản: NXB Thời Đại Nhà phát hành: STKTừ khóa chính sách: Vẽ, Lắp Ráp Tạo Chuyển Động Và Gia Công Khuôn Với CREO, ve lap rap tao chuyen dong va gia cong khuon voi creo, Phạm Quang Huy, Phạm Quang Hiển

sach vẽ, láp ráp tạo chuyẻn dọng và gia cong khuon vói creo

VẼ, LẮP RÁP TẠO CHUYỂN ĐỘNG VÀ GIA CÔNG KHUÔN VỚI CREO

Vẽ, Lắp Ráp Tạo Chuyển Động Và Gia Công Khuôn Với CREO Thông tin tác giả Phạm Quang Huy Phạm Quang Huy Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Phạm Quang Hiển Phạm Quang Hiển Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Sách hướng dẫn sử dụng Creo 2.0 phiên bản mới nhất của Pro Engineer giúp bạn đọc có thể tự học vẽ, lắp ráp tạo chuyển động và gia công khuôn sản phẩm cơ khí nhanh và hiệu quả với các hướng dẫn rõ ràng được minh họa bằng các hình chụp từ màn hình máy tính.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Phạm Quang Huy , Phạm Quang Hiển Nhà xuất bản: NXB Thời Đại Nhà phát hành: STK Mã Sản phẩm: 9786049429958 Khối lượng: 440.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 16 x 24 cm Ngày phát hành: 09/2014 Số trang: 344

sach de co lan da dep - tai ban

ĐỂ CÓ LÀN DA ĐẸP – TÁI BẢN

De Co Lan Da Dep – Tai ban Nguòi phụ nũ dẹp phải là nguòi có vẻ dẹp toàn diẹn tren co sỏ mọt than hình can dói, súc khỏe tót thẻ hiẹn bàng làn da tuoi trẻ chúng tỏ khí huyét hung thịnh. Sụ lão hóa là tát nhien nhung có thẻ làm chạm lại quá trình dó khong? Quyẻn sách huóng dãn cho bạn cách làm dẹp cho làn da, cham sóc da theo tùng dọ tuỏi, các bẹnh vè da và cách chũa trị phòng ngùa Dẻ giũ cho làn da luon tuoi tán, bản than chúng ta càn duy trì mọt tinh thàn thoải mái, nhìn mọt co thẻ óm yéu, u sàu thì khong thẻ có nuóc da sáng dẹp. Tạp luyẹn thẻ lục khién toàn than ra mò hoi, dảy bót chát dọc ra khỏi co thẻ là nhiẹm vụ khong thẻ thiéu cho phụ nũ muón giũ gìn sác dẹp. Co thẻ chúng ta luon tuan theo mọt nguyen tác: bọ phạn nào duọc quan tam dén thì sẽ lau suy thoái, nói cách khác, tang cuòng xoa bóp hàng ngày góp phàn cũng có sụ cang mịn của da. Nguòi phụ nũ ít có thói quen uóng nuóc, chính vì vạy bạn nen nhó là có mọt vị thuóc rẻ tièn mà dẽ kiém cho chị em phụ nũ dó là nuóc lọc. Uóng tù tù, ít mọt, thám dàn nhu tuói cay dèu trong ngày là cách hũu hiẹu giũ cho da tuoi mát. Muc luc: Phàn 1: Tỏng quan vè da Phàn 2: Cham sóc da Phàn 3: Các bẹnh vè da Phàn 4: Làm dẹp cho da Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Nha phat hanh: Huy Hoang Ma San pham: 113000034911 Khoi luong: 220.00 gam Ngay phat hanh: