Văn Bản Hướng Dẫn Về Quản Lý Chất Lượng Sản Phẩm Và Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật – Chất Lượng Trong Sản Xuất

Sách-Tài liệu: Văn Bản Hướng Dẫn Về Quản Lý Chất Lượng Sản Phẩm Và Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật – Chất Lượng Trong Sản Xuất (Qui Chuẩn Quốc Gia Về Môi Trường) PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Nhà xuất bản: Nxb Lao động Nhà phát hành: Bảo KhôiTừ khóa chính sách: Văn Bản Hướng Dẫn Về Quản Lý Chất Lượng Sản Phẩm Và Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật – Chất Lượng Trong Sản Xuất (Qui Chuẩn Quốc Gia Về Môi Trường), van ban huong dan ve quan ly chat luong san pham va tieu chuan ky thuat – chat luong trong san xuat qui chuan quoc gia ve moi truong

sach van ban huong dan ve quan ly chat luong san pham va tieu chuan ky thuat - chat luong trong san xuat (qui chuan quoc gia ve moi truong)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT – CHẤT LƯỢNG TRONG SẢN XUẤT (QUI CHUẨN QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG)

Văn Bản Hướng Dẫn Về Quản Lý Chất Lượng Sản Phẩm Và Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật – Chất Lượng Trong Sản Xuất (Qui Chuẩn Quốc Gia Về Môi Trường) Mục lục: Chương 1: Những quy định chung Chương 2:Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với chất lượng sản phẩm, hàng hóa Chương 3: Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường và trong quá trình sử dụng.

Chương 4: Kiểm tra, thanh tra về chất lượng sản phẩm, hàng hóa Chương 5: Giải quyết tranh chấp, bồi thường thiệt hại, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa Chương 6: Trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Nhà xuất bản: Nxb Lao động Nhà phát hành: Bảo Khôi Khối lượng: 1220.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 20×28 cm Ngày phát hành: 12/2008 Số trang: 616

sach huong nghiep tu thuo con tho

HƯỚNG NGHIỆP TỪ THUỞ CÒN THƠ

Huong Nghiep Tu Thuo Con Tho Thong tin tac gia Le Khanh Le Khanh Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Huong Nghiep Tu Thuo Con Tho Huong nghiep tu thuo con tho dua ra cac bien phap giao duc va phat trien ky nang tren co so nhan biet so thich, tinh cach va nang luc cua tre ngay tu ho, de khi lon len, tre co nhan thuc dung dan voi nghe nghiep thich hop voi kha nang va to chat, dong thoi tim thay niem vui, hung thu trong cong viec. Sach giup cac bac cha me co nhung dinh huong lua chon nghe nghiep phu hop nhat kha nang cua con em minh, dap ung nhu cau nhan luc cho xa hoi. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Le Khanh Nha xuat ban: NXB Phu Nu Nha phat hanh: NXB Phu Nu Ma San pham: 9786045609545 Khoi luong: 220.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 14 x 20.5 cm Ngay phat hanh: 02/2012 So trang: 228