Uống Trà Cùng Trạng

Sách-Tài liệu: Uống Trà Cùng Trạng PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Nguyễn Hữu Nam Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: NXB TrẻTừ khóa chính sách: Uống Trà Cùng Trạng, uong tra cung trang, Nguyễn Hữu Nam

sach uong tra cung trang

UỐNG TRÀ CÙNG TRẠNG

Uống Trà Cùng Trạng Thông tin tác giả Nguyễn Hữu Nam Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Viết về Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là một việc khó, bởi ngoài một số dữ liệu ít ỏi về thân thế của ông, các trước tác để lại, thì con người ông vẫn phủ lớp màn huyền bí.

Qua nhiều thế kỷ, dân gian tôn sùng ông ở góc độ mê tín những lời sấm, trí thức ngưỡng mộ cách xử trí với thời cuộc nhiều loạn lạc.

Tất cả đều khiến cho Trạng Trình vừa có sự hấp dẫn của nhân vật huyền thoại, vừa phi thường đến khó tin.

Uống trà cùng trạng của Nguyễn Hữu Nam đưa ra một cách nhìn Trạng Trình ở các góc độ xử thế của một nhà Nho trong sự ảnh hưởng của Lão giáo.

Mười lăm chương, mỗi chương mang một cái tên tương ứng với hành vi của Trạng: Nhàn, Nguyệt, Tửu… hoặc tình thế thời đại: Lạc, Nguyễn, Trịnh, Mạc… Mỗi chương được đề từ bằng một bài thơ hay áng văn của Nguyễn Bỉnh Khiêm nhằm dẫn lối cho ý tưởng được triển khai.

Những chương như thế tựa những cuộc trà đàm, với sự tưởng tượng phóng túng của tác giả qua giọng kể của nhân vật Trạng Trình, nhưng phảng phất những thông điệp về cuộc đời gợi mở từ những câu sấm ký hay thơ nôm của Nguyễn Bỉnh Khiêm còn lưu lại.

Với một vốn hiểu biết phong phú, tìm được một giọng điệu thích hợp, cuốn tiểu thuyết Uống trà cùng trạng không dừng lại ở việc kể lại cuộc đời một nhân vật lịch sử mà còn đặt ra những suy ngẫm về lịch sử ấy, về giá trị của con người trong dòng chảy biến thiên của đất nước.

Lúc thưởng trà với môn đệ, Trạng Trình đã để những dòng suy nghiệm của bản thể nhưng lại mang sức vóc của tầm tư tưởng hợp lưu với ước vọng của dân tộc.

Uống trà cùng Trạng không chỉ họa chân dung của một cá nhân mà chân dung của thời đại, cả thể trạng và hồn vía của thời đại đó.

Khi nâng chén với Trạng, ai trong chúng ta cũng chợt nhận ra dư vị thân phận của chính mình như đương trôi lăn giữa guồng quay bất tận của nhân thế, dẫu nhân thế đấy đã thuộc về một thời quá vãng.Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Nguyễn Hữu Nam Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: NXB Trẻ Mã Sản phẩm: 8934974138532 Khối lượng: 220.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 13 x 20 cm Ngày phát hành: 02/2016 Số trang: 208

sach lý thuyét tài chính tièn tẹ

LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

Lý Thuyét Tài Chính Tièn Tẹ Thong tin tac gia PGS – TS Le Van Te Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Thuc tien cua qua trinh phat trien kinh te, tu nhung nuoc cong nghiep phat trien den cac quoc gia dang phat trien thuoc tat ca cac chau luc khac nhau cung voi kinh nghiem lich su tich luy den ngay nay, da chung minh mot cach khong the choi cai duoc vai tro va vi tri cua tien te va tai chinh trong qua trinh phat trien kinh te. Vi tri va vai tro cua tien te, truoc het duoc thua nhan nhu la mot cong cu de thong qua do, Nha nuoc co the can thiep vao cac hoat dong kinh te, quan ly cac hoat dong do theo mot chinh sach nhat dinh. Dac biet, trong nen kinh te hien dai, vai tro co ban cua tien te la o cho tien te the hien mot su tong hop ve thong tin tren cac thi truong. Tien te va thi truong hien ra nhu la hai mat cua mot thuc the, trong do tien te luon giu vai tro la cong cu dieu chinh va chi phoi thi truong, va thi truong la mot tam guong de phan anh su thich ung cua khoi luong tien te thong qua muc gia chung. Co le vi ly do do, mot so nha kinh te, dac biet la mot so nha kinh te thuoc truong phai cua truong dai hoc Freien Berlin thuoc Cong Hoa Lien Bang Duc va nhieu truong phai khac da dua ra va van hanh trong thuc te mot khai niem: Nen kinh te tien te. Dac trung co ban cua nen kinh te tien te la viec su dung tien te nhu la mot cong cu quan trong quy dinh va chi phoi toan bo cac hanh vi kinh te, dieu khien tat ca cac hoat dong kinh te, thuc hien moi quan he kinh te tren cac thi truong, bao gom thi truong hang hoa, thi truong tin dung, thi truong nhan cong va ca thi truong tai san. Bang viec nghien cuu mot cach co he thong tien te va tai chinh trong nen kinh te thi truong, di tu cac van den dai cuong ve tien te den thi truong tien te va thi truong von; tu nguon goc, ban chat, chuc nang va vai tro cua tin dung va tai chinh, den mot linh vuc rat quen thuoc nhung vo cung phuc tap la lai suat va xu ly lai suat; tu lich su ra doi va phat trien cua ngan hang den cac hinh thuc ngan hang: Ngan hang trung uong va ngan hang thuong mai; tu viec nghien cuu cac hoc thuyet va noi dung cua Cung va Cau tien te den mot van de rat kinh dien nhung cung rat thoi su la lam phat; chinh sach tien te cua ngan hang trung uong, tu viec nghien cuu tai chinh nha nuoc va tai chinh doanh nghiep v.v… Chung toi nghi rang, trong chung muc nao do, co the giup cho chung ta tiep can mot phan nao nhung van de rat phuc tap nhung vo cung ly thu va hap dan, khong phai chi hom nay ma truoc day va sau nay, da va se thu hut khong biet bao nhieu nha kinh te, nha ly luan quan tam nghien cuu ve no. Va chac chan dieu do khong phai la vo ich.Mòi bạn dón dọc. Thong tin chi tiet Tac gia: PGS – TS Le Van Te Nha xuat ban: Nxb Phuong Dong Nha phat hanh: Kinh Te Ma San pham: 2030070003050 Khoi luong: 418.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 16 x 24 cm Ngay phat hanh: 10/2011 So trang: 352