Understanding And Using English Grammar – Third Edition

Sách-Tài liệu: Understanding And Using English Grammar – Third Edition (Ngữ Pháp Tiếng Anh Thực Hành) PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Vĩnh Lộc, Bảo Đoan Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức Nhà phát hành: Nhân VănTừ khóa chính sách: Understanding And Using English Grammar – Third Edition (Ngữ Pháp Tiếng Anh Thực Hành), understanding and using english grammar – third edition ngu phap tieng anh thuc hanh, Vĩnh Lộc, Bảo Đoan

sach understanding and using english grammar - third edition (ngu phap tieng anh thuc hanh)

UNDERSTANDING AND USING ENGLISH GRAMMAR – THIRD EDITION (NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH)

Understanding And Using English Grammar – Third Edition (Ngữ Pháp Tiếng Anh Thực Hành) Thông tin tác giả Vĩnh Lộc Vĩnh Lộc Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Bảo Đoan Bảo Đoan Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Contents: Preface to the third edition Acknowledgments Chapter 1: Overview of verb tenses Chapter 2: Present and past, simple and progressive Chapter 3: Perfect and perfect progressive tenses Chapter 4: Future time Chapter 5: Adverb clauses of time and review of verb tenses Chapter 6: Subject-verb agreement Chapter 7: Nouns Chapter 8: Pronouns Chapter 9: Mondals, part 1 Chapter 10: Modals, part 2 Chapter 11: The passive Chapter 12: Noun clauses Chapter 13: Adjective clauses Chapter 14: Gerunds and infinitives, part 1 Chapter 15: Gerunds and infinitives, part 2 Chapter 16: Coordinating conjunctions Chapter 17: Adverb clauses Chapter 18: Reduction of adverb clauses to modifying adverbial phrases Chapter 19: Connectives that Express cause and effect, contrast, and condition Chapter 20: Conditional sentences and weshes Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Vĩnh Lộc , Bảo Đoan Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức Nhà phát hành: Nhân Văn Khối lượng: 440.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 14×20 cm Ngày phát hành: 11/2008 Số trang: 438

sach ong co van - ho so mot diep vien

ÔNG CỐ VẤN – HỒ SƠ MỘT ĐIỆP VIÊN

Ong Co Van – Ho So Mot Diep Vien Thong tin tac gia Huu Mai Huu Mai Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Tap ho so sau day se dua ra anh sang nhung van de den nay con chua ro rang chung quanh vu nghi an. No duoc trinh bay duoi dang tieu thuyet de cho hinh thuc do kho khan. Tac gia mong moi chuyen toi ban doc nhung su kien, nhung chi tiet chan xac. Ban doc co the gap nhung nhan vat cua cuon sach nay dang tiep tuc cuoc song binh di cua ho sau nhung bien co lich su, o nuoc ta, cung nhu dau do mot so nuoc ngoai. Thong tin chi tiet Tac gia: Huu Mai Nha xuat ban: Nxb Van Nghe TP.HCM Nha phat hanh: Chua co Khoi luong: 700.00 gam Kich thuoc: 13×19 cm So trang: 780