Tuyển Tập Phan Văn Hùm

Sách-Tài liệu: Tuyển tập Phan Văn Hùm PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Nguyễn Q. Thắng Nhà xuất bản: Nxb Văn hóa Thông tin Nhà phát hành: FahasaTừ khóa chính sách: Tuyển tập Phan Văn Hùm, tuyen tap phan van hum, Nguyễn Q. Thắng

sach tuyen tap phan van hum

TUYỂN TẬP PHAN VĂN HÙM

Tuyển tập Phan Văn Hùm Thông tin tác giả Nguyễn Q.

Thắng Nguyễn Q.

Thắng Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Phan Văn Hùm sinh năm 1902, mất 1946, xuất thân là một giáo học, một chuyên viên Trường Tiền, sau bỏ nghề tiếp tục con đường học vấn rồi trở thành một nhà yêu nước, một học giả, được nhiều người trong học giới xem ông là một học giả sắc nét nhất của Nam Kỳ.

“Ngồi tù khám lớn” là bút ký mà cũng là bản cáo trạng lên án chế độ lao tù của Pháp áp đặt ở Đông Dương, cuốn sách nguyên là hồi ức của ông khi ông bị Pháp bắt ở Bến Lức – Long An, được ông viết trong những ngày bị giam ở Khám lớn Sài Gòn.

Sách ghi lại đầy đủ các sự kiện từ đầu cho đến khi ông ra khỏi ngục Thông tin chi tiết Tác giả: Nguyễn Q.

Thắng Nhà xuất bản: Nxb Văn hóa Thông tin Nhà phát hành: Fahasa Khối lượng: 1024.00 gam Kích thước: 16×24 cm Số trang: 760

sach quan ly thoi gian for dummies

QUẢN LÝ THỜI GIAN FOR DUMMIES

Quan Ly Thoi Gian For Dummies Thong tin tac gia Dirk Zeller Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Thoi gian la tai nguyen duy nhat con nguoi khong the muon, mua hay trao doi. Va thoi gian tu choi tuan theo mot trong nhung nguyen ly chinh cua luat cung va cau: khi cau tang cao, cung se tang theo de dap ung cau. Chung ta co the su dung khoang thoi gian khac nhau de dat duoc ket qua, nhung tat ca deu co cung mot khoang thoi gian moi ngay: 86.400 giay. Kha nang quan ly thoi gian thuc su la mot trong nhung nguyen nhan hang dau dan den su thanh cong hoac that bai trong cuoc doi ban. Ap luc cong viec ngay cang cang thang va phuc tap, doi hoi chung ta phai no luc het minh. Tuy nhien, neu danh qua nhieu thoi gian cho cong viec, ban se co nguy co that bai trong cuoc song gia dinh. Quan ly thoi gian for dummies de cap den viec su dung thoi gian cua ban hieu qua hon de tao nen nhung thanh qua lon tai van phong cung nhu cuoc song ca nhan, dong thoi huong dan ban kiem soat thoi gian moi ngay. Trong cuon sach Quan ly thoi gian for dummies nay, ban se tim duoc: • Cach vuot qua nhung tro ngai quan ly thoi gian • Nhung loi khuyen de lam viec o nha hieu qua • Cach doi pho voi nhung vi sep gay mat thoi gian • Tranh nhung ke trom thoi gian hang dau • Tu van cach quan ly thoi gian hieu qua • Huong dan cach ap dung cong nghe de ho tro ky nang to chuc • Nhung thoi quen su dung thoi gian hieu qua BO CUC CUON SACH: Moi chuong deu doc lap, do do ban co the doc nhung chuong ban quan tam truoc – ma khong phai doc tuan tu tu dau den cuoi. Cuon sach Quan ly thoi gian for dummies duoc chia thanh sau phan nhu sau: Phan 1: Khoi dau cuoc cach mang: Nhung buoc don gian de bat dau Phan 2: Thiet lap mot he thong tot Phan 3: Su dung cong nghe de tan dung thoi gian hieu qua Phan 4: Doi mat voi nhung thach thuc cua viec quan ly thoi gian Phan 5: Duy tri hieu qua khi lam viec voi nguoi khac Phan 6: Danh sach muoi dieuMoi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Dirk Zeller Nguoi dich: Mai Trang Nha xuat ban: Nxb Lao dong Nha phat hanh: Thai Ha Ma San pham: 8935280901865 Khoi luong: 902.00 gam Ngon ngu: Tieng Viet Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 18.7 x 23.5 cm Ngay phat hanh: 21/12/2018 So trang: 504