Turbo Assembler Và Ứng Dụng

Sách-Tài liệu: Turbo Assembler Và Ứng Dụng PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Đặng Thành Phú Nhà xuất bản: NXB Khoa học và kỹ thuật Nhà phát hành: NXB KHKTTừ khóa chính sách: Turbo Assembler Và Ứng Dụng, turbo assembler va ung dung, Đặng Thành Phú

sach turbo assembler va ung dung

TURBO ASSEMBLER VÀ ỨNG DỤNG

Turbo Assembler Và Ứng Dụng Thông tin tác giả Đặng Thành Phú Đặng Thành Phú Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Turbo Assembler Và Ứng Dụng: Quyển sách “Turbo Assembler và ứng dụng” được soạn thảo trên cơ sở giáo trình giảng dạy cho sinh viên ngành tin học tại trường đại học Thăng Long, viện đại học mở, các khóa kỹ sư II của Trường đại học bách khoa Hà Nội, các khóa cao học và những kinh nghiệm trong quá trình nghiên cứu và ứng dụng Assembler họ 80×86.

Quyển sách tập trung vào phần cơ sở của ngôn ngữ Assembler, giúp cho người đọc các bước chi tiết cần phải tiến hành khi viết một chương trình Assembler.

Trong quyển sách này, tác giả cố gắng giới thiệu một cách có hệ thống và dễ hiểu các vấn đề của ngôn ngữ lập trình Assmebler thông qua việc giới thiệu các thành phần cơ bản của ngôn ngữ cùng với những ví dụ minh họa đơn giản, dễ hiểu.

Mục đích của quyển sách dành cho những người chuyên tin và tất cả những ai có nhu cầu tìm hiểu, sử dụng ngôn ngữ Assembler cho các vấn đề của mình, đặc biệt là những người đi sâu vào các hệ thống gần với phần cứng, những người hoạt động trong các lĩnh vực đo lường, điều khiển và những người ứng dụng tin học vào các quá trình công nghệ.

Nội dung quyển sách có thể sử dụng làm sách giáo khoa và tài liệu học tập cho sinh viên chuyên tin các trường đại học, cao đẳng.

Mục lục: Lời nói đầu Phần 1: Ngôn ngữ Assmebler và cách lập trình Phần 2: liên kết giữa hợp ngữ với ngôn ngữ bậc cao Phần 3: Một số chức năng của Bios và Dos Tài liệu tham khảo.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Đặng Thành Phú Nhà xuất bản: NXB Khoa học và kỹ thuật Nhà phát hành: NXB KHKT Mã Sản phẩm: 8935048970430 Khối lượng: 260.00 gam Kích thước: 14.5×20.5 cm Ngày phát hành: 03/2007 Số trang: 280

sach tu dien nhan vat xu nghe

TỪ ĐIỂN NHÂN VẬT XỨ NGHỆ

Tu Dien Nhan Vat Xu Nghe Thong tin tac gia Ninh Viet Giao Ninh Viet Giao Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Tù diẻn nhan vạt xú Nghẹ giói thiẹu hon 730 nhan vạt thuọc hai tỉnh Nghẹ An và Hà Tĩnh suót tù thòi Hùng Vuong dén tạn nhũng ngày gàn day. Nhũng nhan vạt này bao gòm: – Nhũng nguòi có cong trong lịch sủ dụng nuóc và giũ nuóc. – Nhũng nguòi có cong vói nèn van hóa dan tọc. – Nhũng nguòi có cong vè mạt phát triẻn kinh té. – Nhũng nhan vạt khác, trong dó có mọt só nhan vạt phản diẹn. Tù diẻn nhan vạt xú Nghẹ là mọt cong trình tỏng họp, duọc bien soạn mang tính phỏ cạp, dùng cho só dong nguòi có trình dọ học ván tù phỏ thong co sỏ trỏ len. Nó là mọt cong cụ tiẹn dụng và là mọt cuón cảm nang quí giá giúp ích cho mọi nguòi, nhát là nhũng ai muón tìm hiẻu cụ thẻ vè con nguòi ỏ hai tỉnh Nghẹ An và Hà Tĩnh. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Ninh Viet Giao Nha xuat ban: Nxb Tong hop TP.HCM Nha phat hanh: NXBTH TPHCM Khoi luong: 1100.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 16 x 24 cm Ngay phat hanh: 2009 So trang: 800