Tương Lai Của Cạnh Tranh

Sách-Tài liệu: Tương Lai Của Cạnh Tranh PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Venkat Ramaswamy, C.K. Prahalad Người dịch: Nguyễn Đình Sanh Nhựt Nhà xuất bản: Nxb Khoa học xã hội Nhà phát hành: Sách Dân TríTừ khóa chính sách: Tương Lai Của Cạnh Tranh, tuong lai cua canh tranh, Venkat Ramaswamy, C.K. Prahalad, Nguyễn Đình Sanh Nhựt

sach tuong lai cua canh tranh

TƯƠNG LAI CỦA CẠNH TRANH

Tương Lai Của Cạnh Tranh Thông tin tác giả Venkat Ramaswamy Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả C.K.

Prahalad Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cuốn sách này trình bày những cơ hội chưa từng có cho việc kiến tạo giá trị và quá trình cách tân.

Sách có mục đích rất rõ ràng: hướng dẫn các nhà lãnh đạo kinh doanh trong việc tìm kiếm trọng tâm chiến lược mới, giúp họ phá vỡ những phương thức gò bó và khám phá ra phương thức mới.

Các nhà kinh doanh đều nhận thấy, khách hàng ngày nay có nhiều sự lựa chọn hơn bao giờ hết, tuy vậy họ lại có ít sự hài lòng.

Những ban quản trị hàng đầu đưa ra nhiều chọn lựa mang tính chiến thuật, song chúng mang lại ít giá trị thật sự.

Những nghịch lý này đưa ra gợi ý gì về tương lai của cạnh tranh? C.K.

Prahalad, đồng tác giả cuốn sách bán chạy mang tính bước ngoặt, Tương lai của cạnh tranh, và Venkat Ramaswamy lý luận rằng chúng ta đang ở đỉnh của một thế giới với rất nhiều thay đổi – một thế giới mà trong đó vai trò rõ rệt của các công ty và khách hàng có sự giao thoa, đồng thời những nguồn lực kiến tạo giá trị đang thay đổi nhanh chóng.

Prahalad và Ramaswamy chỉ ra rằng, quan điểm truyền thống lấy công ty làm trung tâm của việc kiến tạo giá trị đang bị thách thức bởi những người tiêu dùng năng động, có tính kết nối cao và nhiều thông tin – kết hợp cùng với các ngành công nghiệp và công nghệ.

Giá trị không còn nằm ở sản phẩm và dịch vụ được kiến tạo bởi công ty rồi được chuyển đến người tiêu dùng.

Hai tác giả cho biết, giá trị là sự đồng kiến tạo của khách hàng và nhà sản xuất.

Cùng với sự phát triển như vũ bão của hệ thống thông tin toàn cầu, người tiêu dùng ngày càng đóng góp một vai trò cực kỳ quan trọng hơn trong việc tạo ra giá trị trải nghiệm cho các sản phẩm.

Họ không còn là một cá thể đơn lẻ, thiếu thông tin mà đã trở thành một cộng đồng gắn kết, năng động, nhiều trải nghiệm, mang tính toàn cầu.

Vì thế các nhà sản xuất trong thế kỷ này không thể chỉ tập trung vào sản phẩm và giá trị đơn thuần của nó, thay vào đó, họ phải hướng đến việc kết hợp với người tiêu dùng để cùng kiến tạo ra các sản phẩm với giá trị đặc thù cho từng cá thể.

Nhằm cạnh tranh hiệu quả, các CEO và các nhà quản lý có kinh nghiệm phải tập trung vào việc xây dựng nguồn vốn chiến lược mới.

Điều này có liên quan tới các nhà quản lý có khả năng củng cố tính hiệu quả của họ bằng việc trải nghiệm kinh doanh dưới cái nhìn của người tiêu dùng, nhanh chóng kiến tạo tri thức, quản lý chất lượng trải nghiệm, truy cập trách nhiệm một cách chọn lọc theo yêu cầu, linh động và nhanh chóng tái cấu trúc để đồng sáng tạo các giá trị thông qua mạng lưới trải nghiệm.

Việc dùng những ví dụ sinh động của những công ty đang khám phá ra thực tiễn kế tiếp, Prahalad và Ramaswamy thảo luận về những khối hợp nhất cơ bản của đồng kiến tạo – đối thoại, truy cập, đánh giá rủi ro và tính minh bạch – đồng thời khám phá các công nghệ mới và những năng lực xã hội có khả năng kích hoạt mạnh mẽ các môi trường trải nghiệm.

Cuốn sách này dành cho những nhà quản lý hàng đầu để cùng kiến tạo tương lai, sẽ đưa chúng ta đến một xu hướng mới đang trở nên ngày một mạnh mẽ và ắt hẳn sẽ thống trị trong thời gian tới.Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Venkat Ramaswamy , C.K.

Prahalad Người dịch: Nguyễn Đình Sanh Nhựt Nhà xuất bản: Nxb Khoa học xã hội Nhà phát hành: Sách Dân Trí Mã Sản phẩm: 8935207001036 Khối lượng: 462.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 16 x 24 cm Ngày phát hành: 24/09/2015 Số trang: 336

sach c# 2005 - tap 6: xay dung ung dung tuyen dung nhan su truc tuyen bang asp.net 2.0 va sql server - quyen 2: cac chuc nang danh cho nha tuyen dung va quan tr̔

C# 2005 – TẬP 6: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TRỰC TUYẾN BẰNG ASP.NET 2.0 VÀ SQL SERVER – QUYỂN 2: CÁC CHỨC NĂNG DÀNH CHO NHÀ TUYỂN DỤNG VÀ QUẢN TR̔

C# 2005 – Tap 6: Xay Dung Ung Dung Tuyen Dung Nhan Su Truc Tuyen Bang ASP.NET 2.0 va SQL Server – Quyen 2: Cac Chuc Nang Danh Cho Nha Tuyen Dung Va Quan Tr̔ Thong tin tac gia Pham Huu Khang Pham Huu Khang Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia C# 2005 – Tap 6: Xay Dung Ung Dung Tuyen Dung Nhan Su Truc Tuyen Bang ASP.NET 2.0 va SQL Server. Quyen : Cac Chuc Nang Danh Cho Nha Tuyen Dung Va Quan Tri (Dung Kem CD) se gioi thieu nhung kien thuc lien quan den nghiep vu quan ly tin tuyen dung truc tuyen va goi dich vu ma nha tuyen dung phai tra chi phi khi su dung chuc nang cua Website; bang cach nay ban co the tim hieu cach thu tien cua nha tuyen dung thong qua goi dich vu Jobs posting va Resume viewing khi kinh doanh loai dich vu tuyen dung nhan su truc tuyen. Ben canh cac chuc nang co ban nhu dang ky tai khoan, dang nhap, quan ly ho so xin viec, quan ly thu xin viec, tim kiem, luu thong tin de su dung trong tuong lai, lien lac va theo doi ho so xin viec cua nguoi xin viec, cach chong dang nhap tu dong va chuc nang quan tri Website. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Pham Huu Khang Nha xuat ban: Nxb Lao dong – Xa hoi Nha phat hanh: Minh khai Ma San pham: 8935087500735 Khoi luong: 510.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 16×24 cm Ngay phat hanh: 10/2007 So trang: 360