Từng Bước Nở Hoa Sen

Sách-Tài liệu: Từng Bước Nở Hoa Sen – Tái bản 11/07/2007 PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Thích Nhất Hạnh Nhà xuất bản: Nxb Văn Hóa Sài Gòn Nhà phát hành: FahasaTừ khóa chính sách: Từng Bước Nở Hoa Sen – Tái bản 11/07/2007, tung buoc no hoa sen – tai ban 11/07/2007, Thích Nhất Hạnh

sach tung buoc no hoa sen - tai ban 11/07/2007

TỪNG BƯỚC NỞ HOA SEN – TÁI BẢN 11/07/2007

Từng Bước Nở Hoa Sen – Tái bản 11/07/2007 Thông tin tác giả Thích Nhất Hạnh Thích Nhất Hạnh là một thiền sư, giảng viên, nhà văn, nhà thơ, nhà khảo cứu, nhà hoạt động xã hội, và người vận động cho hòa bình.

Ông sinh ra ở Thừa Thiên Huế vào ngày 11/10/1926 xuất gia theo Thiền Tông năm 16 tuổi, trở …

Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Từng Bước Nở Hoa Sen: Ta chỉ thực tập được các bài kệ sau khi ta đã thuộc lòng chúng, khi nâng chén trà lên chẳng hạn nếu ta có ý thức thì tự khắc bài kệ sau đây đến với ta một cách tự nhiên: Chén trà trong hai tay Chánh niệm nâng tròn đầy Thân và tâm an trú Bây giờ ở đây Mà sở dĩ bài kệ đến với bạn một cách dễ dàng và tự nhiên là vì bạn đã thuộc lòng nó.

Bạn không cần học thuộc lòng một lần tất cả các bài kệ.

Trước hết bạn học thuộc lòng một vài bài mà bạn ưa thích.

Rồi từ từ học thêm một bài, rồi một bài khác.

Trong tập này chỉ có bốn mươi bảy bài kệ.

Mỗi bài là một bài thơ, cho nên các bài kệ cũng có thể được gọi là thi kệ.

Những bài kệ này có nhiệm vụ nuôi dưỡng ý thức, nuôi dưỡng chánh niệm.

Sử dụng chúng trong một thời gian, bạn sẽ thấy có sự biến đổi trong cuộc đời bạn.

Dần dần, bạn sẽ có chánh niệm trong mỗi tư thế và động tác trong ngày.

Bạn sẽ thấy bốn mươi bảy bài kệ trong đây chỉ là những bước đầu của nếp sống tỉnh thức.

Ngày xưa (nghĩa là mới hôm qua đây thôi) tại các thiền viện ở Việt Nam, cuốn Tỳ Ni Nhật Dung Thiết Yếu do thiền sư Độc Thể biên tập là cuốn sách đầu tiên mà các thiền sinh được học.

Sách này gồm khoảng năm mươi bài kệ, một số do tác giả sáng chế, một số trích từ kinh Hoa Nghiêm.

Sách đã từng dịch nhiều lần ra chữ Nôm và chữ quốc ngữ.

Thiền sinh cũng học thuộc lòng các bài kệ ấy để mà thực tập.

Tại sao ta không sử dụng những bài kệ ấy mà lại sáng tác ra những bài thi kệ khác ? Lý do có nhiều.

Trước hết sách không còn được hiện đại, đời sống bây giờ khác với đời xưa nhiều, trong sách không có những bài kệ dùng trong các sinh hoạt mới như khi lái xe hơi hoặc khi nói điện thoại…..

Lý do thứ hai là phần lớn những bài kệ trong sách có tính cách ước lệ và trừu tượng.

Lý do thứ ba là sách hơi mang nặng màu sắc Mật giáo.

Tuy nhiên các bài thi kệ mới đã thừa hưởng được tinh thần và đường hướng của các bài kệ cũ.

Thêm vào đó, những thi kệ dưới tay bạn có tính cách thực dụng hơn, cụ thể hơn, hiện đại hơn và đem lại cho ta nhiều niềm vui khi ta thực tập.

Những bài thi kệ mới vừa là chánh niệm vừa là thi ca, rất thích hợp với truyền thống Thiền.

Sách này có thể vừa được dùng trong thiền môn để thay thế cuốn Tỳ Ni Nhật Dung Thiết Yếu vừa được dùng trong cuộc sống hằng ngày ngoài xã hội.

Mỗi bài trong tập sách này đều đã được bình giải.

Tác giả đã viết những lời bình giải này theo sự yêu cầu của một số hành giả đã từng thực tập tại Làng Hồng.

Mục lục: Cách thức sử dụng Thức dậy Mở cửa sổ Quơ dép Văn nước Rửa tay Súc miệng, đánh răng Vào nhà cầu Mặc áo Tắm Soi gương Rửa chân Nghe chuông Vào thiền đường Ngồi xuống Điều thân Điều tức Tê chân đổi cách ngồi Chắp tay vào Khen bụt Dâng hương Mở kinh ……

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Thích Nhất Hạnh Nhà xuất bản: Nxb Văn Hóa Sài Gòn Nhà phát hành: Fahasa Mã Sản phẩm: 8935083460361 Khối lượng: 130.00 gam Kích thước: 14.5×20.5 cm Ngày phát hành: 11/2007 Số trang: 94

sach phan tich kinh te du an dau tu

PHÂN TÍCH KINH TẾ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Phan Tich Kinh Te Du An Dau Tu Thong tin tac gia Vu Cong Tuan Vu Cong Tuan Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Phan Tich Kinh Te Du An Dau Tu: Du an dau tu co vai tro quyet dinh trong thuc hien hoat dong dau tu. Tham dinh du an la khau quan trong trong cong tac chuan bi dau tu. Su thanh bai cua hoat dong dau tu phu thuoc truc tiep vao viec ra quyet dinh va cap giay phep dau tu dung dan. Cung phuong phap phan tich du an, phuong phap phan tich kinh te, la cong cu huu hieu de danh gia chinh xac loi ich va chi phi kinh te dung tren quan diem cua toan bo nen kinh te quoc dan. Qua trinh phat trien cua Viet Nam theo huong day manh tien trinh cong nghiep hoa – hien dai hoa doi hoi viec trien khai ngay cang nhieu cac du an dau tu phat trien, voi nguon von trong va ngoai nuoc, thuoc moi thanh phan kinh te; da va dang gop phan to lon vao su tang truong day an tuong cua nen kinh te nuoc ta trong qua trinh doi moi. Cuon sach “Phan tich kinh te du an dau tu” duoc bien soan nham dap ung mot phan vao he thong kien thuc ve du an dau tu dang tro thanh mot doi hoi cap bach; cung nhu tren co so ke thua va hoan thien cach cuon sach “Tham dinh du an dau tu” da duoc in o lan thu 1(1996), lan thu 2 (1998), lan thu 3 (1999) va lan thu 4 (2002). Cuon sach “Phan tich kinh te du an dau tu” co the duoc su dung trong cong tac thiet lap, tham dinh, trien khai va quan ly du an sau giay phep; doi voi cac can bo quan ly, nghien ly, giang day va hoc tap ve du an dau tu. Muc Luc: Loi noi dau Phan 1: Du an dau tu va phat trien Chuong 1: Cac khai niem ve du an dau tu Chuong 2: Vai tro cua du an dau tu trong phat trien o Viet Nam. Phan 2: Phan tich du an dau tu (tham dinh du an dau tu) Chuong 3: Phan tich hieu qua tai chinh theo phuong phap khong chiet khau (gian don) Chuong 4: Phan tich hieu qua tai chanh theo phuong phap chiet khau A. Phuong phap chiet khau trong phan tich tai chinh du an B. Cac chi tieu hieu qua tai chinh theo phuong phap chiet khau. Chuong 5: Phan tich do an toan tai chinh Phan 3: Phan tich kinh te du an dau tu (tham dinh kinh te du an dau tu) Chuong 6: Khai niem chung ve phan tich kinh te du an dau tu Chuong 7: Cac thong so kinh te quoc dan trong phan tich kinh te du an dau tu (doi voi nen kinh te dang phat trien) Chuong 8: Dieu chinh gia trong phan tich kinh te du an dau tu Chuong 9: Tham dinh hieu qua kinh te du an dau tu A. Cac chi tieu hieu qua kinh te B. Tham dinh hieu qua kinh te Chuong 10: Tham dinh hieu qua kinh te bo sung cua du an dau tu Phan 4: Bai tap thuc hanh phan tich kinh te du an san xuat nuoc trai cay co dac tinh T Chuong 1: Phan tich san pham va thi truong Chuong 2: Phan tich ky thuat – cong nghe va moi truong Chuong 3: Phan tich to chuc va quan ly Chuong 4: Phan tich tai chinh Chuong 5: Phan tich kinh te Ket luan. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Vu Cong Tuan Nha xuat ban: NXB Tai Chinh Nha phat hanh: 45 Dinh Tien Hoang Khoi luong: 500.00 gam Dinh dang: Bia cung Kich thuoc: 16×24 cm Ngay phat hanh: 03/2007 So trang: 404