Từ Nhà Trường Đi Vào Hai Cuộc Kháng Chiến

Sách-Tài liệu: Từ Nhà Trường Đi Vào Hai Cuộc Kháng Chiến PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Hoàng Đình Phu Nhà xuất bản: Nxb Quân đội nhân dân Nhà phát hành: Thành NghĩaTừ khóa chính sách: Từ Nhà Trường Đi Vào Hai Cuộc Kháng Chiến, tu nha truong di vao hai cuoc khang chien, Hoàng Đình Phu

sach tu nha truong di vao hai cuoc khang chien

TỪ NHÀ TRƯỜNG ĐI VÀO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN

Từ Nhà Trường Đi Vào Hai Cuộc Kháng Chiến Thông tin tác giả Hoàng Đình Phu Hoàng Đình Phu Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Từ nhà truờng đi vào hai cuộc kháng chiến – chủ đề được chọn để đặt tên cho tập hồi ức của Đại tá Hoàng Đình Phu, không phải là trường hợp riêng của bản thân – như lời tác giả bộc bạch, mà là “lộ trình” của những thế hệ thanh niên, học sinh trực tiếp tham gia vào hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ trong lĩnh vực khoa học quân sự.

Những mảng, những mẩu hồi ức của tác giả không chỉ tái hiện hoạt động của những tập thể khoa học quân sự mà tác giả là thành viên mà hé mở những nhân tố quân sự đã góp phần đưa đến thắng lợi của công tác khoa học quân sự trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc Việt Nam.

Để kết thúc những dòng hồi ức của mình, tác giả đã viết: “Đến nay đã hơn 20 năm rời quân ngũ