Tự Học Yoga Căn Bản

Sách-Tài liệu: Tự Học Yoga Căn Bản PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: C.Alexander Simpkins, PH. D Người dịch: Lê Thị Tiểu Phước Nhà xuất bản: Nxb Tổng hợp TP.HCM Nhà phát hành: Nhân VănTừ khóa chính sách: Tự Học Yoga Căn Bản, tu hoc yoga can ban, C.Alexander Simpkins, PH. D, Lê Thị Tiểu Phước

sach tu hoc yoga can ban

TỰ HỌC YOGA CĂN BẢN

Tự Học Yoga Căn Bản Thông tin tác giả C.Alexander Simpkins C.Alexander Simpkins Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả PH.

D PH.

D Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Yoaga căn bản – Bước khởi đầu tuyệt vời để tiếp cận Yoga!
Có thể bạn đã nghe rất nhiều về Yoga nhưng chưa biết bắt đầu tập luyện như thề nào.

Cũng có thể bạn cảm thấy e ngại với những khái niệm lạ lẫm và những tư thế trong có vẻ khó thực hiện của Yoga.

Với quyển Yoga căn bản mà bạn đang cầm trên tay, bạn sẽ trở thành một chuyên gia mà không cần mất nhiều thời gian! Bạn sẽ biết thêm nhiều điều thú vị như:
Triết lý, lịch sử và trường phái khác nhau của Yoga nguyên thuỷ.Các trung tâm dạy Yoga hoạt động như thế nào cùng với những lời khuyên có giá trị để bạn có thể chọn cho mình một trườgn phái Yoga phù hợp
Chuẩn bị những điều cần biết khi bắt đầu tập Yoga và những lời khuyên để bạn tập an toàn.

Các yếu tố căn bản của Yoga: hít thở, các tư thế ngồi, tư thế đứng, tư thế thăng bằng và những tư thế đảo ngược…

Thông tin chi tiết Tác giả: C.Alexander Simpkins , PH.

D Người dịch: Lê Thị Tiểu Phước Nhà xuất bản: Nxb Tổng hợp TP.HCM Nhà phát hành: Nhân Văn Mã Sản phẩm: 8935072804428 Khối lượng: 190.00 gam Kích thước: 14×20 cm Ngày phát hành: 07/2005 Số trang: 180

sach bai tap tieng anh 9 - khong dap an (an ban 2017)

BÀI TẬP TIẾNG ANH 9 – KHÔNG ĐÁP ÁN (ẤN BẢN 2017)

Bai Tap Tieng Anh 9 – Khong Dap An (An Ban 2017) Thong tin tac gia Mai Lan Huong & Nguyen Thanh Loan Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Sach bai tap duoc bien soan duoi dang vo bai tap, dua theo sach giao khoa Tieng Anh 9 cua Bo Giao Duc va Dao Tao. Sach la tap hop cac bai tap thuc hanh ve tu vung (vocabulary), ngu phap (grammar), dam thoai (conversation) va doc hieu (reading comprehension), nham giup hoc sinh luyen tap cac noi dung trong tam cua bai hoc. Sach duoc chia thanh 4 phan: Phan I: Cac bai tap duoc bien soan theo tung don vi bai hoc (Unit), co noi dung tuong ung voi don vi bai hoc trong sach giao khoa. Sau phan bai tap cua moi don vi bai hoc co mot bai kiem tra (Test For Unit) va sau hai don vi bai hoc co bai tu kiem tra (Test Yourself). Phan II: Mot so bai tap ve cac chu diem ngu phap can ban trong chuong trinh trung hoc co so. Phan III: 5 de on luyen, duoc bien soan theo cap do tu de den kho nham giup hoc sinh cung co kien thuc da hoc. Bai tap Tieng Anh 9 se la quyen sach thuc hanh va on luyen thiet thuc, dap ung duoc yeu cau luyen tap va nang cao trinh do tieng Anh cho hoc sinh lop 9. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Mai Lan Huong & Nguyen Thanh Loan Nha xuat ban: Nxb Da Nang Nha phat hanh: Zenbook Ma San pham: 9786048420291 Khoi luong: 220.00 gam Ngon ngu: Tieng Anh Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 17 x 24 cm Ngay phat hanh: 2017 So trang: 192