Từ Điển Việt – Anh

Sách-Tài liệu: Từ Điển Việt – Anh PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam Nhà xuất bản: Nxb Từ điển Bách khoa Nhà phát hành: Khang ViệtTừ khóa chính sách: Từ Điển Việt – Anh, tu dien viet – anh, Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam

sach tu dien viet - anh

TỪ ĐIỂN VIỆT – ANH

Từ Điển Việt – Anh Thông tin tác giả Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Từ điển Việt Anh với nhiều từ vựng được cập nhật bổ sung với nhiều từ loại khác nhau.

Giúp bạn tra cứu dễ dàng và nhanh chóng.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam Nhà xuất bản: Nxb Từ điển Bách khoa Nhà phát hành: Khang Việt Mã Sản phẩm: 8935092510576 Khối lượng: 1034.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt Định dạng: Bìa cứng Kích thước: 16 x 24 cm Ngày phát hành: 03/2010 Số trang: 800

sach dao tao , luan chuyen qui hoach can bo lanh dao , quan ly va cong tac to chuc , kiem tra dang vien

ĐÀO TẠO , LUÂN CHUYỂN QUI HỌACH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO , QUẢN LÝ VÀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC , KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN

Dao Tao , Luan Chuyen Qui Hoach Can Bo Lanh Dao , Quan Ly Va Cong Tac To Chuc , Kiem Tra Dang Vien Thong tin tac gia Nguyen Ba Ngoc Nguyen Ba Ngoc Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia MUC LUC Phan thu nhat Bai viet ve cong tac dao tao , quy hoach can bo lanh dao , can bo quan ly va cong atc kiem tra , danh gia can bo , dang vien hien nay Phan thu hai Van ban cua dang ve dao tao , quy hoach can bo lanh dao , can bo quan ly va phong tac kiem tra , danh gia can bo , dang vien . Phan thu ba Nhung quy dinh phap luat ve quan ly ky luat can bo , cong chuc va chong tham nhung ………………………. Thong tin chi tiet Tac gia: Nguyen Ba Ngoc Nha xuat ban: Nxb Lao dong – Xa hoi Nha phat hanh: Phap Luat Khoi luong: 1200.00 gam Kich thuoc: 19×27 cm Ngay phat hanh: 12/2005 So trang: 558