Từ Điển Tiếng Việt 2006

Sách-Tài liệu: Từ Điển Tiếng Việt 2006 PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Nhà xuất bản: Nxb Đà Nẵng Nhà phát hành: Chưa cóTừ khóa chính sách: Từ Điển Tiếng Việt 2006, tu dien tieng viet 2006

sach tu dien tieng viet 2006

TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT 2006

Từ Điển Tiếng Việt 2006 Quyển Từ điển Tiếng Việt này là quyển từ điển đầu tiên ở nước ta do một tập thể cán bộ ngôn ngữ học biên soạn trên cơ sở tư liệu tương đối đầy đủ.

Nó có tác dụng thiết thực đối với việc chuẩn hóa và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

Quyển từ điển này thu thập những từ ngữ thường dùng trên sách báo, trong các tác phẩm vǎn học tiêu biểu,những thuật ngữ khoa học kỹ thuật thường gặp và trong đời sống hàng ngày.

Đây là quyển sách cần thiết cho những người muốn tìm hiểu, học tập và trau dồi tiếng Việt.

Thông tin chi tiết Nhà xuất bản: Nxb Đà Nẵng Nhà phát hành: Chưa có Khối lượng: 1500.00 gam Kích thước: 14.5×20.5 cm Ngày phát hành: 03/2006 Số trang: 1221

sach tu dien anh - viet - tai ban 06/07/2007

TỪ ĐIỂN ANH – VIỆT – TÁI BẢN 06/07/2007

Tu Dien Anh – Viet – Tai ban 06/07/2007 Thong tin tac gia Tap The Ban Bien Soan Tu Dien Bach Khoa Tap The Ban Bien Soan Tu Dien Bach Khoa Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Tu Dien Anh – Viet: Voi moi tu tieng Anh, Viet trong tu dien nay nguoi su dung co nhung thong tin chinh: – Duoc cap nhat nhung tu ngu moi nhat – Tu duoc chon loc can than gom cac chu viet tat va chu rut gon – Giai thich ro rang co nhieu vi du tieng Viet va tieng Anh. Dac biet: co cac tu moi ve khoa hoc, kinh te, chinh tri tai chinh ngan hang… Phan phu luc co chu thich them cac tu viet tat ve ky thuat, dien tu, tin hoc… Doi khi cac tu tieng Anh co hinh thuc bien doi, vi du nhu dang so nhieu cua danh tu, dang so sanh cua tinh tu, dang qua khu cua dong tu. Trong tu dien thuong khong ghi ro cac bien dang nay neu chung tuan theo quy tac thong thuong, ma chi ghi chu khi chung la bat quy tac va co the gay kho khan cho nguoi tra cuu. Dang so nhieu cua danh tu: thong thuong, danh tu hinh thanh dang so nhieu bang cach them -s. Tu dien chi dua ra cac hinh thuc so nhieu dac biet, vi du nhu: – Danh tu co hinh thuc so nhieu khac han, nhu foot – feet, datum- data. – Dang so sanh cua tinh tu: thong thuong, nguoi ta hinh thanh dang so sanh hon hay so sanh nhat cua tinh tu mot am tiet bang cach: + Them -er hay -est + Voi tinh tu co -e cam o cuoi thi phai bo -e truoc roi moi them -er hay -est + Voi tinh tu co nhieu am tiet, thi de nguyen dang tinh tu, chi them more hay most vao truoc. Tu dien chi neu ra cac dang so sanh khong theo quy tac nay, nhu: + Khi phai gap doi phu am tan cung, nhu hot – hotter, hottest + Tinh tu hai tam tiet, nhung van co dang so sanh tan cung bang -er, -est, nhu happy – happiest. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Tap The Ban Bien Soan Tu Dien Bach Khoa Nha xuat ban: Nxb Tu dien Bach khoa Nha phat hanh: Thanh Nghia Ma San pham: 8935072813673 Khoi luong: 1700.00 gam Kich thuoc: 16×24 cm Ngay phat hanh: 06/2007 So trang: 1220