Từ Điển Thuật Ngữ Y Khoa Anh – Anh – Việt

Sách-Tài liệu: Từ Điển Thuật Ngữ Y Khoa Anh – Anh – Việt PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: BS. Phạm Ngọc Trí, Tạ Quang Hùng Nhà xuất bản: Nxb Tổng hợp TP.HCM Nhà phát hành: Nhân VănTừ khóa chính sách: Từ Điển Thuật Ngữ Y Khoa Anh – Anh – Việt, tu dien thuat ngu y khoa anh – anh – viet, BS. Phạm Ngọc Trí, Tạ Quang Hùng

sach tu dien thuat ngu y khoa anh - anh - viet

TỪ ĐIỂN THUẬT NGỮ Y KHOA ANH – ANH – VIỆT

Từ Điển Thuật Ngữ Y Khoa Anh – Anh – Việt Thông tin tác giả BS.

Phạm Ngọc Trí BS.

Phạm Ngọc Trí Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Tạ Quang Hùng Tạ Quang Hùng Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Từ Điển Thuật Ngữ Y Khoa Anh – Anh – Việt: Các thuật ngữ được giải nghĩa Anh – Anh – Việt Nhiều hình ảnh minh hoạ Cập nhật nhiều từ mới Giải nghĩa đầy đủ các thuật ngữ trong ngành y học Cuốn từ điển mới nhất được biên soạn công phu và chính xác.

Có phần phụ lục màu về giải phẩu cơ thể người.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: BS.

Phạm Ngọc Trí , Tạ Quang Hùng Nhà xuất bản: Nxb Tổng hợp TP.HCM Nhà phát hành: Nhân Văn Mã Sản phẩm: 8935072817619 Khối lượng: 2700.00 gam Kích thước: 19×26 cm Ngày phát hành: 04/2007 Số trang: 1412

sach chiet, ghep, giam canh tach choi cay an qua

CHIẾT, GHÉP, GIÂM CÀNH TÁCH CHỒI CÂY ĂN QUẢ

Chiet, Ghep, Giam Canh Tach Choi Cay An Qua Thong tin tac gia Hoang Ngoc Thuan Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Cung voi su phat trien cua nen kinh te nuoc nha, nghe lam vuon da co nhieu thay doi. Trong thoi gian qua nghe trong cay an qua nuoc ta phat trien manh chua tung co, thi truong qua tuoi va cac san pham che bien da dang va phong phu voi chat luong ngay mot nang cao da dap ung can ban nhu cau tieu dung hien tai cua nhan dan, mot phan cho xuat khau va nguyen lieu cho cac xi nghiep do hop san xuat nuoc uong. Voi kinh nghiem lau doi san co, cac ho nong dan va cac chu trang trai da khong ngung tiep thu cac tien bo ky thuat moi trong linh vuc lua chon va san xuat giong cay an qua. Cac vuon uom nhan giong da phat trien o hau het cac tinh va cac vung san xuat lon nho trong nuoc de cung cap giong cay an qua cho dia phuong, cho cac tinh ban va mot so nuoc trong khu vuc. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Hoang Ngoc Thuan Nha xuat ban: Nxb Nong Nghiep Nha phat hanh: Nxb Nong Nghiep Ma San pham: 8936032942549 Khoi luong: 121.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 13×19 cm Ngay phat hanh: 03/2009 So trang: 144