Từ Điển Mường – Việt

Sách-Tài liệu: Từ Điển Mường – Việt PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Nhà xuất bản: Nxb Văn Nghệ TP.HCM Nhà phát hành: FahasaTừ khóa chính sách: Từ Điển Mường – Việt, tu dien muong – viet

sach tu dien muong - viet

TỪ ĐIỂN MƯỜNG – VIỆT

Từ Điển Mường – Việt Tiếng Mường cho đến nay chưa có chữ viết hay đúng ra là chưa có được một cách ghi thống nhất.

Tiếng Mường ở từng địa phương, từng vùng lại có cách phát âm khác nhau, cách nói khác nhau và có cách nói khác nhau và có các từ ngữ không giống nhau.

Trước những khó khăn như vậy, các tác giả đã cố gắng tham gia vào xây dựng một phương án chữ Mường để tạo sự thống nhất cách ghi trong từ điển.

Có thể trong phương pháp này còn có những điểm cần tiếp tục trao đổi, thảo luận và nâng cao, nhưng về cách làm thì đây là một giải pháp có tính khả thi và hiệu quả.

Có thể từ đây, trên cơ sở này, đua ra một cách ghi thống nhất nhằm giúp cho việc thu thập, bảo vệ, giữ gìn cũng như phát huy nền văn hoá Mường Thông tin chi tiết Nhà xuất bản: Nxb Văn Nghệ TP.HCM Nhà phát hành: Fahasa Khối lượng: 880.00 gam Kích thước: 16×24 cm Ngày phát hành: 2004 Số trang: 555

sach phan tich tu vung thong dung trong tieng anh

PHÂN TÍCH TỪ VỰNG THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH

Phan Tich Tu Vung Thong Dung Trong Tieng Anh Thong tin tac gia Nguyen Hoang Thanh Ly Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Sach Phan Tich Tu Vung Thong Dung Trong Tieng Anh se giup ban trau doi va nang cao ky nang phan tich va su dung tu vung trong tieng Anh. Quyen sach tap trung vao viec phan tich cac tu vung tieng Anh can ban ma ban co the gap thuong ngay nhung doi khi con lung tung ve viec nen chon tu nao va su dung sao cho phu hop voi ngu canh dua ra. Chang han doi voi tu able va can, xet ve mat y nghia thi doi khi co the duoc su dung thay cho nhau nhung khi di vao tung truong hop cu the thi phai biet phan biet cach dung de ung dung sao cho chinh xac. Ben canh viec dua ra nhung vi du ve cac tu vung thuong gap, sach con co su phan tich ro rang ve nghia cac tu va lam the nao de lua chon dap an chinh xac trong so cac dap an duoc cho. Dac biet moi dang tu vung dong nghia voi nhau deu co kem theo cac bai luyen tap nham giup ban thuc hanh nhuan nhuyen va nam vung cach su dung tu trong tieng Anh. Voi bo cuc chat che va noi dung trinh bay ro rang cua sach, cong them su luyen tap cham chi, ban se nhanh chong nam vung cach su dung tu trong tieng Anh, qua do co the hoan thien hon ve kien thuc cua minh va viet tot hon. Day la quyen tai lieu nho gon va huu ich giup ban nang cao trinh do, cung nhu kha nang su dung tieng Anh cua minh. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Nguyen Hoang Thanh Ly Nha xuat ban: Nxb Dai Hoc Su Pham Nha phat hanh: Nhan Van Ma San pham: 8935072892456 Khoi luong: 308.00 gam Ngon ngu: Tieng Anh, Tieng Viet Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 12 x 20 cm Ngay phat hanh: 03/2015 So trang: 368