Từ Điển Cách Dùng Tiếng Anh

Sách-Tài liệu: Từ Điển Cách Dùng Tiếng Anh (Tái Bản 2015) PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Lê Đình Bì Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: Trí ViệtTừ khóa chính sách: Từ Điển Cách Dùng Tiếng Anh (Tái Bản 2015), tu dien cach dung tieng anh tai ban 2015, Lê Đình Bì

sach tu dien cach dung tieng anh (tai ban 2015)

TỪ ĐIỂN CÁCH DÙNG TIẾNG ANH (TÁI BẢN 2015)

Từ Điển Cách Dùng Tiếng Anh (Tái Bản 2015) Thông tin tác giả Lê Đình Bì Lê Đình Bì Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cuốn “Từ Điển Cách Dùng Tiếng Anh” là cuốn sách tra cứu hữu ích, thực tế và có tính ứng dụng cao.

Đây là một công trình nghiên cứ nhiều năm liền của một tác giá tâm huyết về nhiều vấn đề rất cần thiết cho những người đang học và sử dụng tiếng Anh trong công việc.

Chẳng hạn sách sẽ phân tích sự khác biệt trong cách dùng giữa close và shut, customer và client, find và discover… Khi nào thì dùng delay, khi nào thì dùng postpane hay defer cùng để diễn tả nghĩa trì hoãn? Để diễn tả một sự việc xảy ra, ta dùng động từ happen, occur hay cụm từ take place? Khi nói về di trú, di cư, ta dùng emigration, immigration hay migration? Nói về khỏa thân, trần truồng thì dùng nake hay nude?… Rồi những từ đồng âm dị nghĩa thường bị nhầm lẫn như capital và capitol, counsel và council; die và dye; lesson và lessen… Những lúng túng trong việc sử dụng đại từ nhân xưng như He and I và him and me; than I và than me… – They borrowed many books from the library.

Họ mượn nhiều sách ở thư viện.

– Can you lend me $100? I´ ll pay you back the day after tomorrow.

Bạn có thể cho tôi mượn 100 Đô-la không? Tôi sẽ trả lại vào ngày mốt.

Các phần được chú trọng bao gồm các từ hay bị lẫn lộn, giải thích sự khác biệt, các vấn đề ngữ pháp, những sai sót trong phát âm… Từ điển bao gồm hai nội dung chính: 1.

The most commonly confused words (những từ thường nhầm lẫn hoặc bị dùng sai nhiều nhất): Phần này chiếm dung lượng lớn.

2.

Grammar problems (Những vấn đề về ngữ pháp): Gồm những điểm chính yếu trong việc sử dụng các từ loại, các thì, các cấu trúc, các hành văn… Trong phần này, tác giả dựa vào nhiều tài liệu, sách báo xuất bản trong những năm đầu thế kỷ 21, kết hợp với việc so sánh, đối chiếu với các sách giáo khoa, từ điển để đưa vào đây những thay đổi về các quy luật ngữ pháp tiếng Anh cùng cách hành văn thông dụng hiện nay.

Ngoài ra, từ điển cũng đề cập đến cách dùng tiếng Anh khi nói và viết về một số chủ đề thông dụng trong cuộc sống.

Cuốn từ điển này thích hợp cho những người đang học và sử dụng tiếng Anh ở trình độ từ trung cấp trở lên, các sinh viên, giáo viên tiếng Anh.

Là công cụ tham khảo nên sách bao gồm thông tin từ nhiều cấp độ, từ những điểm đơn giản đến những vấn đề phức tạp nhất.

Với những giải thích rõ ràng cùng với các ví dụ minh họa cuốn sách có thể giúp các giáo viên tra cứu, giải đáp những thắc mắc của học viên tiếng Anh.

*** “Lần đầu tiên, một cuốn từ điển về cách dùng từ tiếng anh được một người Việt nam biên soạn rất thiết thực và hữu ích cho những người đang học, sử dụng và nghiên cứu tiếng Anh”.

– First News Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Lê Đình Bì Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: Trí Việt Mã Sản phẩm: 8935086835258 Khối lượng: 1430.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt Định dạng: Bìa cứng Kích thước: 16 x 24 cm Ngày phát hành: 18/05/2015 Số trang: 968

sach luạt diẹn lục 2013 (dã sủa dỏi, bỏ sung - có hiẹu lục tù 01/07/2013)

LUẬT ĐIỆN LỰC 2013 (ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG – CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/07/2013)

Luạt Diẹn Lục 2013 (Dã Sủa Dỏi, Bỏ Sung – Có Hiẹu Lục Tù 01/07/2013) Thong tin tac gia Hoang Anh Hoang Anh Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Luạt Diẹn Lục 2013 (Dã Sủa Dỏi, Bỏ Sung – Có Hiẹu Lục Tù 01/07/2013) Dien nang la mot loai hang hoa dac thu, la dong luc de phat trien san xuat va doi song xa hoi. Trong nhung nam qua hoat dong Dien luc luon duoc Dang va nha nuoc dac biet quan tam dau tu thich dang. Dong thoi de hoat dong dien luc van hanh theo dung quy dinh phap luat, thoi gian qua Chinh phu va cac Bo, nganh da ban hanh nhieu van ban phap luat moi nhu :Ngay 20/11 tai ky hop thu 4 khoa XIII vua qua, Quoc hoi cung da ban hanh Luat sua doi bo sung mot so dieu cua Luat dien luc.Luat sua doi, bo sung bao gom mot so noi dung chinh nhu: Bo quy dinh viec lap quy hoach phat trien dien luc huyen/quan/thi xa va thanh pho truc thuoc tinh; bo sung quy dinh gia ban dien thuc hien theo co che thi truong co su dieu tiet cua Nha nuoc; sua doi quy dinh ve gia dien va cac loai phi; bo sung mot so noi dung ve dieu tiet hoat dong dien luc… Mòi bạn dón dọc. Thong tin chi tiet Tac gia: Hoang Anh Nha xuat ban: NXB Hong Duc Nha phat hanh: 45 Dinh Tien Hoang Ma San pham: 113000052729 Khoi luong: 132.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 14.5 x 20.5 cm Ngay phat hanh: 01/2013 So trang: 76