Từ ĐiểN ViệT – NhậT

Sách-Tài liệu: Từ Điển Việt – Nhật (Khoảng 125.000 Mục Từ) PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Vương Ngọc Nhà xuất bản: Nxb Từ điển Bách khoa Nhà phát hành: Ngọc MaiTừ khóa chính sách: Từ Điển Việt – Nhật (Khoảng 125.000 Mục Từ), tu dien viet – nhat khoang 125.000 muc tu, Vương Ngọc

sach tù diẻn viẹt - nhạt (khoảng 125.000 mục tù)

TỪ ĐIỂN VIỆT – NHẬT (KHOẢNG 125.000 MỤC TỪ)

Từ Điển Việt – Nhật (Khoảng 125.000 Mục Từ) Thông tin tác giả Vương Ngọc Vương Ngọc Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Với khoảng 125000 mục từ có kèm Bảng tra chữ Kanji và ví dụ minh họa rõ ràng, chú giải khá đầy đủ và tường tận, dễ hiểu, cuốn Từ điển Việt Nhật phù hợp cho những đối tượng là học sinh, sinh viên,…những người có nhu cầu tiếp cận với tiếng Nhật hoặc làm việc trong môi trường có sử dụng tiếng Nhật.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Vương Ngọc Nhà xuất bản: Nxb Từ điển Bách khoa Nhà phát hành: Ngọc Mai Mã Sản phẩm: 8936065440500 Khối lượng: 506.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 10 x 18 cm Ngày phát hành: 03/2014 Số trang: 898

sach kiem soat chat luong tu ben ngoai doi voi hoat dong kiem toan doc lap - sach chuyen khao

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG TỪ BÊN NGOÀI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP – SÁCH CHUYÊN KHẢO

Kiem Soat Chat Luong Tu Ben Ngoai Doi Voi Hoat Dong Kiem Toan Doc Lap – Sach Chuyen Khao Thong tin tac gia Tran Thi Giang Tan Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Hoat dong kiem toan doc lap Viet Nam ra doi la tat yeu khach quan cua nen kinh te thi truong va la mot bo phan cau thanh quan trong cua he thong cong cu quan ly vi mo nen kinh te – tai chinh. Trong gan 20 nam qua, hoat dong kiem toan doc lap VN da co nhung buoc phat trien kha nhanh chong va vung chac. Su phat trien duoc the hien thong qua su phat trien cua cac cong ty kiem toan, doi ngu kiem toan vien chuyen nghiep, cac dinh che phap ly, so luong cong ty duoc kiem toan. Mon hoc kiem toan da dua vao giang day o cac truong Dai hoc, Cao Dang va o bac Cao hoc hon 15 nam qua. Do day la mon hoc moi, nen cac sinh vien, hoc vien thuong gap kho khan khi tim cac tai lieu chuyen khao. Cuon sach nay la tu lieu cung cap cho cac sinh vien va hoc vien cao hoc cac kien thuc lien quan den: Co so ly luan cua viec kiem soat chat luong hoat dong kiem toan. Kinh nghiem cua cac quoc gia tren the gioi ve viec kiem soat chat luong tu ben ngoai doi voi hoat dong kiem toan. Cac van de dang dat ra cho Viet Nam va cach thuc giai quyet de co the nang cao tinh hieu luc kiem soat chat luong. Voi cac noi dung neu tren, cuon sach nay con giup cac giang vien, nguoi hanh nghe co dieu kien cap nhat cac kien thuc ve su phat trien cua the gioi nham co cai nhin day du hon ve kiem soat chat luong hoat dong kiem toan. Ngoai ra, day con la mot tai lieu tham khao co gia tri doi voi cac nha lap quy Viet Nam. Cuon sach duoc viet boi tac gia co nhieu nam kinh nghiem trong nghien cuu va giang day Quyen sach nay bao gom 5 chuong: Chuong 1: Tong quan ve kiem soat chat luong hoat dong kiem toan doc lap. Chuong 2: Kiem soat chat luong hoat dong kiem toan doc lap tu ben ngoai tai Hoa Ky Chuong 3: Kiem soat chat luong hoat dong kiem toan doc lap tu ben ngoai tai Phap. Chuong 4: Kiem soat chat luong hoat dong kiem toan doc lap tu ben ngoai tai Viet Nam Chuong 5: Quan diem va giai phap nang cao tinh hieu luc cua kiem soat chat luong tu ben ngoai doi voi hoat dong kiem toan doc lap tai Viet Nam. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Tran Thi Giang Tan Nha xuat ban: NXB Tai Chinh Nha phat hanh: Kinh Te Ma San pham: 2020040000646 Khoi luong: 330.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 14.5 x 20.5 cm Ngay phat hanh: 06/2009 So trang: 294