Truyện Cười Nhật Bản

Sách-Tài liệu: Truyện Cười Nhật Bản (Truyện Cười Dân Gian Thế Giới Chọn Lọc) PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Người dịch: Đặng Nhật Chắn Nhà xuất bản: NXB Đồng Nai Nhà phát hành: Quang MinhTừ khóa chính sách: Truyện Cười Nhật Bản (Truyện Cười Dân Gian Thế Giới Chọn Lọc), truyen cuoi nhat ban truyen cuoi dan gian the gioi chon loc, Đặng Nhật Chắn

sach truyen cuoi nhat ban (truyen cuoi dan gian the gioi chon loc)

TRUYỆN CƯỜI NHẬT BẢN (TRUYỆN CƯỜI DÂN GIAN THẾ GIỚI CHỌN LỌC)

Truyện Cười Nhật Bản (Truyện Cười Dân Gian Thế Giới Chọn Lọc) Vài Nét Về Nội Dung Của Truyện Cười Nhật Bản: Hoàn cảnh lịch sử thế kỷ XVIII – XIX đòi hỏi xã hội Nhật Bản phải đổi mới.

Truyện cười Nhật Bản tiễn đưa cái cũ ra đi một cách nhẹ nhàng những cũng mang tính chất đấu tranh mạnh mẽ.

Cuốn sách Truyện Cười Nhật Bản nằm trong Bộ sách Truyện Cười Dân Gian Thế Giới Chọn Lọc sẽ giúp bạn tìm hiểu thêm về vấn đề này.

Thông tin chi tiết Người dịch: Đặng Nhật Chắn Nhà xuất bản: NXB Đồng Nai Nhà phát hành: Quang Minh Mã Sản phẩm: 8936016006892 Khối lượng: 80.00 gam Kích thước: 13×19 cm Ngày phát hành: 07/2005 Số trang: 72

sach giao trinh ky thuat sua chua oto, may no

GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT SỮA CHỮA ÔTÔ, MÁY NỔ

Giao Trinh Ky Thuat Sua Chua Oto, May No Giao trinh ky thuat sua chua oto, may no duoc bien soan theo de cuong do vu THCN – DN, Bo Giao duc va Dao tao xay dung va thong qua. Noi dung duoc bien soan theo tinh than ngan gon, de hieu. Cac kien thuc trong toan bo giao trinh co moi quan he logic chat che. Tuy vay, giao trinh cung chi la mot phan trong noi dung cua chuyen nganh dao tao cho nen nguoi day, nguoi hoc can tham khao them cac giao trinh co lien quan doi voi nganh hoc de viec su dung giao trinh co hieu qua hon. Khi bien soan giao trinh, chung toi da co gang cap nhat nhung kien thuc moi co lien quan den mon hoc va phu hop voi doi tuong su dung cung nhu co gang gan nhung noi dung ly thuyet voi nhung van de thuc te thuong gap trong san xuat, doi song de giao trinh co tinh thuc tien. Noi dung cua giao trinh duoc bien soan voi dung luong 160 tiet, gom cac chuong: Chuong 1: Khai quat ve oto Chuong 2: Nguyen ly lam viec cua dong co dot trong Chuong 3: Cac he thong cung cap nhien lieu cua dong co Chuong 4: Cac co cau chinh va cac he thong boi tron, lam mat dong co Chuong 5: he thong truyen dong (truyen luc) cua oto Chuong 6: Cac he thong lai, phanh va bo phan di dong Chuong 7: He thong dien oto Chuong 8: Cac phuong phap danh gia hu hong dong co khong thao may Chuong 9: Cac phuong phap kiem tra chi tiet khi thao may Chuong 10: Gia cong sua chua cac chi tiet; Chuong 11 Sua chua cac he thong dong co Chuong 12: Lap may – chay ra – thu cong suat Chuong 13: Kiem tra, sua chua cac he thong truyen dong, lai va phanh Chuong 14: Sua chua thiet bi dien Chuong 15: May no. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Nha xuat ban: NXB Giao Duc Nha phat hanh: NXB Giao Duc Ma San pham: 8934980411735 Khoi luong: 520.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 16 x 24 cm Ngay phat hanh: 03/2009 So trang: 460