Truyện Cổ Tích Thế Giới Tiêu Biểu – Truyện Cổ Mahabharata

Sách-Tài liệu: Truyện Cổ Tích Thế Giới Tiêu Biểu – Truyện Cổ Mahabharata PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Maryam Chassemi Người dịch: Lê Thanh Lộc Nhà xuất bản: Nxb Văn hóa Thông tin Nhà phát hành: Thời ĐạiTừ khóa chính sách: Truyện Cổ Tích Thế Giới Tiêu Biểu – Truyện Cổ Mahabharata, truyen co tich the gioi tieu bieu – truyen co mahabharata, Maryam Chassemi, Lê Thanh Lộc

sach truyen co tich the gioi tieu bieu - truyen co mahabharata

TRUYỆN CỔ TÍCH THẾ GIỚI TIÊU BIỂU – TRUYỆN CỔ MAHABHARATA

Truyện Cổ Tích Thế Giới Tiêu Biểu – Truyện Cổ Mahabharata Thông tin tác giả Maryam Chassemi Maryam Chassemi Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Truyện Cổ Tích Thế giới Tiêu Biểu – Truyện Cổ Mahabharatabr /br /
Đây là một trong những thiên sử đồ sộ nhất mà một phần lớn cơ sở của văn minh Ấn Độ dựa vào đó.

Thường được so sánh với hai thiên sử thi Ilias và Odusseia cũng như các anh hùng ca Trung đại, Mahabharata tường thuật cuộc tranh chấp dai dẳng và dữ dội giữa hai gia đình để giành quyền thống trị thế giới: năm anh em Pabdu và một trăm anh em họ Kuru.br /br /
Do đó, Mahabharata là lịch sử của người Ấn Độ và những bí mật về nguồn gốc của họ.

Hơn thế nữa, câu chuyện có thiên hướng phổ quát này còn có tham vọng kể cho ta nghe về Lịch sử vĩ đại của nhân loại.

Ghép vào câu chuyện còn có những nhận định về tôn giáo, những tiểu luận triết học, huyền thoại, chuyện truyền kỳ địa phương, giai thoại phật giáo…

Độc giả sẽ khám phá qua bản văn cả một hệ thống biểu tượng, sự phong phú của một thế giới lạ lùng và làm ta say mê.br /br /
Mahabharata là một trong những anh hùng ca dài nhất thế giới.br /br /
Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Maryam Chassemi Người dịch: Lê Thanh Lộc Nhà xuất bản: Nxb Văn hóa Thông tin Nhà phát hành: Thời Đại Mã Sản phẩm: 8935081106490 Khối lượng: 230.00 gam Kích thước: 14.5×20.5 cm Ngày phát hành: 03/2006 Số trang: 200

sach gioi thieu giai de thi sinh hoc

GIỚI THIỆU GIẢI ĐỀ THI SINH HỌC

Gioi Thieu Giai De Thi Sinh Hoc Thong tin tac gia Huynh Quoc Thanh Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Cuon Gioi Thieu Giai De Thi Sinh Hoc Luyen Thi Tot Nghiep, Cao Dang, Dai Hoc cua Huynh Quoc Thanh duoc bien soan nham muc dich luyen thi Dai hoc, Cao dang cho hoc sinh lop 12 thi vao khoi B. Noi dung cuon sach bao gom 3 phan: Phan I. Gioi thieu mot so dieu can biet khi giai bo de thi trac nghiem Trong noi dung chu yeu cua phan nay, chung toi gioi thieu cac dang cau hoi trac nghiem cung voi cac vi du minh hoa va phuong phap giai doi voi moi dang cau hoi. Ngoai ra, chung toi cung gioi thieu phuong phap giai chinh xac va nhanh gon mot so dang bai tap trac nghiem dien hinh, giup cac thi sinh hinh thanh phan xa giai nhanh cac bai tap di truyen kho. Phan II. Huong dan giai chi tiet cac bo de thi trac nghiem Trong phan nay, chung toi gioi thieu 35 bo de thi co noi dung bao ham ca chuong trinh co ban va chuong trinh nang cao Sinh hoc 12. Cac de thi deu co cau truc tuan theo qui dinh cua Bo Giao duc va Dao tao. Moi bo de thi deu gom 60 cau, trong do phan bat buoc 40 cau, phan tu chon co 10 cau. Noi dung cua moi bo de thi deu co cac cau hoi co ban, nang cao, tong hop cac loai kien thuc va doi hoi thi sinh lam trong 90 phut. Va phan giai chi tiet cac bo de thi. Cac cau hoi kho deu duoc phan tich va giai ki luong, giup cac thi sinh hieu va hinh thanh duoc phuong phap giai. Ngoai ra, noi dung phan nay con giai thich ro cac phuong an sai. Doi tuong su dung cuon sach nay gom cac hoc sinh lop 12, hoc sinh on thi vao Dai hoc va Cao dang, la tai lieu tham khao cua cac giao vien sinh hoc THPT. Phan III. Phu luc: Gioi thieu bai giai chi tiet de thi tuyen sinh Dai hoc mon Sinh hoc khoi B, nam 2011Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Huynh Quoc Thanh Nha xuat ban: Nxb Tong hop TP.HCM Nha phat hanh: Khang Viet Ma San pham: 8935092517384 Khoi luong: 1122.00 gam Ngon ngu: Tieng Viet Dinh dang: Bia cung Kich thuoc: 19 x 27 cm Ngay phat hanh: 03/2012 So trang: 432