Trong Vòng Tay Mẹ

Sách-Tài liệu: Trong Vòng Tay Mẹ PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Nhà xuất bản: NXB Phụ Nữ Nhà phát hành: NXB Phụ NữTừ khóa chính sách: Trong Vòng Tay Mẹ, trong vong tay me

sach trong vong tay me

TRONG VÒNG TAY MẸ

Trong Vòng Tay Mẹ Mỗi câu chuyện trong cuốn sách là một biểu hiện của tình yêu thương vô bờ bến mẹ luôn dành cho con và lòng biết ơn của con đối với mẹ.

Mục lục: Luôn có mẹ Người bạn của tôi Ba điều “khó hiểu” về mẹ Cây đàn mơ ước Mẹ yêu con Hồn chữ Bài học bơi xuồng Giá của bông hoa … Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Nhà xuất bản: NXB Phụ Nữ Nhà phát hành: NXB Phụ Nữ Mã Sản phẩm: 8935069907958 Khối lượng: 200.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 13 x 20 cm Ngày phát hành: 03/2009 Số trang: 168

sach huong dan on tap nhanh ki thi trung hoc pho thong quoc gia nam hoc 2016-2017 - to hop khoa hoc xa hoi

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP NHANH KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2016-2017 – TỔ HỢP KHOA HỌC XÃ HỘI

Huong Dan On Tap Nhanh Ki Thi Trung Hoc Pho Thong Quoc Gia Nam Hoc 2016-2017 – To Hop Khoa Hoc Xa Hoi De chuan bi cho ky thi THPT quoc gia nam hoc 2016-2017, nhasachgiaoduc.vn xin tran trong gioi thieu den quy nha truong bo sach “Huong dan on tap ky thi THPT quoc gia nam hoc 2016 -2017”. Nam 2016-2017 ky thi THPT Quoc gia duoc to chuc nhu sau: mon Ngu Van thi tu luan, con lai cac mon khac thi trac nghiem. 4 bai thi trac nghiem gom Toan, Ngoai ngu, Khoa hoc tu nhien (to hop Vat ly, Hoa hoc, Sinh hoc) va Khoa hoc xa hoi (to hop Lich su, Dia ly, Giao duc cong dan doi voi thi sinh he giao duc THPT). Noi dung bo sach bam sat yeu cau chuong trinh giao duc pho thong cua Bo Giao duc va Dao tao, giup cac em hoc sinh nam vung chuan kien thuc, ky nang cua tung mon hoc, dong thoi ho tro cho giao vien nam vung noi dung, phuong phap, cau truc de thi, dac biet la phuong an thi cu moi cua Bo Giao duc va Dao tao da ban hanh, qua do dinh huong cho hoc sinh chuan bi buoc vao ky thi THPT quoc gia dat ket qua tot. Bo sach Huong dan on tap ky thi THPT quoc gia nam hoc 2016 -2017 duoc NXBGDVN phoi hop voi cac tac gia la nha giao gioi, giau kinh nghiem to chuc bien soan. Bo sach gom 5 quyen, ca mon thi bat buoc va tu chon: Toan, Ngu van, Tieng Anh, Khoa hoc tu nhien va Khoa hoc xa hoi.Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Nha xuat ban: Nxb Tong hop TP.HCM Nha phat hanh: Khang Viet Ma San pham: 8935092543673 Khoi luong: 374.00 gam Ngon ngu: Tieng Viet Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 19 x 27 cm Ngay phat hanh: 04/2017 So trang: 232