Triết Học Nhân Sinh

Sách-Tài liệu: Triết Học Nhân Sinh PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Stanley Rosen Người dịch: Nguyễn Minh Sơn Người dịch: Nguyễn Đức Phú Người dịch: Lưu Văn Hy Nhà xuất bản: Nxb Lao động Nhà phát hành: Văn LangTừ khóa chính sách: Triết Học Nhân Sinh, triet hoc nhan sinh, Stanley Rosen, Nguyễn Minh Sơn, Nguyễn Đức Phú, Lưu Văn Hy

sach triet hoc nhan sinh

TRIẾT HỌC NHÂN SINH

Triết Học Nhân Sinh Thông tin tác giả Stanley Rosen Stanley Rosen Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả ” Triết Học Nhân Sinh ” là một tập hợp các đánh giá có tính tổng quan về triết học phương Tây từ góc độ các vấn đề “nhân sinh”, do Stanley Rosen chủ biên với sự cộng tác của nhiều học giả lớn và giáo sư triết học của nhiều trường đại học có tiếng ở phương Tây.

Tác phẩm này phân tích các lớp vấn đề của Triết học nhân sinh qua đánh giá của chính các triết gia nổi tiếng, từ Cổ điển: Socrate (496 tr.CN), Plato (427-347 tr.CN), Aristotle (384-322 tr.CN), R.Descartes (1596-1650), J.J.Rousseau (1712-1778), I.Kant (1724-1804), F.Schiller (1759-1805), G.W.F.Hegel (1770-1831)…

cho tới Cận hiện đại: F.Nietzsche (1844-1900), G.W.Leibniz (1646-1716), L.Wittgenstein (1889-1955), D.Hume (1711-1776), E.Husserl (1859-1838)… Các lớp vấn đề của Triết học nhân sinh phương Tây được phân tích trong tác phẩm này chính là vai trò, vị trí của triết học cùng với các liên ngành triết ứng dụng và ứng dụng triết học trong quan hệ lý thuyết và thực hành nhằm khẳng định “Triết học là một thể hiện giá trị đích thực của bản chất người”.

Trên tinh thần đó, tác phẩm được Stanley Rosen triển khai thành sáu phần: 1.

Triết học xã hội và triết học chính trị; 2.

Triết học tôn giáo; 3.

Triết học nghệ thuật và văn hóa; 4.

Siêu hình học; 5.

Tri thức luận; 6.

Triết học khoa học.

Đây cũng chính là kết cấu truyền thống của các vấn đề triết học phương Tây, đồng thời nó cũng phản ảnh lịch sử phân ngành và liên ngành của triết học phương Tây.

Mời các bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Stanley Rosen Người dịch: Nguyễn Minh Sơn , Nguyễn Đức Phú , Lưu Văn Hy Nhà xuất bản: Nxb Lao động Nhà phát hành: Văn Lang Mã Sản phẩm: 893507300855 Khối lượng: 1160.00 gam Kích thước: 19×27 cm Ngày phát hành: 06/2006 Số trang: 492

sach cach dung cac thi tieng anh - tai ban 08/07/2007

CÁCH DÙNG CÁC THÌ TIẾNG ANH – TÁI BẢN 08/07/2007

Cach Dung Cac Thi Tieng Anh – Tai ban 08/07/2007 Cach Dung Cac Thi Tieng Anh Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Nha xuat ban: Nxb Tu dien Bach khoa Nha phat hanh: Minh Lam Khoi luong: 120.00 gam Kich thuoc: 10×18 cm Ngay phat hanh: 08/2007 So trang: 148