Trí Tuệ Tôn Tử

Sách-Tài liệu: Trí Tuệ Tôn Tử PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Đỗ Anh Thơ Nhà xuất bản: Nxb Lao động – Xã hội Nhà phát hành: Thăng LongTừ khóa chính sách: Trí Tuệ Tôn Tử, tri tue ton tu, Đỗ Anh Thơ

sach tri tue ton tu

TRÍ TUỆ TÔN TỬ

Trí Tuệ Tôn Tử Thông tin tác giả Đỗ Anh Thơ Đỗ Anh Thơ Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Sách Tôn Tử còn gọi là Tôn Tử binh pháp hoặc Ngô Tôn Tử binh pháp là quyền binh thư cổ đại của Trung Quốc.

Tác giả của nó là Tôn Vũ, tự là trường Khanh người nước Tề cuối đời Xuân Thu.

Người ta không rõ năm sinh, năm mất của ông, nhưng biết được là ông sinh tại Lạc An huyện Huệ Dân – Sơn Đông vào cuối thế kỷ thứ 6 trước công nguyên và mất vào đầu thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, tức là ông sống cùng thời với Khổng Tử.

Ông tổ 7 đời của Tôn Vũ là Công Tử Hoàn nước Trần, nổi loạn thất bại, đã chạy sang Tề, đổi sang họ Điền.

Họ Điền đời đời làm khanh đại phu.

Một nhánh họ Điền sinh ra Điền Nhương Thư, vì làm quan Đại Tư Mã nên thường được gọi là Tư Mã Thiên chép trong Tư Mã Nhương Thư liệt truyện.

Thời chiến quốc, họ Điền chiếm ngôi vua Tề.

Do tranh chấp trong gia tộc, Tôn Vũ bỏ Tề chạy sang Ngô, dâng binh thư giúp Ngô Hạp Lư.

Người ta đoán định rằng Tôn Vũ viết binh pháp trong khoảng thời gian ba năm, từ sau khi Chuyên Chư giết Ngô Vương Liêu đến khi Tôn Vũ tiếp kiến Hạp Lư, tức là từ năm 515 trước công nguyên đến 512 trước công nguyên.

Toàn bộ sách có 13 thiên, là phẩm vật Tôn Vũ dùng để tiếp kiến Ngô Vương.

Sử gia Tư mã Thiên có chép như sau: Tôn Vũ người nước Tề, dùng binh pháp để tiếp kiến Ngô Vương Hạp Lư.

Hạp Lư nói: Mười ba thiên sách của ông ta đã xem hết rồi… Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Đỗ Anh Thơ Nhà xuất bản: Nxb Lao động – Xã hội Nhà phát hành: Thăng Long Mã Sản phẩm: 8935075915763 Khối lượng: 660.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 14.5 x 20.5 cm Ngày phát hành: 05/2009 Số trang: 644

sach luyen thi nang luc nhat ngu n3 - han tu

LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N3 – HÁN TỰ

Luyen Thi Nang Luc Nhat Ngu N3 – Han Tu Thong tin tac gia Matsumoto Noriko Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Sasaki Hitoko Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Nang luc Nhat ngu N3 la chung chi tieng Nhat co ban nhat ma cac cong ty Nhat va phan lon cac truong Dai hoc cua Nhat Ban deu yeu cau. Co nghia la neu ban co chung chi nang luc Nhat ngu N3 thi ban se co co hoi vao lam viec trong cac cong ty Nhat hoac qua Nhat du hoc. Bo sach Nihongo somatome N3 nay duoc xuat ban nham giup ban co duoc nhung kien thuc can thiet mot cach nhanh chong, hieu qua va hoan thanh tot ky thi nang luc Nhat ngu N3. Bo sach nay co 5 quyen: Han tu (Kanji), Tu vung (Goi), Doc hieu (Dokkai), Nghe hieu (Choukai) va Ngu phap (Bunpou), do Nha xuat ban ASK xuat ban va la mot trong so cac tua sach hoc tieng Nhat hang dau trong he thong phan phoi sach Kinokuniya lon nhat Nhat Ban. Hi vong bo sach se giup cac ban chuan bi tham gia ky thi nang luc Nhat ngu JLPT nam duoc nhung noi dung kien thuc can phai co trong nang luc Nhat ngu N3 mot cach nhanh chong, hieu qua va tong quat nhat trong khoang thoi gian tu 4 den 6 tuan. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Matsumoto Noriko , Sasaki Hitoko Nguoi dich: Nhieu dich gia Nha xuat ban: Nxb Tre Nha phat hanh: NXB Tre Ma San pham: 1130000079165 Khoi luong: 220.00 gam Ngon ngu: Tieng Viet Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 19 x 26 cm Ngay phat hanh: 19/05/2015 So trang: 120