Trạng Nguyên Việt Nam – Chuyện Và Giai Thoại

Sách-Tài liệu: Trạng Nguyên Việt Nam – Chuyện Và Giai Thoại PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Quỳnh Cư – Trần Việt Quỳnh Nhà xuất bản: NXB Phụ Nữ Nhà phát hành: NXB Phụ NữTừ khóa chính sách: Trạng Nguyên Việt Nam – Chuyện Và Giai Thoại, trang nguyen viet nam – chuyen va giai thoai, Quỳnh Cư – Trần Việt Quỳnh

sach trang nguyen viet nam - chuyen va giai thoai

TRẠNG NGUYÊN VIỆT NAM – CHUYỆN VÀ GIAI THOẠI

Trạng Nguyên Việt Nam – Chuyện Và Giai Thoại Thông tin tác giả Quỳnh Cư – Trần Việt Quỳnh Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Chỉ cần nhìn lại 82 văn bia dựng ở Văn Miếu ghi tên những người đỗ đại khoa, từ niên hiệu Đại Bảo thứ 3, đời Lê Thái Tông, khoa Nhâm Tuất (1442) đến niên hiệu Cảnh Hưng năm thứ 40, đời Lê Hiển Tông, khoa Kỷ Hợi (1779) đã có tới hơn một nghìn vị trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa, để thấy tự hào biết bao về truyền thống hiếu học của người nước Nam.

Trạng nguyên Việt Nam giới thiệu các vị trạng nguyên tiêu biểu, có những đóng góp thiết thực cho đất nước, đã được ghi danh trong sử sách cũng như được lưu truyền trong dân gian.

Qua những câu chuyện và giai thoại hấp dẫn, bạn đọc sẽ nhận thấy các trạng nguyên là những con người thông minh xuất chúng, chính trực tài hoa mà giản dị, thanh liêm, luôn đề cao tinh thần tự hào dân tộc…

Tinh thần hiếu học và ý chí vươn lên của họ tiêu biểu cho truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam.

Mục lục Nỗi oan của vị trạng nguyên khai hoa Nguyễn Hiền – trạng nguyên trẻ tuổi nhất trong lịch sử khoa bảng Việt Nam Trạng nguyên Trần Quốc Lặc Trạng nguyên Trương Sán…

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Quỳnh Cư – Trần Việt Quỳnh Nhà xuất bản: NXB Phụ Nữ Nhà phát hành: NXB Phụ Nữ Mã Sản phẩm: 9786045602898 Khối lượng: 200.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 13 x 20.5 cm Ngày phát hành: 2011 Số trang: 172

sach kinh té luọng

KINH TẾ LƯỢNG

Kinh Té Luọng Thong tin tac gia Bùi Minh Trí Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Kinh té luọng là mọt mon khoa học trong dó áp dụng các cong cụ lý thuyét kinh té toán học và suy doán thóng ke dẻ phan tích các ván dè kinh té. Néu nhu kinh té vĩ mo mo tả sụ vạn dọng của toàn bọ nèn kinh té, kinh té vĩ mo mo tả hành vi của nguòi sản xuát và tieu dùng thì kinh té luọng trang bị cho nhà kinh té mọt phuong pháp luọng hóa và phan tích sụ vạn dọng và các hành vi tren dẻ dua ra mo hình phù họp nhát cho mọt hiẹn tuọng kinh té nào dó. Chính vì vạy tù khi ra dòi cho dén nay, kinh té luọng dã dem lại cho các nhà kinh té mọt cong cụ do luòng sác bén dẻ do luòng các quan hẹ kinh té. Ngày nay phạm vi sủ dụng của kinh té luọng dã vuọt quá phạm vi kinh té, dã lan sang các lĩnh vục khác nhu xã họi học, vũ trụ học… Sụ dòi hỏi của kinh té luọng trong phan tích dịnh luọng các hiẹn tuọng kinh té, kiẻm dịnh sụ phù họp và dọ tin cạy của các giả thiét trong quá trình hoạch dịnh các chính sách vĩ mo cũng nhu ra các quyét dịnh tác nghiẹp, viẹc dụ báo và dụ doán có dọ tin cạy cao…, tát cả nhũng dièu dó dã làm cho kinh té luọng có mọt vai trò ngày càng quan trọng và bản than nó cũng khong ngùng duọc phát triẻn hoàn thiẹn. Sụ phát triẻn của máy tính diẹn tủ trong khoa học nói chung và kinh té luọng nói rieng dã làm tang súc mạnh của kinh té luọng. Chính dièu này giúp các nhà kinh té kiẻm chúng duọc các lý thuyét kinh té có thích họp hay khong, dãn tói nhũng quyét dịnh dúng dán dem lại hiẹu quả tói uu cho các hoạt dọng kinh doanh, hoạch dịnh duọc các chính sách và chién luọc tót trong kinh té xã họi. Khi nghien cúu co sỏ Kinh té luọng ta sẽ thục sụ tháy say me và húng thú. Viẹc tìm hiẻu phuong pháp luạn của Kinh té luọng giúp chúng ta tìm duọc mo hình tỏng quát của mọt hoạt dọng kinh té dụa tren nhũng bọ só liẹu dàu vào, tìm ra mói quan hẹ giũa các só liẹu dàu vào, phan tích dánh giá dẻ tìm mo hình dúng dán và sát thục cho hoạt dọng kinh té. Thong qua dó, ta sẽ biét quá trình vạn dọng, quá trình tuong tác lãn nhau giũa các hiẹn tuọng kinh té, cũng nhu các hiẹn tuọng khoa học tụ nhien và khoa học xã họi. Nọi dung giáo trình bao gòm 6 chuong Chuong 1: Nhũng khái niẹm co bản và phuong pháp luạn của kinh té luọng Chuong 2: Mo hình hòi quy hai bién, uóc luọng và kiẻm dịnh giả thuyét Chuong 3: Hòi quy bọi Chuong 4: Mọt só truòng họp mỏ rọng của hòi quy bọi Chuong 5: Quy hoạch trục giao Chuong 6: Áp dụng mo hình hòi quy vào phuong pháp ngoại suy dẻ dụ báo. Phụ lục Phụ lục 1: Dua vào các bảng phan vi càn dùng Phụ lục 2: Chuong trình giải bài toán Kinh té luọng Phụ lục 3: Mọt só két quả tính toán tren máy tính. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Bùi Minh Trí Nha xuat ban: NXB Khoa hoc va ky thuat Nha phat hanh: NXB KHKT Khoi luong: 220.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 16 x 24 cm Ngay phat hanh: 09/2006 So trang: 192