Trắc Nghiệm Khả Năng Tư Duy Lôgíc

Sách-Tài liệu: Trắc Nghiệm Khả Năng Tư Duy Lôgíc PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Jeffer Bulter Nhà xuất bản: Nxb Từ điển Bách khoa Nhà phát hành: Huy HoàngTừ khóa chính sách: Trắc Nghiệm Khả Năng Tư Duy Lôgíc, trac nghiem kha nang tu duy logic, Jeffer Bulter

sach trac nghiem kha nang tu duy logic

TRẮC NGHIỆM KHẢ NĂNG TƯ DUY LÔGÍC

Trắc Nghiệm Khả Năng Tư Duy Lôgíc Thông tin tác giả Jeffer Bulter Jeffer Bulter Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Trắc Nghiệm Khả Năng Tư Duy Lôgíc Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Jeffer Bulter Nhà xuất bản: Nxb Từ điển Bách khoa Nhà phát hành: Huy Hoàng Khối lượng: 180.00 gam Kích thước: 13×20.5 cm Ngày phát hành: 2007 Số trang: 163

sach sinh thai moi truong hoc co ban

SINH THÁI MÔI TRƯỜNG HỌC CƠ BẢN

Sinh Thai Moi Truong Hoc Co Ban Thong tin tac gia Lam Minh Triet Lam Minh Triet Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Le Huy Ba Le Huy Ba Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Voi tu cach la bo mon chuyen sau cua Moi truong hoc, Sinh thai moi truong co hai phan: Sinh thai moi truong hoc co ban (Fundamental environmental ecology) va Sinh thai moi truong hoc ung dung (Applied environmental ecology). Bien soan cuon sach nay, chung toi muon gioi thieu nhung co so ly luan va phuong phap nghien cuu cua cac nha khoa hoc ve Sinh thai moi truong hoc co ban noi rieng va Sinh thai moi truong noi chung trong cac linh vuc khoa hoc, quan ly, cong nghe, ky thuat, giao duc moi truong, moi truong nhan van… Sach duoc viet theo loi “tong luan khoa hoc”, gom nhieu trich dan, bien luan, phuc vu cho viec tham khao cua cac nha moi truong hoc, cac can bo giang day va sinh vien dai hoc, cao dang, trung hoc chuyen nghiep… Voi cach viet “tong luan” nay, chung toi muon cung cap cho ban doc nhieu thong tin va nhung quan niem khac nhau ve Sinh thai moi truong cua cac truong phai dang duoc quan tam. (GS.TSKH Le Huy Ba) Sach trinh bay duoi dang song ngu Viet – Anh. MUC LUC Loi noi dau Chuong 1. Nhap mon Chuong 2. Anh huong cua dieu kien moi truong len sinh vat va con nguoi, su tuong tac, tinh chiu dung va kha nang thich nghi Chuong 3. Sinh thai moi truong hoc quan the – quan xa Chuong 4. He sinh thai moi truong – nhung nguyen tac va khai niem Chuong 5. Vat chat va nang luong trong moi truong sinh thai Chuong 6. Chu trinh sinh dia hoa trong sinh thai moi truong Chuong 7. Kha nang tu lam sach cua moi truong sinh thai Chuong 8. Chi thi sinh thai moi truong Chuong 9. Da dang cua sinh hoc va tuyet chung Chuong 10. Tong quan ve doc hoc sinh thai Chuong 11. Cay xanh, rung trong moi truong sinh thai Chuong 12. Su bung no dan so, ngheo doi, benh moi truon Moi Ban Don Doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Lam Minh Triet , Le Huy Ba Nha xuat ban: Nxb Dai hoc Quoc gia TPHCM Nha phat hanh: Thanh Nghia Khoi luong: 650.00 gam Kich thuoc: 16×24 cm Ngay phat hanh: 12/2006 So trang: 576