Toàn Văn Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Bộ Luật Lao Động

Sách-Tài liệu: Toàn Văn Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số điều Của Bộ Luật Lao Động (Có Hiệu Lực Từ 01/07/2007) PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Nhà xuất bản: Nxb Lao động – Xã hội Nhà phát hành: Kinh TếTừ khóa chính sách: Toàn Văn Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số điều Của Bộ Luật Lao Động (Có Hiệu Lực Từ 01/07/2007), toan van luat sua doi bo sung mot so dieu cua bo luat lao dong co hieu luc tu 01/07/2007

sach toan van luat sua doi, bo sung mot so dieu cua bo luat lao dong (co hieu luc tu 01/07/2007)

TOÀN VĂN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/07/2007)

Toàn Văn Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số điều Của Bộ Luật Lao Động (Có Hiệu Lực Từ 01/07/2007) Toàn Văn Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số điều Của Bộ Luật Lao Động (Có Hiệu Lực Từ 01/07/2007) Nội dung: Phần thứ nhất: I.

Thời gian bộ Luật lao động được thông qua, công bố và thời điểm có hiệu lực thi hành.

II.

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Bộ Luật lao động.

III.

Bố cục của Bộ Luật lao động.

Phần thứ hai: I.

Bộ luật lao động.

II.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật lao động.

III.

Toàn văn luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật lao động ngày 29 tháng 11 năm 2006 (Có hiệu lực từ ngày 01/7/2007).

Thông tin chi tiết Nhà xuất bản: Nxb Lao động – Xã hội Nhà phát hành: Kinh Tế Khối lượng: 250.00 gam Kích thước: 13×19 cm Ngày phát hành: 01/2007 Số trang: 192

sach cuoc song cua ban da tot dep chua?

CUỘC SỐNG CỦA BẠN ĐÃ TỐT ĐẸP CHƯA?

Cuoc Song Cua Ban Da Tot Dep Chua? Thong tin tac gia Marcia Ullett Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia “Cuoc song cua ban da tot dep chua? dua ra nhung huong dan don gian de ban tim ra huong di cho minh. Chac chan ban se duoc Marcia Ullett truyen cam hung de thuc hien nhung thay doi thuc su trong cuoc doi.” (Hyla Cass, tac gia cuon 8 Weeks to Vibrant Health) “Trong cuon sach chan thanh va sau sac nay, Marcia Ullett cung cap cho ban ban do dan duong den mot cuoc song tot dep hon cung nhu su hoi phuc va hy vong doi hoi phai co long can dam.” (Gary Stromberg, tac gia cuon The Harder They Fall va Second Chances) “Su dung kien thuc da tiep thu duoc cung nhung bai hoc kinh nghiem cua ban than, Marcia Ullett dua ra nhung goi y thuc te cho chuyen hanh trinh huong den cuoc song vien man. Cuon sach mo ta phuong phap don gian giup ban kham pha mot cuoc song day muc dich va dam me.” (Herb Kaighan, tac gia cuon Twelve Steps to Spiritual Awakening: Enlightenment for Everyone)Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Marcia Ullett Nguoi dich: The Anh Nha xuat ban: Nxb Thanh Hoa Nha phat hanh: Van Lang Ma San pham: 8935074105271 Khoi luong: 242.00 gam Ngon ngu: Tieng Viet Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 13.5 x 21 cm Ngay phat hanh: 03/2016 So trang: 200