Tìm Hiểu Về Luật Chứng Khoán

Sách-Tài liệu: Tìm hiểu Về Luật Chứng Khoán PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Nguyễn Quang Hải, Võ Thanh Long Nhà xuất bản: NXB Thanh Niên Nhà phát hành: Thành NghĩaTừ khóa chính sách: Tìm hiểu Về Luật Chứng Khoán, tim hieu ve luat chung khoan, Nguyễn Quang Hải, Võ Thanh Long

sach tim hieu ve luat chung khoan

TÌM HIỂU VỀ LUẬT CHỨNG KHOÁN

Tìm hiểu Về Luật Chứng Khoán Thông tin tác giả Nguyễn Quang Hải Nguyễn Quang Hải Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Võ Thanh Long Võ Thanh Long Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Tìm hiểu Về Luật Chứng Khoán: Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh: Luật này quy định về hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Điều 2: Đối tượng áp dụng 1.

Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia đầu tư chứng khoán và hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

2.Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Điều 3: Áp dụng luật chứng khoán, các luật có liên quan và điều ước quốc tế.

1.

Hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán áp dụng theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2.

Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thanh viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế đó.

Chính phủ quy định cụ thể việc thực hiện điều ước quốc tế phù hợp với lộ trình hội nhập và cam kết quốc tế.

Mục lục: Phần 1: Luật chứng khoán Chương 1: Những quy định chung Chương 2: Chào bán chứng khoán ra công chúng Chương 3: Công ty đại chúng Chương 4: Thị trường giao dịch chứng khoán Chương 5: Đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán Chương 6: Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Chương 7: Quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và ngân hàng giám sát Chương 8: Công bố thông tin Chương 9: Thanh tra và xử lý vi phạm Chương 10: Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và bồi thường thiệt hại Chương 11: Điều khoản thi hành Phần 2: Các nghị định Chương 1: Quy định chung Chương 2: Đăng ký hoạt động lưu ký Chương 3: Thành viên của TTLKCK Chương 4: Đăng ký chứng khoán 113 Chương 5: Thực hiện quyền Chương 6: Lưu ký chứng khoán Chương 7: Bù trừ và thanh toán chứng khoán Chương 8: Chế độ báo cáo Chương 9: Thanh tra giám sát và xử lý vi phạm Chương 10: Tổ chức thực hiện Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Nguyễn Quang Hải , Võ Thanh Long Nhà xuất bản: NXB Thanh Niên Nhà phát hành: Thành Nghĩa Khối lượng: 200.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 13×19 cm Ngày phát hành: 05/2007 Số trang: 140

sach my hoc

MỸ HỌC

My Hoc Thong tin tac gia Diderot Diderot Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia …Diderot ban ve my hoc va van hoc nghe thuat o nhieu cong trinh khac nhau. Chung toi lua chon gioi thieu trong khuon kho cuon sach nay ba cong trinh quan trong cua ong: Luan ve cai dep, Tuy but ve hoi hoa va Y kien nguoc doi ve dien vien. Cong trinh thu nhat thuan tuy co tinh chat my hoc, la muc tu ong bien soan cho bo Bach khoa toan thu noi tieng do ong la nguoi de xuong va lanh dao; o cong trinh nay, sau khi duyet lai nhung quan niem truoc kia ve Cai dep, ong neu len quan niem cua minh. Cong trinh thu hai di sau vao linh vuc ly luan va phe binh hoi hoa. Cong trinh thu ba huong vao linh vuc nghe thuat dien xuat cua dien vien tren san khau… Muc luc: Loi gioi thieu Loi noi dau Nhin lai mot so quan niem cua Diderot ve nghe thuat 1. Vi tri “Tuy but ve hoi hoa” va “Y kien nguoc doi ve dien vien” 2. Cai that va cai dep 3. Cai tot va cai dep 4. San khau va cuoc doi Luan ve cai dep Tuy but ve hoi hoa 1. Nhung y nghi ky quac cua toi ve hoi hoa 2. Nhung y nghi vun vat cua toi ve mau sac 3. Tat ca nhung gi toi da hieu trong doi toi ve sang toi 4. Dieu moi nguoi biet ve bieu hien va khia canh moi nguoi khong biet 5. Doan ve bo cuc o day toi hy vong la toi se noi den no 6. Vai loi cua toi ve kien truc 7. Mot luan nho tu nhung van de tren Y kien nguoc doi ve dien vien Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Diderot Nguoi dich: Phung Van Tuu Nha xuat ban: Nxb Khoa hoc xa hoi Nha phat hanh: Phuong Nam Ma San pham: 8932000110545 Khoi luong: 240.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 14.5×20.5 cm Ngay phat hanh: 04/2006 So trang: 324