Tìm Hiểu Luật Nhà Ở

Sách-Tài liệu: Tìm Hiểu Luật Nhà Ở PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Nhà xuất bản: Nxb Lao động – Xã hội Nhà phát hành: Kinh TếTừ khóa chính sách: Tìm Hiểu Luật Nhà Ở, tim hieu luat nha o

sach tim hieu luat nha o

TÌM HIỂU LUẬT NHÀ Ở

Tìm Hiểu Luật Nhà Ở Nội Dung: A: Tìm hiểu chung về luật nhà ở năm 2005 I) Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và hiệu lực thi hành của Luật nhà ở năm 2005 II) Cơ cấu nội dung của Luật nhà ở năm 2005 B: Toàn văn luật nhà ở.

Chương I: Những quy định chung Chương II: Sở hữu nhà ở Chương III: Phát triển nhà ở Chương IV: Quản lý việc sử dụng nhà ở Chương V: Giao dịch về nhà ở Chương VI: Nhà ở tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài Chương VII: Quản lý nhà nứơc về nhà ở Chương VIII: Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về nhà ở Chương IX: Điều khoản thi hành.

Thông tin chi tiết Nhà xuất bản: Nxb Lao động – Xã hội Nhà phát hành: Kinh Tế Khối lượng: 110.00 gam Kích thước: 13×19 cm Ngày phát hành: 2006 Số trang: 121

sach bi quyet tiep can hieu qua ky thi thpt quoc gia - bat dang thuc gia tri lon nhat, gia tri nho nhat

BÍ QUYẾT TIẾP CẬN HIỆU QUẢ KỲ THI THPT QUỐC GIA – BẤT ĐẲNG THỨC GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT

Bi Quyet Tiep Can Hieu Qua Ky Thi THPT Quoc Gia – Bat Dang Thuc Gia Tri Lon Nhat, Gia Tri Nho Nhat Thong tin tac gia Nguyen Dinh Thanh Cong Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Cuon sach Bi Quyet Tiep Can Hieu Qua Ky Thi THPT Quoc Gia Bat Dang Thuc, Gia Tri Lon Nhat, Gia Tri Nho Nhat ma cac ban dang cam tren tay da duoc ap u va chuan bi tu rat lau. Day la cuon sach chua dung nhung kien thuc ma tac gia da tim toi va hoc hoi duoc tu khi con la hoc sinh cho den nay. Cuon sach gom co 3 chuong: Chuong 1: Cac Van De Ve Bat Dang Thuc Co Dien: Bao gom nhung bat dang thuc co dien: AM-GM, Cauchy-Swarch, Schur va cach ap dung no trong trong viec giai toan nhu the nao. Viec nam ro nhung bat dang thuc nay se tao dieu kien ban dau cho cac ban tiep can cac bai toan nang cao va kho hon. Chuong 2: Cac phuong phap va ki thuat chung minh Bat Dang thuc. Chuong nay cung cap cho cac ban mot von kien thuc va cac con duong di khi dung truoc bai toan Bat Dang thuc va cuc tri. Chuong 3: Cac bai Toan chon loc. Sau khi da doc xong 2 chuong dau, ban doc nen tu minh thuc hanh viec giai toan voi nhung bai toan trong chuong 3 va co gang rut ra cho minh nhung nhan xet va kinh nghiem giai bai toan Bat Dang Thuc.Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Nguyen Dinh Thanh Cong Nha xuat ban: Nxb Dai Hoc Su Pham Nha phat hanh: Khang Viet Ma San pham: 8935092532448 Khoi luong: 924.00 gam Ngon ngu: Tieng Viet Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 16 x 24 cm Ngay phat hanh: 06/2015 So trang: 776