Tìm Điểm Khác Biệt Trong Các Hình Vẽ – Đại Dương

Sách-Tài liệu: Tìm Điểm Khác Biệt Trong Các Hình Vẽ – Đại Dương PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Nhà xuất bản: NXB Thời Đại Nhà phát hành: NXB Thời ĐạiTừ khóa chính sách: Tìm Điểm Khác Biệt Trong Các Hình Vẽ – Đại Dương, tim diem khac biet trong cac hinh ve – dai duong

sach tim diem khac biet trong cac hinh ve - dai duong

TÌM ĐIỂM KHÁC BIỆT TRONG CÁC HÌNH VẼ – ĐẠI DƯƠNG

Tìm Điểm Khác Biệt Trong Các Hình Vẽ – Đại Dương Trò chơi trong sách phong phú, thú vị, được các chuyên gia giáo dục nghiên cứu kỹ lưỡng.

Nội dung từ dễ đến khó, phù hợp với đặc điểm nhận thức của trẻ nhỏ, có thể kích thích hứng thú và ham muốn học tập cho trẻ.

Hình vẽ sặc sỡ, hình thức đa dạng.

Thông qua việc tìm điểm giống và khác nhau trong hình vẽ, trẻ có thể nâng cao khả năng quan sát, phát đoán và nhận biết hình vẽ một cách toàn diện.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Nhà xuất bản: NXB Thời Đại Nhà phát hành: NXB Thời Đại Mã Sản phẩm: 1130000080164 Khối lượng: 200.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 21 x 28 cm Ngày phát hành: 01/2010 Số trang: 29

sach hoa hoc huu co - phan bai tap (tap 1)

HOÁ HỌC HỮU CƠ – PHẦN BÀI TẬP (TẬP 1)

Hoa Hoc Huu Co – Phan Bai Tap (Tap 1) Thong tin tac gia GS.TSKH. Ngo Thi Thuan GS.TSKH. Ngo Thi Thuan Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Hoa Hoc Huu Co – Phan Bai Tap (Tap 1): Cuon sach gom ba phan: trong phan mot tom tat mot so phuong phap dung de noi mach va giam mach cacbon, cac phan ung chu yeu cua dan xuat halogen, hop chat co magie va muoi diazoni, vi do la cac hop chat duoc dung nhieu trong tong hop huu co, cung nhu cac phuong phap bao ve mot so nhom chuc. Trong phan hai va phan ba la cac bai tap kem loi giai. Phan nay gom 14 chuong duoc phan deu tu dai cuong sang hidrocacbon roi den cac chuc. Co the co nhieu cach giai bai tap khac nhau, o day chi dua ra phuong phap ma theo chung toi la hop li hon ca Cuon sach nay duoc dung lam tai lieu hoc tap cho sinh vien, hoc vien cao hoc va nghien cuu sinh nganh Hoa cac truong dai hoc, ngoai ra con dung lam tai lieu tham khao cho can bo giang day cac truong dai hoc, cao dang va giao vien pho thong trung hoc cung nhu nhung ai quan tam den Hoa hoc huu co. Muc Luc: PHAN MOT: MOT SO VAN DE CHUNG I. Cac phuong phap noi mach cacbon 1. Noi them mot nguyen tu cacbon 2. Noi them mot hoac nhieu nguyen tu cacbon II. Cac phuong phap giam mach cacbon 1. Giam mot nguyen tu cacbon 2. Giam mot hoac nhieu nguyen tu cacbon III. Cac phan ung cua ankyl – va aryl halogenua IV. Cac phan ung cua hop chat co magie V. Cac phan ung cua muoi diazoni VI. Phuong phap bao ve nhom chuc trong tong hop huu co 1. Nguyen tac chung 2. Bao ve nhom -OH 3. Bao ve nhom -NH2 va -NHR 4. Bao ve nhom >C=O 5. Bao ve nhom -COOH PHAN HAI: BAI TAP 1. Dai cuong 2. Ankan 3. Anken 4. Aren 5. Dan xuat Halogen 7. Hop chat co Magie 8. Ancol va Phenol 9. Andehit va Xeton 10. Axit cacbonxylic 11. Hop chat Nitro va Amin 12. Hop chat di vong 13. Hop chat bai tap 14. Bai tap lien quan den nhieu chuong PHAN BA: BAI GAI Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: GS.TSKH. Ngo Thi Thuan Nha xuat ban: NXB Khoa hoc va ky thuat Nha phat hanh: NXB KHKT Ma San pham: 8935048962466 Khoi luong: 330.00 gam Kich thuoc: 19×27 cm Ngay phat hanh: 09/2006 So trang: 188