Tiếp Sức Kì Thi Thpt Quốc Gia – Kĩ Thuật Giải Nhanh Đề Thi Hóa Học

Sách-Tài liệu: Tiếp Sức Kì Thi THPT Quốc Gia – Kĩ Thuật Giải Nhanh Đề Thi Hóa Học PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Lưu Văn Dầu Nhà xuất bản: Nxb Tổng hợp TP.HCM Nhà phát hành: Khang ViệtTừ khóa chính sách: Tiếp Sức Kì Thi THPT Quốc Gia – Kĩ Thuật Giải Nhanh Đề Thi Hóa Học, tiep suc ki thi thpt quoc gia – ki thuat giai nhanh de thi hoa hoc, Lưu Văn Dầu

sach tiep suc ki thi thpt quoc gia - ki thuat giai nhanh de thi hoa hoc

TIẾP SỨC KÌ THI THPT QUỐC GIA – KĨ THUẬT GIẢI NHANH ĐỀ THI HÓA HỌC

Tiếp Sức Kì Thi THPT Quốc Gia – Kĩ Thuật Giải Nhanh Đề Thi Hóa Học Thông tin tác giả Lưu Văn Dầu Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Năm 2015 là năm bắt đầu Bộ Giáo dục và Đào tạo đổi mới chương trình thi đại học sang thi THPT Quốc gia.

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của đông đảo các em học sinh, tôi biên soạn cuốn Tiếp sức kì thi THPT Quốc gia – Kĩ thuật giải nhanh đề thi Hóa học.

Điểm mới và cũng là mấu chốt, giá trị cốt lõi của cuốn sách là: Lời giải được phân tích, dẫn dắt tỉ mỉ để các em học sinh có thể hiểu sâu vấn đề Trước mỗi câu hỏi có phân tích lại các kiến thức liên quan, qua đó học sinh có thể tự làm được bài tập.

Qua các lời giải chi tiết và phân tích đó, học sinh có thể tư duy hướng làm các dạng toán mới và ôn lại kiến thức.

Cuốn sách là sự tích lũy kinh nghiệm của tôi trong nhiều năm dạy học, là sự tâm huyết để ra đời một cuốn bộ đề phù hợp với tất cả các em học sinh yêu thích môn HóaMời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Lưu Văn Dầu Nhà xuất bản: Nxb Tổng hợp TP.HCM Nhà phát hành: Khang Việt Mã Sản phẩm: 8935092535357 Khối lượng: 836.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 16 x 24 cm Ngày phát hành: 03/2016 Số trang: 768

sach hanh trinh kinh doanh vao hoa ky (song ngu anh - viet)

HÀNH TRÌNH KINH DOANH VÀO HOA KỲ (SONG NGỮ ANH – VIỆT)

Hanh Trinh Kinh Doanh Vao Hoa Ky (Song Ngu Anh – Viet) Thong tin tac gia Nguyen Van An Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Lam kinh doanh voi nhung doanh nhan Hoa Ky chieu theo Thoa uoc Thuong Mai Song phuong (BTA) giua Hoa Ky va Viet Nam, le duong nhien, luat su va doanh nhan Viet Nam can co mot su hieu biet thiet yeu Luat Doanh nghiep Hoa Ky nhu hinh thuc so huu Doanh nghiep, Luat Hop dong, Luat Mua ban hang hoa. v.v… Bo sach giao trinh song ngu Anh – Viet giai thich nhung luat nay nhan de “Hanh trinh vao kinh doanh”. Den nay, ba quyen giao khoa da duoc phat hanh. Quyen mot, xu ly voi Thu tin doanh nghiep giup doanh nhan cua chung ta viet thu doanh thuong chuan xac ve mat hinh thuc va noi dung. Thu tin doanh thuong vo cung quan trong boi vi no phan chieu hinh anh cua chung ta voi doi tac hoac khach hang trien vong, va nhung cam nhan ban dau anh huong lau dai. Quyen hai, giai thich Luat hop dong de biet the nao la mot hop dong duoc thanh lap theo phap dinh va co the duoc thi hanh, cac phuong phap giai thich nhiem Hop dong va giai phap den bu trong Hop dong trong truong hop co su vi pham cua bat cu ben nao. Quyen ba, quyen giao khoa nay, giai thich Nhung hinh thuc so huu doanh nghiep cua Hoa Ky, nho do, chung ta se thuan loi va bat loi cua moi loai hinh thuc so huu doanh nghiep, lam the nao Thanh lap cong ty hop doanh va cong ty co phan; Luat mua ban hang hoa va Nhieu loai hop dong va thoa uoc khac nhau nhu Nhan dung, Dai ly, Nhuong thuong hieu, Cho thue, Vay no co the chap, Lien doanh va sau het, Di chuc va Chuc thu cuoi cung de lai tai san sau khi qua doi. Muc luc: Phan I. Nhung hinh thuc so huu doanh nghiep cua Hoa Ky Chuong 1. Cong ty don doanh Chuong 2. Cong ty hop doanh Chuong 3. Cong ty co phan Chuong 4. Nhung hinh thuc so huu doanh nghiep khac Chuong 5. Thanh lap cong ty hop doanh va cong ty co phan Phan II. Nhan dung Chuong 6. Hop dong nhan dung Chuong 7. Mot vu kien tranh chap lao dong co that Chuong 8. Thu gioi thieu va thu tien cu Phan III. Luat mua ban hang hoa Chuong 9. Su thanh lap hop dong mua ban Chuong 10. Su thuc hien hop dong mua ban Chuong 11. Chu quyen, rui ro ton that va ban tron goi Chuong 12. Bao chung va trach nhiem doi voi san pham Chuong 13. Giai phap den bu vi pham hop dong mua ban Chuong 14. Cac loai thoa uoc thong dung khac nhau trong hoat dong kinh doanh Chuong 15. Hop dong cho thue Chuong 16. Van tu cam co tai san vay no va quyen chap huu tai san bao dam no vay Phan IV. Thoa uoc lien doanh Chuong 17. Mau hop dong lien doanh chung va cu the Phan V. Di chuc va chuc thu cuoi cung Chuong 18. Di chuc va chuc thu don gian va phuc hop Di chuc va chuc thu cuoi cung cua Richard M. Nixon va Walter E. Disney Phan VI. Huong dan ve hai nen van hoa Hoa Ky va Dong Duong Giai thich thuat ngu Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Nguyen Van An Nha xuat ban: NXB Thanh Nien Nha phat hanh: Thanh Nghia Khoi luong: 1100.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 19×27 cm Ngay phat hanh: 09/2008 So trang: 660