Tiếng Anh Chuyên Đề – Tiếng Anh Dùng Trong Ngành Công Nghiệp Thời Trang

Sách-Tài liệu: Tiếng Anh Chuyên Đề – Tiếng Anh Dùng Trong Ngành Công Nghiệp Thời Trang (Kèm 1 CD) PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Nguyễn Hoàng Thanh Ly Nhà xuất bản: Nxb Đại Học Sư Phạm Nhà phát hành: Nhân VănTừ khóa chính sách: Tiếng Anh Chuyên Đề – Tiếng Anh Dùng Trong Ngành Công Nghiệp Thời Trang (Kèm 1 CD), tieng anh chuyen de – tieng anh dung trong nganh cong nghiep thoi trang kem 1 cd, Nguyễn Hoàng Thanh Ly

sach tieng anh chuyen de - tieng anh dung trong nganh cong nghiep thoi trang (kem 1 cd)

TIẾNG ANH CHUYÊN ĐỀ – TIẾNG ANH DÙNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP THỜI TRANG (KÈM 1 CD)

Tiếng Anh Chuyên Đề – Tiếng Anh Dùng Trong Ngành Công Nghiệp Thời Trang (Kèm 1 CD) Thông tin tác giả Nguyễn Hoàng Thanh Ly Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Tiếng Anh Chuyên Đề – Tiếng Anh Dùng Trong Ngành Công Nghiệp Thời Trang gồm 8 bài học được thiết kế với nội dung phù hợp nhằm trang bị cho người học các kĩ năng ngôn ngữ và vốn từ vựng cần thiết để hiểu được những tình huống thông thường trong các cuộc giao dịch và đối thoại về thơi trang.

Từ khâu thiết kế tạo mẫu đến khâu sản xuất, quảng bá sản phẩm và bán lẻ, tất cả sẽ đươc trình bày theo từng chủ điểm cụ thể để người học có thể dễ dàng lựa chọn khi cần.

Mỗi bài học bắt đầu với phần khởi động Starter, gồm một bài tập ngắn hay câu hỏi giới thiệu về chủ điểm của bài học.

Tiếp sau đó là các bài tập thực hành ngôn ngữ, các bài luyện nghe, các bài viết cũng như những hình ảnh minh họa giúp bạn nắm bắt những từ vựng và cụm từ chính.

Kết thúc bài học là phần Output với các câu hỏi để người học tự suy ngẫm và cùng thảo luận với bạn bè để hiểu hơn ngành thời trang.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Nguyễn Hoàng Thanh Ly Nhà xuất bản: Nxb Đại Học Sư Phạm Nhà phát hành: Nhân Văn Mã Sản phẩm: 8935072892234 Khối lượng: 286.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 16 x 24 cm Ngày phát hành: 03/2015 Số trang: 204

sach u phi dai lanh tinh tuyen tien liet

U PHÌ ĐẠI LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT

U Phi Dai Lanh Tinh Tuyen Tien Liet Thong tin tac gia Tran Duc Hoe Tran Duc Hoe Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Tran Duc Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia U Phi Dai Lanh Tinh Tuyen Tien Liet – Nhung Van De Chon Loc co the giup nhieu cho nguoi benh muon tim hieu ve van de nay, nhung cung giup cho nhung nha tiet nieu hoc co cai nhin tong quan trong kham xet, chan doan va chon lua cac bien phap dieu tri, de mua sam trang triet bi phuc vu cho viec tham kham va dieu tri. Quyen sach cung khuyen cao su can thiet co su hop dong gan bo giua nguoi benh voi bac si dieu tri, de duoc su san soc, theo doi va xu ly cac tai bien, bien chung co the xay ra o thoi ky sau mo, dam bao an toan cho nguoi benh, de nang cao chat luong dieu tri can benh ma hien nay dang la pho bien o nam gioi lon tuoi. Noi dung sach gom cac phan sau: Phan 1: Dai cuong. 1.1 Giai phau tuyen tien liet. 1.2 Sinh ly cua tuyen tien liet. 1.3 Giai phau benh cua tuyen tien liet bi phi dai. 1.4 Sinh ly benh cua phi dai lanh tinh tuyen tien liet. 1.5 Dich te hoc phi dai lanh tinh tuyen tien liet. Phan 2: Lam san. 2.1 Lam san va tham kham benh nhan co phi dai lanh tinh tuyen tien liet. 2.2 Hinh anh chuo X quang cua phi dai lanh tinh tuyen tien liet. 2.3 Sieu am tuyen tien liet phi dai. … Phan 3: Cac bien phap dieu tri. 3.1 phi dai lanh tinh tuyen tien liet va viec chon lua cac bien phap dieu tri. 3.2 U phi dai lanh tinh tuyen tien liet va cong ta dieu tri noi khoa. 3.3 Cac bien phap dieu tri phi dai lanh tinh tuyen tien liet khong can phau thuat. … Phan 4: Nhung bien chung va cong tac san soc benh nhan sau mo. Tai lieu tham khao. Thong tin chi tiet Tac gia: Tran Duc Hoe , Tran Duc Nha xuat ban: NXB Khoa hoc va ky thuat Nha phat hanh: NXB KHKT Ma San pham: 8935048961452 Khoi luong: 210.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 16×24 cm Ngay phat hanh: 09/2006 So trang: 140