Thuyết Phục Bằng Tâm Lý

Sách-Tài liệu: Thuyết Phục Bằng Tâm Lý PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Robert B. Cialdini Người dịch: Mai Hạnh Nhà xuất bản: Nxb Lao động – Xã hội Nhà phát hành: Alpha booksTừ khóa chính sách: Thuyết Phục Bằng Tâm Lý, thuyet phuc bang tam ly, Robert B. Cialdini, Mai Hạnh

sach thuyet phuc bang tam ly

THUYẾT PHỤC BẰNG TÂM LÝ

Thuyết Phục Bằng Tâm Lý Thông tin tác giả Robert B.

Cialdini Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả 6 “vũ khí” gây ảnh hưởng hiệu quả được các chuyên gia thuyết phục hàng đầu sử dụng Tại sao một số người lại có sức thuyết phục đến mê hoặc và luôn là người làm chủ Trò chơi Thuyết phục? Đâu là những động lực vô hình đằng sau thứ sức mạnh thôi thúc chúng ta đồng thuận với người khác? Những thủ thuật được các bậc thầy thuyết phục sử dụng tài tình là gì, làm thế nào đánh bại các thủ thuật đó – đồng thời biến chúng thành “vũ khí bí mật” của chính bạn? Với Thuyết phục bằng tâm lý bạn sẽ có lời giải đáp cho tất cả những câu hỏi ấy.

Trong cuốn sách tuyệt vời này, nhà tâm lý học nổi tiếng Robert B.Cialdini tiết lộ 6 “vũ khí” gây ảnh hưởng đầy uy lực: cam kết và nhất quán, khan hiếm, đáp trả, bằng chứng xã hội, uy quyền và thiện cảm.

Mỗi loại lại bị chi phối bởi một nguyên tắc tâm lý cơ bản điều khiển hành vi con người và nhờ đó mà tạo nên sức mạnh cho mỗi thủ thuật.

Đặc biệt khi được kết hợp với nhau, chúng sẽ tạo ra ảnh hưởng vô cùng lớn.

Hãy sở hữu kho vũ khí đó và trở thành người làm chủ Trò chơi Thuyết phục.

Bạn sẽ không bao giờ nói “đồng ý” nếu thật sự bạn muốn nói “không”, và bạn sẽ không ngừng ngạc nhiên với khả năng gây ảnh hưởng lớn lên trong bạn từng ngày.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Robert B.

Cialdini Người dịch: Mai Hạnh Nhà xuất bản: Nxb Lao động – Xã hội Nhà phát hành: Alpha books Khối lượng: 480.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 14.5×20.5 cm Ngày phát hành: 06/2010 Số trang: 392

sach luạt họp tác xã 2013 (có hiẹu lục tù 01/07/2013)

LUẬT HỢP TÁC XÃ 2013 (CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/07/2013)

Luạt Họp Tác Xã 2013 (Có Hiẹu Lục Tù 01/07/2013) Thong tin tac gia Hoang Anh Hoang Anh Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Luạt Họp Tác Xã 2013 (Có Hiẹu Lục Tù 01/07/2013) Hop tac xa la to chuc kinh te tap the do cac ca nhan, ho gia dinh, phap nhan (sau day goi chung la xa vien) co nhu cau, loi ich chung, tu nguyen gop von, gop suc lap ra theo quy dinh cua Luat nay de phat huy suc manh tap the cua tung xa vien tham gia hop tac xa, cung giup nhau thuc hien co hieu qua cac hoat dong san xuat, kinh doanh va nang cao doi song vat chat, tinh than, gop phan phat trien kinh te – xa hoi cua dat nuoc. Hop tac xa hoat dong nhu mot loai hinh doanh nghiep, co tu cach phap nhan, tu chu, tu chiu trach nhiem ve cac nghia vu tai chinh trong pham vi von dieu le, von tich luy va cac nguon von khac cua hop tac xa theo quy dinh cua phap luat. Noi dung bao gom: – Chuong I: Nhung qui dinh chung – Chuong II: Thanh lap va dang ky kinh doanh hop tac xa – Chuong III: Xa vien – Chuong IV: To chuc va quan ly hop tac xa – Chuong V: Tai san va tai chinh cua hop tac xa … Mòi bạn dón dọc. Thong tin chi tiet Tac gia: Hoang Anh Nha xuat ban: NXB Hong Duc Nha phat hanh: 45 Dinh Tien Hoang Ma San pham: 113000052724 Khoi luong: 132.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 14.5 x 20.5 cm Ngay phat hanh: 01/2013 So trang: 64