Thuật Lãnh Đạo Khởi Nghiệp

Sách-Tài liệu: Thuật Lãnh Đạo Khởi Nghiệp PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Derek Lidow Người dịch: Trần Thị Bích Nga Nhà xuất bản: Nxb Lao động Nhà phát hành: Saigon BooksTừ khóa chính sách: Thuật Lãnh Đạo Khởi Nghiệp, thuat lanh dao khoi nghiep, Derek Lidow, Trần Thị Bích Nga

sach thuat lanh dao khoi nghiep

THUẬT LÃNH ĐẠO KHỞI NGHIỆP

Thuật Lãnh Đạo Khởi Nghiệp Thông tin tác giả Derek Lidow Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Khởi nghiệp thành công không đơn thuần là thành lập được một doanh nghiệp từ một hay vài ý tưởng.

Có rất nhiều doanh nghiệp ra đời từ các ý tưởng nào đó rồi sau đó nhanh chóng biến mất, và chỉ rất ít doanh nghiệp khởi nghiệp có thể tạo ra giá trị cụ thể lâu dài.

Đau lòng hơn, có nhiều doanh nhân bước đầu gầy dựng thành công một doanh nghiệp nhưng rồi sau đó nó rơi vào cảnh hoạt động trì trệ, chết dần chết mòn.

Khi doanh nghiệp xuất hiện nhà đầu tư bên ngoài, người khởi nghiệp rất thường bị sa thải.

Khi đọc xuyên suốt các chương của quyển sách này, bạn sẽ dần nhận ra các doanh nhân khởi nghiệp chỉ có thể thành công khi đã được trang bị những kỹ năng lãnh đạo khởi nghiệp cơ bản.

Thương trường vốn rất khốc liệt, ấy vậy mà phần lớn doanh nhân khởi nghiệp lại không thật sự hiểu cần phải làm gì để hiện thực hóa giấc mơ kinh doanh.

Có một khoảng cách rất lớn giữa việc thành lập một công ty và làm cho công ty đó có thể tự đứng vững.

Khoảng cách này chính là nơi mà các doanh nhân và công ty của họ rất dễ “lên bờ xuống ruộng”.

Khi doanh nghiệp còn non trẻ, mỗi một yếu tố mới như nhân sự, khách hàng, dự án, chiến lược, khủng hoảng,…

đều có thể ảnh hưởng lớn đến tương lai của doanh nghiệp và cái ghế của người sáng lập.

Như đã nói, cuốn sách này nói về việc xây dựng một doanh nghiệp từ ý tưởng kinh doanh ban đầu đến lúc doanh nghiệp ấy có thể tạo ra lợi nhuận và tự tồn tại.

Tiêu chuẩn cơ bản của tác giả về một công ty khởi nghiệp thành công là công ty ấy có thể tự tồn tại.

Khi làm được điều này tức là bạn đã thật sự trở thành nhà lãnh đạo khởi nghiệp (entrepreneurial leader – EL)Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Derek Lidow Người dịch: Trần Thị Bích Nga Nhà xuất bản: Nxb Lao động Nhà phát hành: Saigon Books Mã Sản phẩm: 8935278602248 Khối lượng: 462.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 14.5 x 20.5 cm Ngày phát hành: 10/2018 Số trang: 384

sach ke toan chi phi gia thanh - tai ban 10/06/2006

KẾ TOÁN CHI PHÍ GIÁ THÀNH – TÁI BẢN 10/06/2006

Ke Toan Chi Phi Gia Thanh – Tai ban 10/06/2006 Ke Toan Chi Phi Gia Thanh (Ly thuyet, bai tap va bai giai): Dung cho sinh vien Trung hoc, Cao Dang, Dai hoc cac truong khoi nganh kinh te, Ngan hang, Ngoai thuong, Quan tri kinh doanh… Noi dung trinh bay trong cuon sach nay duoc thuc hien trong 11 chuong, moi chuong duoc bo cuc theo 3 noi dung chinh: – Muc tieu hoc tap – nham giup cho doc gia xac dinh duoc muc tieu cua tung chuong, nghia la sau khi hoc xong chuong nao thi doc gia se nam bat duoc nhung noi dungc o ban gi ? – Noi dung chinh cua chuong – Noi dung nay se duoc bo cuc theo cau xu ly cong viec cua mot nguoi thuc hien cong viec ke toan. – Noi dung tom tat chuong va vi du ung du – Noi dung tom tat nham tong ket lai nhung noi dung chu yeu can nho cua tung chuong va phan vi du ung dung nham giup cho doc gia cung co lai kien thuc ma minh da tich luy qua tung chuong. Muc luc: Chuong 1: Tong quan ve ke toan doanh nghiep. Chuong 2: Chi phi va phan loai chi phi. Chuong 3: Ke toan cac yeu to qua trinh san xuat. Chuong 4: Ke toan chi phi san xuat va tinh gia thanh san pham. Chuong 5: Danh gia san pham do dang. Chuong 6: Tinh gia thanh san pham trong cac doanh nghiep. Chuong 7: Ke toan hoat dong san xuat phu. Chuong 8: Ke toan trong doanh nghiep san xuat nong nghiep. Chuong 9: Ke toan xay lap. Chuong 10: Phan tich bien dong chi phi san xuat. Chuong 11: Phan tich su bien dong doanh thu, chi phi va loi nhuan. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Nha xuat ban: Nxb Thong ke Nha phat hanh: KT Tuan Minh Khoi luong: 700.00 gam Kich thuoc: 16×24 cm Ngay phat hanh: 10/2006 So trang: 552