thì tuy được hưởng hạnh phúc êm đềm của ái tình đằm thắm

song vẫn thấp thỏm hình như tâm linh báo trước cho biết rằng không khỏi xảy ra sự trắc trở sau này.