Thi Pháp Học Cổ Điển Ấn Độ*

Sách-Tài liệu: Thi Pháp Học Cổ Điển Ấn Độ* PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Phan Thu Hiền Nhà xuất bản: Nxb Khoa học xã hội Nhà phát hành: Phương NamTừ khóa chính sách: Thi Pháp Học Cổ Điển Ấn Độ*, thi phap hoc co dien an do, Phan Thu Hiền

sach thi phap hoc co dien an do*

THI PHÁP HỌC CỔ ĐIỂN ẤN ĐỘ*

Thi Pháp Học Cổ Điển Ấn Độ* Thông tin tác giả Phan Thu Hiền Phan Thu Hiền Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Công trình này bước đầu tìm hiểu một số vấn đề thi pháp học cổ điển Ấn Độ .Những khái quát lý luận trong thi pháp học được tổng kết từ thực tiễn sáng tác , và đến lượt nó , lại quay trở về có tác động định hướng , chỉ đạo , chi phối sáng tác .Do đó , nghiên cứu thi pháp học cổ điển Ấn Độ có ý nghĩa giúp cho việc phân tích , đánh giá văn học Ấn Độ một cách káhch quan , chính xác , đích đáng , sâu sắc hơn .

Thi pháp học Ấn Độ khá tiêu biểu cho thi pháp học Châu Á , thi pháp học Phương Đông .Tìm hiểu thi pháp học Ấn Độ , do đó cũng giúp chúng ta hiểu thêm về chính kho tàng lý luận , phê bình cũng như di sản văn học truyền thống của cha ông chúng ta vậy .

Thông tin chi tiết Tác giả: Phan Thu Hiền Nhà xuất bản: Nxb Khoa học xã hội Nhà phát hành: Phương Nam Mã Sản phẩm: 8932000110187 Khối lượng: 300.00 gam Kích thước: 14.5×20.5 cm Ngày phát hành: 03/2006 Số trang: 324

sach phuong phap giai cac bai toan hinh hoc hoa hinh

PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TOÁN HÌNH HỌC HOẠ HÌNH

Phuong Phap Giai Cac Bai Toan Hinh Hoc Hoa Hinh Thong tin tac gia Pham Van Nhuan Pham Van Nhuan Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Cuon sach “Phuong Phap Giai Cac Bai Toan Hinh Hoc Hoa Hinh” se trinh bay dau bai toan tren mot hinh, buoc thu nhat tren mot hinh thu hia, buoc giai thu hai tren hinh thu ba va ket qua la hinh cuoi cung. Ngoai ra sinh vien phai nam vung cac bai toan co ban cua hinh hoa nhu giao tuyen hai mat phang, giao diem duong thang voi mat phang,… tuc la phai nam duoc cac phan da hoc trong ly thuyet hinh hoc, nhu vay sau nay moi giai duoc cac bai toan kho. Mot bai toan hinh hoc hoa hinh coi la kho doi khi noi dung cua no la mot bai toan khong gian kho. Do do can nam duoc cac kien thuc ve dung hinh trong khong gian, ve qui tich de tim ra cach giai trong khong gian, sau do moi dung cong cu hinh hoa de giai. Muc Luc: Phan I: Cac bai toan co ban Phan II: Cac bai toan phuc tap Phan III: Cac bai toan ve khai trien cac mat Phan IV: Cac bai toan ve giao tuyen cua hai mat Phan V: Cac bai toan chua giai. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Pham Van Nhuan Nha xuat ban: NXB Khoa hoc va ky thuat Nha phat hanh: NXB KHKT Ma San pham: 8935048962589 Khoi luong: 250.00 gam Kich thuoc: 19×27 cm Ngay phat hanh: 09/2006 So trang: 140