Thanh Toán Quốc Tế

Sách-Tài liệu: Thanh Toán Quốc Tế – Tái bản 03/06/2006 PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: TS. Trầm Thị Xuân Hương Nhà xuất bản: Nxb Thống kê Nhà phát hành: KT Tuấn MinhTừ khóa chính sách: Thanh Toán Quốc Tế – Tái bản 03/06/2006, thanh toan quoc te – tai ban 03/06/2006, TS. Trầm Thị Xuân Hương

sach thanh toan quoc te - tai ban 03/06/2006

THANH TOÁN QUỐC TẾ – TÁI BẢN 03/06/2006

Thanh Toán Quốc Tế – Tái bản 03/06/2006 Thông tin tác giả TS.

Trầm Thị Xuân Hương TS.

Trầm Thị Xuân Hương Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Nhằm cung cấp tài liệu học tập và nghiên cứu của độc giả có quan tâm đến chuyên nghành tài chính – ngân hàng .

Chúng tôi xin giới thiệu quyển Thanh toán quốc tế với những kiến thức về kỹ thuật giao dịch với ngân hàng trong thanh toán quốc tế và các nghiệp vụ kinh doanh hối đoái trên thị trường quốc tế .

Nội dung quyển sách được xây dựng trên cơ sở các quy định quốc tế về thanh toán quốc tế theo tiêu chuẩn ngân hàng quốc tế đồng thời kềt hợp với tạp quán thương mại quốc tế hiện hành và các quy định cụ thể đang áo dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam .

Thông tin chi tiết Tác giả: TS.

Trầm Thị Xuân Hương Nhà xuất bản: Nxb Thống kê Nhà phát hành: KT Tuấn Minh Khối lượng: 485.00 gam Kích thước: 16×24 cm Ngày phát hành: 03/2006 Số trang: 416

sach don dep theo phuong thuc toyota

DỌN DẸP THEO PHƯƠNG THỨC TOYOTA

Don Dep Theo Phuong Thuc Toyota Thong tin tac gia Kubo Hisao Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Ojt Solutions Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Ra doi tu nua sau the ki 19 voi xuat phat diem la mot xuong moc chuyen dong va che tao may det o mot vung que cua Nhat Ban, sau gan 150 nam, Toyota da vuon len tro thanh cong ty da quoc gia chuyen san xuat o to lon hang dau the gioi. Do “khung” cua cong ty Toyota khong chi nam o so luong xe san xuat hang dau the gioi hay loi nhuan rong dat den 2.000 ti yen, ma chinh la nam o “nang luc lam viec de lien tuc tao ra duoc thanh qua”. Trong qua trinh miet mai khong ngung xay dung va truong thanh cua minh, Toyota da luon phai duong dau voi vo van thu thach. Nam 1950, cong ty phai doi mat voi nguy co pha san. Ke tu nam 2008, cong ty lien tuc phai ganh chiu nhieu kho khan den tu hau qua cua cuoc khung hoang tai chinh Lehman, dong thoi thu hoi san pham tren quy mo lon. Nam 2011, Toyota con phai chiu anh huong nang ne tu tran dong dat song than lich su tai khu vuc Dong Bac Nhat Ban. Du gap phai nhung kho khan nhu vay, nhung nho vao tich luy Kaizen hang ngay nen Toyota van lien tuc duy tri, cho ra thanh qua ma khong can phai cat giam nhan su hay rut gon cac mang kinh doanh. Bi quyet nao tao nen suc manh cua Toyota? Khi dat cau hoi nay, co le phan lon moi nguoi se dua ra cau tra loi: “Do la kha nang Kaizen tai noi lam viec”. Kaizen cua Toyota von la he thong duoc sinh ra tai noi san xuat nhung dong thoi Kaizen cung duoc xem la he thong dao tao nhung con nguoi biet suy nghi thong qua tao ra nhung co hoi de ho dua ra tri tue. Chinh vi luon tim kiem su doi moi, cai tien lien tuc ma moi truong lam viec cua Toyota luon dat den su chuyen mon hoa cao, giam thieu lang phi, dat hieu suat lao dong toi da va con nguoi luon lam chu thiet bi, may moc. Bo sach su dung nhieu vi du trong cong xuong san xuat Toyota, nhung neu suy nghi o khia canh “phuong phap tu duy” thi bo sach nay co nhieu kinh nghiem ma bat ky ai, bat ke linh vuc nao, tham chi hoc sinh tieu hoc cung co the ap dung de tao ra thanh qua. Kaizen la hanh vi thay doi hien trang de vuot qua gioi han. Chi can tich luy nhung Kaizen nho trong sinh hoat thuong ngay cung co the tao ra suc manh lon. Thanh cong cua Toyota da minh chung cho dieu nay. Su truong thanh cua con nguoi la khong gioi han. Du la hoc sinh sinh vien, du la nhan vien van phong hay la nguoi lam viec tai cong xuong, neu “Kaizen hang ngay” chac chan ban se tro nen manh me hon. Dac trung cua phuong thuc Toyota la “luon luon thay doi”, tu minh phai nhan ra van de, tu suy nghi bang tri tue ban than, va cuoi cung la tien hanh voi tat ca trach nhiem cua minh. Khong phai doi den luc roi vao tinh the bat buoc thi moi chiu thay doi, Toyota quan niem can tien hanh Kaizen hang ngay va bien do thanh thoi quen. Chinh luc kinh doanh thuan loi moi la luc cang phai manh dan thay doi lon. Y chi manh me doi voi su thay doi da giup Toyota co suc de khang lon doi voi cac nguy co, kho khan, va Toyota duong nhu da thanh cong trong viec don dau xu the. Phuong thuc san xuat Toyota TPS (Toyota Production System) la bi quyet thanh cong noi tieng nhat cua thuong hieu nay, duoc Toyota ap dung rong rai o tat ca cac cong xuong va chi nhanh tren khap the gioi. Ngoai viec giai quyet triet de nhung van de trong qua trinh san xuat gay phat sinh phe pham hoac anh huong toi chat luong san pham thi Toyota luon chu trong toi viec suy nghi truoc giai phap de khong xay ra van de. Do la triet ly kinh doanh huong toi chat luong cao nhat va dap ung tot nhat, day du nhat va kip thoi nhat nhu cau cua khach hang. Do la no luc khong bao gio ngung de co duoc su hoan hao, cai tien sang tao lien tuc moi phuong phap va quy trinh san xuat va tieu thu, tu cong doan dau tien cho toi thanh pham la chiec oto, tu khi xuat xuong cho toi dich vu cham soc khach hang, duy tu bao duong, bao hanh san pham. Phuong thuc san xuat Toyota duoc tuong trung boi nhung khai niem nhu Just In Time, Kanban, Kaizen. Phuong thuc nay da qua noi tieng khi chung ta nhac toi cai ten Toyota. O dau do van co nhung suy nghi nhu “van phong cua chung toi khong the bat chuoc cach lam noi cong xuong cua Toyota duoc” hay “mot so ca nhan co ap dung di chang nua thi cung chang co y nghia gi trong to chuc”. Nhung suy nghi nay la nhung dieu ngo nhan. Just In Time hay Kanban dung la khong phai cach lam ma ai cung co the bat chuoc ngay duoc, nhung don dep thi du cong ty nho toi may, du ban lam viec gi di chang nua thi deu co the ap dung ngay lap tuc. Don dep theo phuong thuc Toyota khong can toi mot he thong lon, cung khong can tieu ton nhieu kinh phi. Cuon sach nay tong hop kinh nghiem, tri tue cua nhung chuyen gia dao tao thuoc cong ty OJT Solutions (tinh Aichi, Nhat Ban) la nhung nguoi da tung co kinh nghiem lam viec tai bo phan san xuat va phat trien san pham cua Toyota tu nhung nam 1960 cho toi nay. Nhung chuyen gia dao tao dang tien hanh tu van ho tro nang cao hieu qua kinh doanh va dao tao nguon nhan luc cho nhieu cong ty bang cach ap dung nhung kinh nghiem va cach suy nghi duoc boi dap nhieu nam tai Toyota. Nhung noi dung duoc gioi thieu trong cuon sach nay cung bao gom mot phan cach nhin nhan van de lien quan toi cong xuong cua Toyota va ca “hien truong” cua nhung cong ty ma cac chuyen gia dao tao da tu van. Thong qua phuong phap don dep theo phuong thuc Toyota, chung toi hy vong cac ban co the nang cao hieu suat cho cong viec va noi lam viec bang cach tao ra moi truong lam viec khong lang phi, khong cang thang. Day cung la dieu ma doi ngu chuyen gia dao tao chung toi mong muon hon tat ca.Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Kubo Hisao , Ojt Solutions Nguoi dich: Nhom VietFuji Nha xuat ban: NXB Phu Nu Nha phat hanh: NXB Phu Nu Ma San pham: 9786045646069 Khoi luong: 286.00 gam Ngon ngu: Tieng Viet Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 18.2 x 25.7 cm Ngay phat hanh: 03/2018 So trang: 96