Tay Khéo Tay Xinh – Bé Vẽ Diễn Viên Múa

Sách-Tài liệu: Tay Khéo Tay Xinh – Bé Vẽ Diễn Viên Múa PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Lilidoll Người dịch: Nguyễn Vũ Hưng Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: NXB TrẻTừ khóa chính sách: Tay Khéo Tay Xinh – Bé Vẽ Diễn Viên Múa, tay kheo tay xinh – be ve dien vien mua, Lilidoll, Nguyễn Vũ Hưng

sach tay kheo tay xinh - be ve dien vien mua

TAY KHÉO TAY XINH – BÉ VẼ DIỄN VIÊN MÚA

Tay Khéo Tay Xinh – Bé Vẽ Diễn Viên Múa Thông tin tác giả Lilidoll Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Đây là bộ sách tương tác Kỹ-mỹ thuật dành cho trẻ từ 2 đến 6 tuổi.

Hơn cả mục tiêu biết vẽ hay trở thành họa sĩ nhí, bé sẽ được hướng dẫn, thực hành ngay trên sách những gì đã học được trước đó, để trở thành 1 nghệ sĩ thực thụ.

Cha mẹ có thể hướng dẫn và giúp con thực hiện vẽ, cắt dán, tưởng tượng và thiết kế thêm nhiều nhân vật độc đáo.

Bộ sách gồm 10 tựa, dành cho trẻ nhỏ từ 2 tuổi đến 6 tuổi.

Sách sẽ giúp cha mẹ phát hiện để giúp trẻ phát triển tiềm năng và phát huy khả năng tưởng tượng, sáng tạo của con mình.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Lilidoll Người dịch: Nguyễn Vũ Hưng Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: NXB Trẻ Mã Sản phẩm: 8934974156505 Khối lượng: 220.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 18.5 x 18.5 cm Ngày phát hành: 09/2018 Số trang: 56

sach van hóa viẹt nam - tren con duòng giải phóng, dỏi mói, họi nhạp và phát triẻn

VĂN HÓA VIỆT NAM – TRÊN CON ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG, ĐỔI MỚI, HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN

Van Hóa Viẹt Nam – Tren Con Duòng Giải Phóng, Dỏi Mói, Họi Nhạp Và Phát Triẻn Thong tin tac gia Gs. Ts. Dõ Huy Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Van Hóa Viẹt Nam – Tren Con Duòng Giải Phóng, Dỏi Mói, Họi Nhạp Và Phát Triẻn Giao su, tien si Do Huy la mot trong nhung nha khoa hoc dau nganh, la mot cay dai thu trong linh vuc nghien cuu, dao tao va giang day cac linh vuc nhu: Van hoa hoc va tu tuong Ho Chi Minh, My hoc, Dao duc hoc, Triet hoc… Den nay, ong la tac gia va dong tac gia cua hon 100 cong trinh nghien cuu o cac linh vuc nay. Mac du, Giao su da gan 80 tuoi nhung van tham gia huong dan, dao tao cac hoc vien trinh do sau dai hoc va tich cuc viet sach, nhieu tap chi van thuong xuyen dang tai nhung cong trinh moi cua ong ve con duong doi moi cua nhan dan Viet Nam. Cuon sach “Van hoa Viet Nam tren con duong giai phong, doi moi, hoi nhap va phat trien” la mot cong trinh nhieu tam huyet cua tac gia. Cuon sach duoc tac gia nghien cuu sau sac tren binh dien ly luan ve ban chat cua van hoa theo quan niem macxit va doi thoai nhung quan diem ngoai macxit nham khang dinh ro he tu tuong Mac – Lenin, tu tuong Ho Chi Minh la the he tu tuong chinh thong cua van hoa Viet Nam hien dai. Ong da trinh bay hanh trinh cua qua trinh giai phong, doi moi, hoi nhap va phat trien van hoa duoi anh sang cua he tu tuong nay va du bao ve buoc phat trien moi cua van hoa Viet Nam trong thap nien thu hai dau the ky XXI. Nhan dien nhung can tro, nhung mau thuan, nhung xung dot trong cac nguon luc phat trien van hoa Viet Nam, dong thoi phan tich sau nhung nguyen nhan tao nen cac xung dot, cac can tro va nhung mau thuan do trong tien trinh giai phong, doi moi, hoi nhap va phat trien dat nuoc; cuon sach nham giup ban doc hieu them su van dong rat phuc tap cua xa hoi Viet Nam phat trien theo co che thi truong dinh huong xa hoi chu nghia trong thoi ky hoi nhap hien nay. Trong hanh trinh giai phong, doi moi, hoi nhap va phat trien dat nuoc, tu tuong Ho Chi Minh la ngon hai dang chi duong, dan loi trong nhung dien bien phuc tap cua thoi dai va mai mai la noi luc de nhan dan ta xay dung xa hoi moi, nen van hoa moi va giu gin cac pham gia dan toc. Trong cac mo hinh phat trien xa hoi hien nay, giai phap van hoa la giai phap co ban, tao nen su phat trien hai hoa giua kinh te voi cong bang va tien bo xa hoi. Do la giai phap de phat trien xa hoi ben vung. Voi nhung noi dung co ban tren, cuon sach co ket cau gom 5 chuong: -Chuong 1: May van de ly luan van hoa: Giai phong, doi moi va su phat trien van hoa. – Chuong 2: Nhan dien nhung xung dot, mau thuan va nhung can tro tren con duong giai phong, hoi nhap de phat trien van hoa Viet Nam. – Chuong 3: Dang lanh dao tien trinh giai phong, doi moi hoi nhap va phat trien van hoa Viet Nam – Chuong 4: Chu tich Ho Chi Minh – Nguoi khai sinh ra nuoc Viet Nam moi – Cha de cua nen van hoa cach mang, suc manh noi sinh cua hanh trinh giai phong, doi moi, hoi nhap va phat trien van hoa theo con duong xa hoi chu nghia. – Chuong 5: Giai phap van hoa trong tien trinh giai phong, doi moi, hoi nhap va phat trien dat nuoc theo con duong xa hoi chu nghia. Cuon sach bao quat mot noi dung rong lon ve qua trinh giai phong, doi moi, hoi nhap va phat trien van hoa o Viet Nam. Nha xuat ban hy vong rang, cuon sach se mang den cho ban doc mot cai nhin sau sac va toan dien ve ly luan van hoa. Khong chi cac nha nghien cuu, ma cac giang vien va sinh vien se tim thay nhieu diem moi trong cuon sach nay. Mòi bạn dón dọc. Thong tin chi tiet Tac gia: Gs. Ts. Dõ Huy Nha xuat ban: Nxb Thong tin & truyen thong Nha phat hanh: NXB Thong Tin va Truyen Thong Ma San pham: 8935217100132 Khoi luong: 528.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 14.5 x 20.5 cm Ngay phat hanh: 09/2013 So trang: 424