Tập Làm Nhà Phát Minh – Thế Giới Rộng Mở

Sách-Tài liệu: Tập Làm Nhà Phát Minh – Thế Giới Rộng Mở PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Gerry Bailey Người dịch: Phan Thanh HoaTừ khóa chính sách: Tập Làm Nhà Phát Minh – Thế Giới Rộng Mở, tap lam nha phat minh – the gioi rong mo, Gerry Bailey, Phan Thanh Hoa

sach tap lam nha phat minh - the gioi rong mo

TẬP LÀM NHÀ PHÁT MINH – THẾ GIỚI RỘNG MỞ

Tập Làm Nhà Phát Minh – Thế Giới Rộng Mở Thông tin tác giả Gerry Bailey Gerry Bailey Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Một câu chuyện một vấn đề, các hướng giải quyết và…

ơ-rê-ka! Ra rồi đấy! Hãy thử làm một nhà phát minh và cùng kiểm nghiệm những kỹ năng sáng tạo của bạn với việc chế tạo mô hình, dụng cụ hoặc với các thực nghiệm tự tay làm.

Xe đạp đẩy chân là gì và tại sao nó lại được phát minh? Ai là người đầu tiên thả quả khí cầu khí nóng chở cừu và gà vịt? Trong cuốn này của bộ sách Tập làm nhà phát minh, chúng ta sẽ cùng chuyển động theo sự phát triển của ngành vận tải và các phát minh như đầu máy hơi nước và chuông lặn.

Hãy tìm hiểu xem chúng đã ra đời như thế nào và tự chế tạo vòng quay xe đạp, cần trục chạy pin và con thuyền có pit-tông đẩy.Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Gerry Bailey Người dịch: Phan Thanh Hoa Mã Sản phẩm: 8936049631146 Khối lượng: 264.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 21 x 28 cm Ngày phát hành: 12/2014 Số trang: 48

sach phap lenh xu ly vi pham hanh chinh nam 2002

PHÁP LỆNH XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2002

Phap Lenh Xu Ly Vi Pham Hanh Chinh Nam 2002 Phap lenh xu ly vi pham hanh chinh duoc Uy ban Thuong vu Quoc hoi khoa X thong qua ngay 02 – 7 – 2002 co hieu luc thi hanh tu ngay 01-10-2002. Ngay 8 thang 3 nam 2007, Uy ban thuong vu Quoc hoi khoa XI thong qua Phap lenh sua doi mot so dieu cua Phap lenh xu ly vi pham hanh chinh, bo cac quy dinh ve quan che hanh chinh, phan sua doi nay co hieu luc thi hanh tu ngay 21 – 3 – 2007. Sau do, ngay 02 – 4 – 2008, Uy ban Thuong vu Quoc hoi khoa XII tiep tuc thong qua Phap lenh sua doi, bo sung mot so dieu cua Phap lenh xu ly vi pham hanh chinh, Phao lenh nay co hieu luc thi hanh tu ngay 01 – 8 – 2008. Cuon “Phap lenh xu ly vi pham hanh chinh nam 2002 (da duoc sua doi, bo sung cac nam 2007, 2008)” duoc bien soan nham tao dieu kien cho dong dao ban doc trong qua trinh theo doi, tra cuu va ap dung cac quy dinh cua Phap lenh xu ly vi pham hanh chinh mot cach lien tuc va thuan tien. Muc luc: Chu dan cua Nha xuat ban Phap lenh xu ly vi pham hanh chinh nam 2002, da duoc sua doi bo sung nam 2007, 2008. Chuong 1: Nhung quy dinh chung Chuong 2: Cac hinh thuc xu phat vi pham hanh chinh va bien phap khac phuc hau qua Chuong 3: Cac bien phap xu ly hanh chinh khac Chuong 4: Tham quyen xu ly vi pham hanh chinh Chuong 5: Cac bien phap ngan chan vi pham hanh chinh va bao dam viec xu ly vi pham hanh chinh Chuong 6: Thu tuc xu phat vi pham hanh chinh va thi hanh quyet dinh xu phat Chuong 7: Thu tuc ap dung cac bien phap xu ly hanh chinh khac Chuong 8: Giam sat, kiem tra viec thi hanh phap luat trong xu ly vi pham hanh chinh Chuong 9: Khieu nai, to cao, khen thuong va xu ly vi pham Chuong 10: Dieu khoan thi hanh Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Nha xuat ban: Nxb Lao dong Nha phat hanh: Quynh Mai Khoi luong: 120.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 13×19 cm Ngay phat hanh: 10/2008 So trang: 116