Tấm Gương Ma Quái – Chuyện Quái Dị Ở Trường Học

Sách-Tài liệu: Tấm Gương Ma Quái – Chuyện Quái Dị Ở Trường Học PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Nhà xuất bản: Nxb văn học Nhà phát hành: Phương ĐôngTừ khóa chính sách: Tấm Gương Ma Quái – Chuyện Quái Dị Ở Trường Học, tam guong ma quai – chuyen quai di o truong hoc

sach tam guong ma quai - chuyen quai di o truong hoc

TẤM GƯƠNG MA QUÁI – CHUYỆN QUÁI DỊ Ở TRƯỜNG HỌC

Tấm Gương Ma Quái – Chuyện Quái Dị Ở Trường Học Tấm gương ma quái là phần tiếp theo của tập truyện quái dị Học viện y học đáng sợ, nằm trong bộ Chuyện quái dị ở trường học Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Nhà xuất bản: Nxb văn học Nhà phát hành: Phương Đông Mã Sản phẩm: 8935077007022 Khối lượng: 170.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 13×20.5 cm Ngày phát hành: 2009 Số trang: 176

sach bé tạp to màu (dành cho trẻ tù 4-5 tuỏi)

BÉ TẬP TÔ MÀU (DÀNH CHO TRẺ TỪ 4-5 TUỔI)

Bé Tạp To Màu (Dành Cho Trẻ Tù 4-5 Tuỏi) Mang Lại Sụ Phát Triẻn Toàn Diẹn Cho Não Trái Và Não Phải Của Bé – Bé Tạp To Màu (Dành Cho Trẻ Tù 4-5 Tuỏi) Mỹ thuạt tạo ra thien tài To màu là buóc dàu tien mỏ ra cánh của sáng tạo cho trẻ nhỏ. Ham to chính là bản tính của trẻ nhỏ, vì vạy, to màu cũng chính là mọt trong nhũng phuong pháp giáo dục trẻ có hiẹu quả nhát, nó khong nhũng giúp trẻ phát triẻn trí tuẹ, mà còn giúp trẻ phát triẻn tu duy hình tuọng và nang cao khả nang tiép thu các kién thúc mói. Bàng viẹc to màu, bọ sách giúp các em: Nhạn biét thé giói, thong qua nhũng màu sác co bản nhát Phát triẻn tu duy vè mọi mạt Tạo sụ phát triẻn hài hòa giũa não trái và não phải Tieu dè của mõi búc tranh chính là sụ mỏ dàu cho quá trình tu duy và hành dọng của trẻ. Phụ huynh hãy dọc to tieu dè và nọi dung của búc tranh cho trẻ nghe, dòng thòi dua ra cho trẻ nhũng cau hỏi tu duy, dẻ trẻ bát dàu quá trình suy ngãm và rèn luyẹn bản than. Cho dù, két quả thé nào, bạn hãy dùng ánh mát dẻ dọng vien và cỏ vũ nhũng “tác phảm” của trẻ. Vùa dọng vien, vùa dua ra nhũng ý kién dóng góp sẽ giúp trẻ nhỏ cảm tháy tụ tin hon vào bản than. Mòi bạn dón dọc. Thong tin chi tiet Nha xuat ban: Nxb My thuat Nha phat hanh: Nha sach My Dinh Ma San pham: 8936058500501 Khoi luong: 88.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 21 x 28.5 cm Ngay phat hanh: 06/2012 So trang: 16