Tài Chính Doanh Nghiệp Căn Bản – Tập 1

Sách-Tài liệu: Tài Chính Doanh Nghiệp Căn Bản – Tập 1 (Lý Thuyết, Bài Tập & Bài Giải) PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: TS. Nguyễn Minh Kiều Nhà xuất bản: Nxb Lao động – Xã hội Nhà phát hành: KT Tuấn MinhTừ khóa chính sách: Tài Chính Doanh Nghiệp Căn Bản – Tập 1 (Lý Thuyết, Bài Tập & Bài Giải), tai chinh doanh nghiep can ban – tap 1 ly thuyet bai tap & bai giai, TS. Nguyễn Minh Kiều

sach tai chinh doanh nghiep can ban - tap 1 (ly thuyet, bai tap & bai giai)

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CĂN BẢN – TẬP 1 (LÝ THUYẾT, BÀI TẬP & BÀI GIẢI)

Tài Chính Doanh Nghiệp Căn Bản – Tập 1 (Lý Thuyết, Bài Tập & Bài Giải) Thông tin tác giả TS.

Nguyễn Minh Kiều Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Tài Chính Doanh Nghiệp Căn Bản – Tập 1 (Lý Thuyết, Bài Tập & Bài Giải) Phần 1: Những vấn đề căn bản về tài chính doanh nghiệp – gồm 4 chương: Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp Chương 2: Phân tích các báo cáo tài chính doanh nghiệp Chương 3: Thời giá tiền tệ và mô hình chiết khấu dòng tiền Chương 4: Lợi nhuận, rủi ro và mô hình định giá tài sản vốn Mục tiêu của phần này là trang bị kiến thức căn bản làm nền tảng cho việc nghiên cứu các chương ở những phần tiếp theo.

Phần 2: Định giá và quyết định đầu tư – gồm 5 chương: Chương 5: Định giá và quyết định đầu tư chứng khoán nợ Chương 6: Định giá và quyết định đầu tư chứng khoán vốn Chương 7: Phân tích và quyết định đầu tư dự án Chương 8: Phân tích và quyết định thuê tài sản Chương 9: Phân tích và quyết định đầu tư tài sản lưu động Mục tiêu của phần này là trang bị kiến thức, công cụ phân tích và định giá để giúp ra các quyết định đầu tư, một trong ba quyết định chủ yếu của tài chính doanh nghiệp.

Ngoài ra ở cuối một số chương còn có trình bày các nghiên cứu tình huống nhằm giúp bạn đọc hiểu được cách thức ứng dụng và đưa các khái niệm cũng như lý thuyết tài chính học tập được ở các nước vào Việt Nam.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: TS.

Nguyễn Minh Kiều Nhà xuất bản: Nxb Lao động – Xã hội Nhà phát hành: KT Tuấn Minh Mã Sản phẩm: 2010205283465 Khối lượng: 550.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 16 x 24 cm Ngày phát hành: 06/2012 Số trang: 428

sach cac hanh tinh

CÁC HÀNH TINH

Cac Hanh Tinh Thong tin tac gia DK Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Mot quyen sach chua day nhung thong tin, hinh anh sac net nhu dem chinh chung ta toi nhung mien heo lanh, xa xoi nhat cua He Mat troi. No cho chung ta thay duoc quang canh chi tiet va dem den cho chung ta nhung thong tin moi me nhat ve cac dac diem dia hinh, dia chat, khi quyen, cac suy doan cung toan bo lich su phat hien va tham hiem nhung thien the xa xoi ma con nguoi da, hoac chua the voi toi. Ai se doc cuon sach nay: Day se la quyen sach danh cho bat ky ai co bo oc phieu luu, muon pha tan cac gioi han va co khat vong nam bat cac bi an cua vu tru noi chung va He Mat troi noi rieng. Ngoai ra, sach day ap nhung thong tin cap nhat nhat, duoc truyen tai bang nhung hinh anh ro net nhat, phu hop cho ca nhung chuyen gia lan cac doi tuong doc gia nghiep du can tu lieu tham khao trong nganh Vu tru hoc va Thien van hoc.Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: DK Nguoi dich: Nhom HAS Nha xuat ban: NXB Dan Tri Nha phat hanh: Alpha books Ma San pham: 8935251408072 Khoi luong: 1760.00 gam Ngon ngu: Tieng Viet Dinh dang: Bia cung Kich thuoc: 25.2 x 30.1 cm Ngay phat hanh: 06/06/2019 So trang: 256