Sự Hy Sinh Của Thầy Trừ Tà

Sách-Tài liệu: Sự Hy Sinh Của Thầy Trừ Tà (Phần 6 Series Cậu Bé Học Việc Và Thầy Trừ Tà) PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Joseph Delaney Người dịch: Meil. G Nhà xuất bản: NXB Thời Đại Nhà phát hành: ChiBooksTừ khóa chính sách: Sự Hy Sinh Của Thầy Trừ Tà (Phần 6 Series Cậu Bé Học Việc Và Thầy Trừ Tà), su hy sinh cua thay tru ta phan 6 series cau be hoc viec va thay tru ta, Joseph Delaney, Meil. G

sach su hy sinh cua thay tru ta (phan 6 series cau be hoc viec va thay tru ta)

SỰ HY SINH CỦA THẦY TRỪ TÀ (PHẦN 6 SERIES CẬU BÉ HỌC VIỆC VÀ THẦY TRỪ TÀ)

Sự Hy Sinh Của Thầy Trừ Tà (Phần 6 Series Cậu Bé Học Việc Và Thầy Trừ Tà) Thông tin tác giả Joseph Delaney Joseph Delaney – Tiểu thuyết gia văn học thiếu nhi ăn khách nhất nước Anh, từng dạy truyền thông và phim ảnh ở một trường trung học tại Blackpool, Anh.

Ông sống cùng gia đình ở Lancashire, giữa trung tâm lãnh thổ của ông kẹ.

Sự Báo Thù Của Phù Thủy là cuốn tiểu thuyết …

Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả CẢNH BÁO: KHÔNG ĐƯỢC ĐỌC SAU KHI TRỜI TỐI “Phù thủy hả mẹ? Chúng ta liên minh với phù thủy sao?” Là chân học việc của Thầy Trừ Tà, nhiệm vụ hàng đầu của Tom là bảo vệ Hạt khỏi thế lực bóng tối.

Nhưng giờ đây mẹ lại cần đến sự giúp sức của cậu tại quê nhà Hy Lạp của bà để nổi dậy chống lại một trong mấy vị Cổ Thần, mụ Ordeen gớm ghiếc.

Mẹ đã triệu tập một nhóm hùng hậu để chiến đấu, nhưng trong số đó lại có cả các phù thủy đến từ Pendle.

Liệu Tom có thể đi ngược lại tất cả những gì Thầy Trừ Tà đã dạy mà liên minh với kẻ thù hay không? Điều bí mật gì mẹ đang cố giấu cậu ấy? Và điều gì cần phải hy sinh trong trận chiến chống lại bóng tối vậy? Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Joseph Delaney Người dịch: Meil.

G Nhà xuất bản: NXB Thời Đại Nhà phát hành: ChiBooks Mã Sản phẩm: 8936046241218 Khối lượng: 396.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 14.5 x 20.5 cm Ngày phát hành: 30/07/2015 Số trang: 312

sach chinh sach thue moi 2012 - huong dan ke khai, nop, quyet toan thue

CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI 2012 – HƯỚNG DẪN KÊ KHAI, NỘP, QUYẾT TOÁN THUẾ

Chinh Sach Thue Moi 2012 – Huong Dan Ke Khai, Nop, Quyet Toan Thue Cuon sach duoc bien soan, nham giup cho cac to chuc, ca nhan, can bo lam cong tac quan ly thue nam duoc mot cach day du cac noi dung co ban cua He thong cac chinh sach phap luat ve thue da duoc ban hanh trong thoi gian qua va cac chinh sach moi duoc ban hanh; dong thoi nham huong dan kip thoi den nhung can bo lam cong tac ke toan va lanh dao cac doanh nghiep, nhung thong tin moi nhat ve ke khai, nop thue. Noi dung cuon sach gom cac phan chinh nhu sau: Chuong 1: Thue su dung dat phi nong nghiep Chuong 2: Thue bao ve moi truong Chuong 3: Thue gia tri gia tang Chuong 4: Thue thu nhap doanh nghiep Chuong 5: Thue tieu thu dac biet Chuong 6: Thue thu nhap ca nhan Chuong 7: Thu tien su dung dat Chuong 8: Thu tien thue dat Chuong 9: Thue tai nguyen Chuong 10: Thue mon bai Chuong 11: Thue su dung dat nong nghiep Chuong 12: Le phi truoc ba Chuong 13: Thue xuat khau, thue nhap khau Chuong 14: Chinh sach uu dai, mien giam thue Chuong 15: Hoa don thue Chuong 16: Huong dan ke khai, nop, quyet toan thue. Cuon sach duoc trinh bay mot cach he thong tu Luat, nghi dinh toi Thong tu nham giup cho cac to chuc, ca nhan, can bo thue tien tra cuu, ap dung ma khong phai mat thoi gian tim kiem. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Nha xuat ban: NXB Tai Chinh Nha phat hanh: Kinh Do 2 Ma San pham: 8935206506754 Khoi luong: 1650.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 19 x 27 cm Ngay phat hanh: 04/2012 So trang: 1018