Sticker – Giáo Dục Về An Toàn

Sách-Tài liệu: Sticker – Giáo Dục Về An Toàn PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Nhà phát hành: NXB Hồng ĐứcTừ khóa chính sách: Sticker – Giáo Dục Về An Toàn, sticker – giao duc ve an toan

sach sticker - giao duc ve an toan

STICKER – GIÁO DỤC VỀ AN TOÀN

Sticker – Giáo Dục Về An Toàn Sticker – Giáo Dục Về An Toàn Cuốn sách Sticker – Giáo Dục Về An Toàn là sự lồng ghép hoàn hảo giữa học và chơi, giúp bé tiếp thu các bài học về thế giới xung quanh một cách nhẹ nhàng và thích thú nhất.

Sản phẩm được thể hiện dưới dạng hình sticker sinh động, phù hợp với sở thích của các bé.

Sản phẩm dành cho các bé từ 2 đến 10 tuổi, giúp bé phát triển toàn diện về IQ, EQ và CQ.

Đây thực sự là món quà tuyệt vời của ba mẹ dành cho bé yêu.

Thông tin chi tiết Nhà phát hành: NXB Hồng Đức Mã Sản phẩm: 1491899516 Khối lượng: 200.00 gam Ngày phát hành:

sach bai tap giai san giai tich ii - tom tat ly thuyet va chon loc - tai ban 03/07/2007

BÀI TẬP GIẢI SẴN GIẢI TÍCH II – TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ CHỌN LỌC – TÁI BẢN 03/07/2007

Bai Tap Giai San Giai Tich II – Tom Tat Ly Thuyet Va Chon Loc – Tai ban 03/07/2007 Thong tin tac gia Tran Binh Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Bai Tap Giai San Giai Tich II – Tom Tat Ly Thuyet Va Chon Loc: Sau khi bo giao trinh Giai tich (2 tap) cua tac gia Tran Binh do Nha xuat ban Khoa hoc va Ky thuat an hanh (1998 – 2000), nhieu doc gia da de nghi tac gia viet tiep bo Bai tap giai tich giai san co phan tom tat ly thuyet nhu mot So tay toan hoc giai tich cho sinh vien ky thuat va ky su, dua tren bo giao trinh Giai tich. De dap ung yeu cau do nham nang cao chat luong dao tao trong hien tai va tuong lai, tac gia da bien soan bo bai tap nay: Giai tich I, II, III ung voi cac noi dung hoc o hoc ky I, II, III. Phan bai tap, tac gia da chon loc cac bai tu de, trung binh den kho, dai dien cho cac loai tuong ung voi cac phan ly thuyet theo chuong trinh toan giai tich hien tai. Nhung bai kho co danh dau * nham boi duong them cho sinh vien kha va gioi. Cuoi sach co phan phu chuong: Cac de thi Giai tich hoc ky II cac nam 2002 – 2005 cua Dai hoc Bach khoa de sinh vien tham khao. Muc Luc: Loi noi dau Chuong 1: Ap dung phep tinh vi phan vao hinh hoc Chuong 2: Tich phan boi Chuong 3: Tich phan phu thuoc tham so Chuong 4: Tich phan duong va mat. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Tran Binh Nha xuat ban: NXB Khoa hoc va ky thuat Nha phat hanh: NXB KHKT Ma San pham: 8935048970607 Khoi luong: 360.00 gam Kich thuoc: 14,5×20,5 cm Ngay phat hanh: 03/2007 So trang: 380