Sổ Tay Thiết Kế Cơ Khí – Tập 1

Sách-Tài liệu: Sổ Tay Thiết Kế Cơ Khí – Tập 1 PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Hà Văn Vui Nhà xuất bản: NXB Khoa học và kỹ thuật Nhà phát hành: NXB KHKTTừ khóa chính sách: Sổ Tay Thiết Kế Cơ Khí – Tập 1, so tay thiet ke co khi – tap 1, Hà Văn Vui

sach so tay thiet ke co khi - tap 1

SỔ TAY THIẾT KẾ CƠ KHÍ – TẬP 1

Sổ Tay Thiết Kế Cơ Khí – Tập 1 Thông tin tác giả Hà Văn Vui Hà Văn Vui Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cuốn sách ” Sổ Tay Thiết Kế Cơ Khí – Tập 1″ gồm có các nội dung sau: Chương1: A: Các Vấn Đề Kỹ Thuật Chung B: Thiết Bị Có Sự Trợ Giúp Của Máy Tính Chương 2: Vật Liệu Chế Tạo Máy A: Thép B: Gang C: Kim Loại Và Hợp Kim Màu D: Vật Liệu Phi Kim Loại E: Phụ Lục Chương 3: Dung Sai Và Lắp Ghép A: Dung Sai Và Lắp Ghép Các Bề Mặt Trơn.

B: Sai Lệch Hình Dạng Và Vị Trí Bề Mặt C; Phu lục Chương 4: Nhám Bề Mặt A: Các Thông Số Nhám Bề Mặt B: Lựa Chọn Nhám Bề Mặt Chương 5: Các Yếu Tố Của Kết Cấu Chương 6; Tính Công Nghệ Của Kết Cấu Chương 7: Chi Tiết Kẹp Chặt Chương 8: Các Chi Tiết Và Bộ Phận Tiêu Chuẩn Chương 9: Phủ bề mặt kim loại.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Hà Văn Vui Nhà xuất bản: NXB Khoa học và kỹ thuật Nhà phát hành: NXB KHKT Mã Sản phẩm: 8935048960318 Khối lượng: 1200.00 gam Kích thước: 19×27 cm Ngày phát hành: 06/2006 Số trang: 732

sach giao trinh cam bien - tai ban 05/06/2006

GIÁO TRÌNH CẢM BIẾN – TÁI BẢN 05/06/2006

Giao Trinh Cam Bien – Tai ban 05/06/2006 Thong tin tac gia Phan Quoc Pho (chu bien) Phan Quoc Pho (chu bien) Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Giao Trinh Cam Bien trinh bay nhung nguyen ly cau tao, co che hoat dong, cac thong so do luong va dac biet la pham vi ung dung de tien cho viec cam bien thich hop cho tung ung dung cu the trong thuc te. Sach duoc chia lam 15 chuong. Trong do, moi chuong de cap den mot hay mot so loai cam bien nhu : Chuong 1: Noi ve nhung nguyen ly co ban va dac trung do luong. Chuong 2: Trinh bay ve cam bien quang. Chuong 3: Cam bien nhiet do. Chuong 4: Cam bien vi tri va dich chuyen. Chuong 5: Cam bien bien dang. Chuong 6: Cam bien van toc. Chuong 7: Cam bien luc. Chuong 8: Cam bien gia toc va rung. Chuong 9: Cam bien do van toc luu luong va muc chat luu. Chuong 10: Cam bien do ap suat chat luu. Chuong 11: Cam bien do chan khong. Chuong 12: Cam bien buc xa hat nhan. Chuong 13: Cam bien do am. Chuong 14: Cam bien dien hoa. Chuong 15: Cam bien do thanh phan khi. Hy vong cuon sach nay se rat huu dung doi voi sinh vien nganh ky su vat ly va cac nganh ky thuat co lien quan nhu tu dong hoa… Nhung kien thuc duoc de cap trong sach cung rat bo ich cho cac ky su tre lam viec trong linh vuc co su dung cac cam bien trong cac he thong thiet bi dieu khien tu dong. Thong tin chi tiet Tac gia: Phan Quoc Pho (chu bien) Nha xuat ban: NXB Khoa hoc va ky thuat Nha phat hanh: NXB KHKT Ma San pham: 8935048961285 Khoi luong: 430.00 gam Kich thuoc: 16×24 cm Ngay phat hanh: 05/2006 So trang: 328