Sổ Tay Thầy Thuốc Thú Y – Tập 4: Bệnh Đường Tiêu Hóa Ở Gia Cầm Và Kỹ Thuật Phòng Trị

Sách-Tài liệu: Sổ Tay Thầy Thuốc Thú Y – Tập 4: Bệnh Đường Tiêu Hóa Ở Gia Cầm Và Kỹ Thuật Phòng Trị PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Nhà xuất bản: Nxb Nông Nghiệp Nhà phát hành: Nxb Nông NghiệpTừ khóa chính sách: Sổ Tay Thầy Thuốc Thú Y – Tập 4: Bệnh Đường Tiêu Hóa Ở Gia Cầm Và Kỹ Thuật Phòng Trị, so tay thay thuoc thu y – tap 4 benh duong tieu hoa o gia cam va ky thuat phong tri

sach so tay thay thuoc thu y - tap 4: benh duong tieu hoa o gia cam va ky thuat phong tri

SỔ TAY THẦY THUỐC THÚ Y – TẬP 4: BỆNH ĐƯỜNG TIÊU HÓA Ở GIA CẦM VÀ KỸ THUẬT PHÒNG TRỊ

Sổ Tay Thầy Thuốc Thú Y – Tập 4: Bệnh Đường Tiêu Hóa Ở Gia Cầm Và Kỹ Thuật Phòng Trị Trong những năm gần đây, dịch bệnh trong đàn vật nuôi ở nước ta có chiều gia tăng, diễn biến phức tạp mặc dù công tác thú y đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ngành thú y đặc biệt chú trọng và tăng cường.

Nguyên nhân của hiện tượng trên là: thời tiết và khí hậu thời gian qua có những thay đổi không bình thường; điều kiện chăn nuôi chuyển từ chăn nuôi đơn lẻ sang chăn nuôi với quy mô lớn hơn, trong khi các điều kiện bảo vệ sức khỏe cho vật nuôi còn nhiều bất cập.

Do vậy, dịch bệnh ở vật nuôi đã xảy ra khá phổ biến, gây nhiều tổn thất về kinh tế cho người chăn nuôi.

Cuốn sách “Sổ tay thầy thuốc thú y” nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản và cập nhật về những bệnh quan trọng phổ biến ở vật nuôi nước ta, trong đó có một số bệnh mới và kỹ thuật, kinh nghiệm chẩn đoán phòng trị bệnh cho cán bộ thú y cơ sở và người chăn nuôi nhằm nâng cao hiểu biết về dịch bệnh ở vật nuôi trong điều kiện hiện nay để bảo vệ tốt sức khỏe của đàn vật nuôi.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Nhà xuất bản: Nxb Nông Nghiệp Nhà phát hành: Nxb Nông Nghiệp Mã Sản phẩm: 8936032940194 Khối lượng: 187.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 15×21 cm Ngày phát hành: 03/2009 Số trang: 152

sach giao trinh quan ly cong nghe - tai ban 2006

GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ – TÁI BẢN 2006

Giao Trinh Quan Ly Cong Nghe – Tai ban 2006 Thong tin tac gia Ly Tien Dung Ly Tien Dung Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Mon hoc Quan ly cong nghe de cap den Cac khai niem moi ve cong nghe va quan ly hieu qua su phat trien cong nghe trong qua trinh cong nghiep hoa, hien dai hoa. Mon hoc Quan ly cong nghe duoc dua vao giang day tai truong Dai hoc Kinh te Quoc dan tu nam 1996 voi muc tieu: cung cap cac kien thuc co ban va hien dai ve cong nghe va quan ly cong nghe, de nguoi hoc co the tu xay dung cho minh mot cong cu duoi dang phuong phap luan, tren co so do ket hop voi cac kien thuc cua cac bo mon khoa hoc khac de dat duoc hieu qua cao khi tham gia hoat dong san xuat, kinh doanh, dich vu cung nhu cac hoat dong khac trong thuc tien cong nghiep hoa, hien dai hoa cua dat nuoc. Sach gom 8 chuong cu the: Chuong 1: Co so quan ly cong nghe Chuong 2: Moi truong cong nghe Chuong 3: Danh gia cong nghe Chuong 4: Lua chon cong nghe Chuong 5: Doi moi cong nghe Chuong 6:Nang luc cong nghe Chuong 7:Chuyen giao cong nghe Chuong 8: Quan ly Nha nuoc ve cong nghe Giao trinh la tai lieu hoc tap, nghien cuu cua sinh vien truong Dai hoc Kinh te Quoc dan va co the lam tai lieu tham khao cho can bo nghien cuu, kinh te, quan ly va quan tri kinh doanh. Thong tin chi tiet Tac gia: Ly Tien Dung Nha xuat ban: Nxb Thong ke Nha phat hanh: Thanh Nghia Khoi luong: 250.00 gam Kich thuoc: 14.5×20 cm Ngay phat hanh: 2006 So trang: 271