Sổ Tay Kiến Thức Toán – Tiểu Học

Sách-Tài liệu: Sổ Tay Kiến Thức Toán – Tiểu Học PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Nguyễn Anh Vũ Nhà xuất bản: Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Nhà phát hành: Minh LongTừ khóa chính sách: Sổ Tay Kiến Thức Toán – Tiểu Học, so tay kien thuc toan – tieu hoc, Nguyễn Anh Vũ

sach so tay kien thuc toan - tieu hoc

SỔ TAY KIẾN THỨC TOÁN – TIỂU HỌC

Sổ Tay Kiến Thức Toán – Tiểu Học Thông tin tác giả Nguyễn Anh Vũ Nguyễn Anh Vũ Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cuốn Sổ tay kiến thức Tiểu học được biên soạn nhằm hệ thống lại toàn bộ những kiến thức toán trong chương trình Tiểu học – 4 năm đầu của chương trình phổ thông.

Cuốn sách hệ thống hoá những kiến thức căn bản nhất, cốt lõi nhất của phân môn Toán Tiểu học một cách khoa học, nhằm giúp các em học sinh ôn luyện những điều đã học một cách dễ dàng.

Từ đó, việc học tập cũng trở nên hiệu quả hơn.

Cuốn sách được chia thành các phần sau: Các bảng số, Tra cứu theo từng lớp và tra cứu theo chủ đề.

Trong mỗi nội dung kiến thức được trình bày đều có ví dụ minh họa cụ thể để các em học sinh hiểu rõ và nắm bắt sâu hơn các kiến thức căn bản trong chương trình.

Hi vọng cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích cho các em học sinh Tiểu học.

NHÓM TÁC GIẢMời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Nguyễn Anh Vũ Nhà xuất bản: Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Nhà phát hành: Minh Long Mã Sản phẩm: 8936067600445 Khối lượng: 220.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 11 x 18 cm Ngày phát hành: 02/2019 Số trang: 272

sach nhung cot moc song kien cuong tren bien

NHỮNG CỘT MỐC SỐNG KIÊN CƯỜNG TRÊN BIỂN

Nhung Cot Moc Song Kien Cuong Tren Bien Ky niem 70 nam Cach mang thang Tam thanh cong (19/8/1945 – 19/8/2015) va Quoc khanh nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam (2/9/1945- 2/9/2015) thuc hien Nghi quyet Hoi nghi Trung uong 4 (khoa X) ve Chien luoc bien Viet Nam den nam 2020, truoc nhung yeu cau cua cuoc dau tranh bao ve chu quyen bien dao, toan ven lanh tho cua To quoc, Ban Tuyen giao Thanh uy Ha Noi chu tri phoi hop voi Hoi Nha bao Thanh pho, cac co quan bao chi Trung uong va Ha Noi, cac don vi chuc nang lien quan to chuc xuat ban bo sach TO QUOC NOI DAU SONG QUA CAC TAC PHAM BAO CHI. Bo sach duoc chia lam 3 tap voi 6 chuong. Tap I: BIEN, DAO CHU QUYEN THIENG LIENG CUA TO QUOC VIET NAM. Chuong 1: Chan ly khong the dao nguoc; Chuong 2: Kien cuong dau tranh bao ve chu quyen bien, dao thieng lieng cua To quoc (tu nam 1974 den nay). Tap II: NHUNG “COT MOC SONG” KIEN CUONG TREN BIEN. Chuong 1: Chac tay sung noi dau song. Chuong 2: Suc song noi dao xa. Tap III: HUONG VE BIEN, DAO QUE HUONG. Chuong 1: Thu do Ha Noi va ca nuoc ket noi nhung trai tim cung huong ve bien, dao thieng lieng. Chuong 2: Bao chi voi bien, dao que huong. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Nha xuat ban: Nxb Ha Noi Nha phat hanh: Thang Long Ma San pham: 8935075938601 Khoi luong: 308.00 gam Ngon ngu: Tieng Viet Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 13 x 20.5 cm Ngay phat hanh: 09/2016 So trang: 256