Sơ Đồ Chuỗi Phản Ứng Hóa Học Hữu Cơ

Sách-Tài liệu: Sơ Đồ Chuỗi Phản Ứng Hóa Học Hữu Cơ (Tái Bản 2017) PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Nguyễn Xuân Trường Nhà xuất bản: Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Nhà phát hành: Khang ViệtTừ khóa chính sách: Sơ Đồ Chuỗi Phản Ứng Hóa Học Hữu Cơ (Tái Bản 2017), so do chuoi phan ung hoa hoc huu co tai ban 2017sách tham khảo, hóa học hữu cơ, Sơ Đồ Chuỗi Phản Ứng Hóa Học Hữu Cơ (Tái Bản 2017), Nguyễn Xuân Trường

sach so do chuoi phan ung hoa hoc huu co (tai ban 2017)

SƠ ĐỒ CHUỖI PHẢN ỨNG HÓA HỌC HỮU CƠ (TÁI BẢN 2017)

Sơ Đồ Chuỗi Phản Ứng Hóa Học Hữu Cơ (Tái Bản 2017) Thông tin tác giả Nguyễn Xuân Trường Nguyễn Xuân Trường Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Sơ Đồ Chuỗi Phản Ứng Hóa Học Hữu Cơ là cuốn sách tham khảo giúp các em ôn tập, hệ thống hóa kiến thức một cách sinh động và hiệu quả nhất, đồng thời giúp rèn luyện khả năng vận dụng kiến thức, chuẩn bị tốt cho các kì thi.

Hóa học là ngành khoa học nghiên cứu về các chất và sự biến đổi của các chất.

Muốn chuyển chất này thành chất khác ta cho các chất tác dụng với nhau trong những điều kiện nhất định (xúc tác, nhiệt độ, áp suất, …).

Kiến thức hóa học chủ yếu là kiến thức về sự tương tác giữa các chất xảy ra trong phản ứng hóa học và được diễn tả bằng phương trình hóa học.

Chuỗi phản ứng giúp dễ nhớ, nhớ lâu bởi kiến thức được tóm tắt ngắn gọn dưới dạng các sơ đồ.

Chuỗi phản ứng cũng giúp rèn luyện khả năng vận dụng kiến thức, chuẩn bị tốt cho các kì thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông và Tuyển sinh Đại học – Cao đẳng.Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Nguyễn Xuân Trường Nhà xuất bản: Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Nhà phát hành: Khang Việt Mã Sản phẩm: 8935092545639 Khối lượng: 242.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 16 x 24 cm Ngày phát hành: 09/2017 Số trang: 208

sach báo cáo thuòng nien chỉ só tín nhiẹm viẹt nam 2012

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CHỈ SỐ TÍN NHIỆM VIỆT NAM 2012

Báo Cáo Thuòng Nien Chỉ Só Tín Nhiẹm Viẹt Nam 2012 Noi dung Bao cao thuong nien Chi so tin nhiem Viet Nam 2012 tap trung vao: – Xep hang tin nhiem 596 doanh nghiep duoc niem yet tren san chung khoan Viet Nam va xep hang co phieu 664 doanh nghiep tren thi truong; – Danh gia tong quan ve kinh te Viet Nam va the gioi nam 2011 va dua ra nhung du bao ve mot so chi tieu kinh te vi mo nam 2012; – Phan tich Chi so canh tranh toan cau cua Viet Nam nam 2011 – 2012, phan tich nang luc tai chinh, chi so tien bo cong nghe, chi so tap trung va cau truc thi truong cua cac nganh cong nghiep va dich vu Viet Nam; – Dac biet, tu nam 2012, Bao cao thuong nien Chi so tin nhiem Viet Nam se danh gia va xep hang nang luc canh tranh cua cac ngan hang thuong mai Viet Nam. Bao cao thuong nien Chi so tin nhiem Viet Nam 2012 la kenh cung cap thong tin thiet thuc giup cho cac doanh nghiep va ngan hang nam duoc tinh hinh hoat dong, thu hang cua minh tren thi truong, tu do co nhung dieu chinh va dinh huong phat trien trong nhung nam tiep theo; cac nha dau tu co co so de lua chon, quyet dinh dau tu dung dan va hieu qua; Chinh phu se co duoc nhung thong tin huu ich giup cho viec dua ra nhung chinh sach, hoach dinh phu hop, thuc day nen kinh te phat trien minh bach va ben vung. Mòi bạn dón dọc. Thong tin chi tiet Nha xuat ban: Nxb Thong tin & truyen thong Nha phat hanh: NXB Thong Tin va Truyen Thong Ma San pham: 8935217100453 Khoi luong: 902.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 21 x 29 cm Ngay phat hanh: 09/2012 So trang: 198