Rèn Luyện Phẩm Chất Dành Cho Học Sinh Tiểu Học – Chủ Đề: Trách Nhiệm

Sách-Tài liệu: Rèn Luyện Phẩm Chất Dành Cho Học Sinh Tiểu Học – Chủ Đề: Trách Nhiệm PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Nhà phát hành: Tân ViệtTừ khóa chính sách: Rèn Luyện Phẩm Chất Dành Cho Học Sinh Tiểu Học – Chủ Đề: Trách Nhiệm, ren luyen pham chat danh cho hoc sinh tieu hoc – chu de trach nhiem

sach ren luyen pham chat danh cho hoc sinh tieu hoc - chu de: trach nhiem

RÈN LUYỆN PHẨM CHẤT DÀNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC – CHỦ ĐỀ: TRÁCH NHIỆM

Rèn Luyện Phẩm Chất Dành Cho Học Sinh Tiểu Học – Chủ Đề: Trách Nhiệm Bộ sách Rèn luyện phẩm chất dành cho học sinh Tiểu học được biên soạn theo nội dung, mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông mới, gồm 5 cuốn với 5 chủ đề: Yêu nước, Nhân ái, Chăm chỉ, Trung thực, Trách nhiệm.

Mỗi cuốn sách gồm các bài học, tương ứng với xá hành vi của từng chủ đề.

Mỗi bài học gồm có 3 phần: Nhận biết, Rèn luyện, Vân dụng – chia sẻ.

Bài tập trong mỗi bài học tương ứng với 4 mức độ nhận thức: Nhận biết – Thông hiểu – Vận dụng – Vận dụng sáng tạo, với các dạng bài tập phong phú như trắc nghiệm, tự luận, xử lí tình huống và vận dụng vào tình huống thực tiễn.

Sau mỗi bài học, học sinh có thể chia sẻ cảm xúc hoặc những kinh nghiệm của mình với các bạn để lan tỏa những hành động tốt đẹp.Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Nhà phát hành: Tân Việt Mã Sản phẩm: 9786040160119 Khối lượng: 110.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 17 x 24 cm Ngày phát hành: 04/2019 Số trang: 52

sach to chuc bo may chinh quyen va che do chinh sach doi voi can bo co so

TỔ CHỨC BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ CƠ SỞ

To Chuc Bo May Chinh Quyen Va Che Do Chinh Sach Doi Voi Can Bo Co So Thong tin tac gia Pham Kim Dung Pham Kim Dung Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia To Chuc Bo May Chinh Quyen Va Che Do Chinh Sach Doi Voi Can Bo Co So Noi Dung: Phan I: Chinh quyen cap xa 1/ Gioi thieu mot so net ve chinh quyen dia phuong 2/ Chinh quyen cap xa Phan II: Bo may chinh quyen cap xa 1/ Hoi dong nhan dan 2/ Uy ban nhan dan cap xa 3/ Dai bieu hoi dong nhan dan cap xa 4/ Uy ban mat tran to quoc Viet Nam va cac to chuc quan chung nhan dan o cap xa Phan III: Can bo co so 1/ Can bo, cong chuc xa, phuong, thi tran 2/ Bau cu can bo chuyen trach cap xa 3/ Tuyen dung cong chuc cap xa 4/ Dao tao, boi duong can bo, cong chuc cap xa Phan IV: Che do chinh sach doi voi can bo, cong chuc cap xa 1/ Che do lam viec cua can bo, cong chuc cap xa 2/ Che do tien luong A. Che do tien luong doi voi can bo chuyen trach cap xa B. Che do tien luong doi voi cong chuc cap xa 3/ Che do bao hiem xa hoi va bao hiem y te doi voi can bo chuyen trach va cong chuc cap xa 4/ Che do phu cap doi voi can bo khong chuyen trach o cap xa, can bo thon va to dan pho 5/ Khen thuong va xu ly vi pham 6/ Quan ly can bo, cong chuc cap xa. Moi cac ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Pham Kim Dung Nha xuat ban: Nxb Tu phap Nha phat hanh: Kinh Te Khoi luong: 330.00 gam Kich thuoc: 14.5×20.5 cm Ngay phat hanh: 2006 So trang: 272