Rèn Kĩ Năng Học Tốt Toán 8

Sách-Tài liệu: Rèn Kĩ Năng Học Tốt Toán 8 PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Nhà xuất bản: Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Nhà phát hành: Minh LongTừ khóa chính sách: Rèn Kĩ Năng Học Tốt Toán 8, ren ki nang hoc tot toan 8sách tham khảo, toán học, Rèn Kĩ Năng Học Tốt Toán 8

sach ren ki nang hoc tot toan 8

RÈN KĨ NĂNG HỌC TỐT TOÁN 8

Rèn Kĩ Năng Học Tốt Toán 8 Rèn Kĩ Năng Học Tốt Toán 8 là cuốn sách tham khảo về Toán học giúp các em tự luyện tập, củng cố kiến thức, nâng cao khả năng học toán và ngày càng yêu thích môn toán hơn.

Nhằm đáp ứng nhu cầu tự luyện tập, củng cố kiến thức và nâng cao kĩ năng học toán, chúng tôi trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc cuốn sách Rèn kĩ năng học tốt Toán 8.

Sách được biên soạn bám sát theo chương trình sách giáo khoa.

Các bài tập được sắp xếp từ dễ đến khó và được chia thành ba phần: Phần 1: Đại số Phần 2: Hình học Phần 3: Các đề toán rèn luyện Phần 1 và Phần 2 được viết theo đơn vị bài học.

Cấu trúc của mỗi bài gồm: A – KIẾN THỨC CẦN NHỚ: Nêu tóm tắt những kiến thức cơ bản cần thiết của bài học.

B – BÀI TẬP: Gồm hai loại: I.

Bài tập cơ bản: Kiểm tra, đánh giá mức độ kiến thức và kĩ năng cơ bản, rèn kĩ năng giải toán.

II.

Bài tập nâng cao: Phát huy tính sáng tạo và tư duy học toán.

Phần 3 là các đề toán rèn luyện, được chọn lọc từ các đề kiểm tra học kì, đề thi tuyển sinh vào lớp 10 phổ thông và chuyên toán.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Nhà xuất bản: Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Nhà phát hành: Minh Long Mã Sản phẩm: 8936067597448 Khối lượng: 440.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 17 x 24 cm Ngày phát hành: 09/2017 Số trang: 268

sach quy dinh moi ve cuong che thi hanh an dan su

QUY ĐỊNH MỚI VỀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Quy Dinh Moi Ve Cuong Che Thi Hanh An Dan Su Noi Dung: 1.Nghi dinh so 173/2004/ND-CP ngay 30-9-2004 cua Chinh phu quy dinh ve thu tuc, cuong che va xu ly vi pham hanh chinh trong thi hanh an dan su. 2..Nghi dinh so 05/2005/ND-CP ngay 18-01-2005 cua Chinh phu quy dinh ve ban dau gia tai san. 3.Thong tu lien tich so 68/2006/TTLT-BTC-BTP ngay 26-7-2006 cua Bo Tai chinh va Bo Tu phap huong dan co che quan ly tai chinh ve kinh phi to chuc cuong che thi hanh an dan su. Thong tin chi tiet Nha xuat ban: NXB Chinh Tri Quoc Gia Nha phat hanh: Kinh Te Khoi luong: 110.00 gam Kich thuoc: 13×19 cm Ngay phat hanh: 2006 So trang: 99